Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "compelled"

EN

"compelled" bahasa Romania terjemahan

RO
EN

compelled {kata sifat}

volume_up
compelled (juga: forced)
volume_up
obligat {kt sft mask.} (silit)
Besides that, I feel compelled to make another crucial point: behind the humanitarian emergency and the immigration problem lurks a political problem.
Pe lângă acestea, mă simt obligat să menționez un alt aspect crucial: în spatele urgenței umanitare și problemei imigrației se ascunde o problemă politică.
I would like, if I were compelled to have a register, to record those who came to me as well, because in that way, we could have true transparency.
Aș vrea, dacă aș fi obligat să am un registru, să îi înregistrez și pe cei care au venit la mine, pentru că astfel am putea avea o adevărată transparență.
The Commission ignored the Ombudsman's recommendation, which compelled the Ombudsman to request support from Parliament, which passed the case on to the Committee on Petitions.
Comisia a ignorat recomandarea Ombudsmanului, acesta din urmă văzându-se obligat să ceară sprijinul Parlamentului, care a transmis cazul Comisiei pentru petiţii.

Contoh penggunaan untuk "compelled" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishHowever, let us come back to the Dell case, which Mrs Berès was compelled to talk about.
Dar să ne întoarcem la cazul Dell, despre care fost obligată să vorbească dna Berès.
EnglishIn view of the points described above, I felt compelled to vote in favour.
Având în vedere elementele prezentate mai sus, nu am putut decât să acord un vot favorabil.
EnglishFor the reasons stated above, I felt compelled to vote in favour.
Din motivele expuse mai sus, nu am putut decât să acord un vot favorabil.
EnglishHowever, it is also why we felt somewhat compelled to re-draft the Commission's proposal.
Este însă și motivul pentru care ne-am simțit cumva obligați să reelaborăm propunerea Comisiei.
EnglishRegrettably, I felt compelled to vote against these European Parliament proposals.
În mod regretabil, m-am simţit obligată să votez împotriva acestor propuneri privind Parlamentul European.
EnglishThe manufacturers should be compelled to make them more energy efficient.
Producătorii ar trebui să fie obligați să fabrice motoare mai eficiente din punct de vedere energetic.
EnglishI am asking for your attention because it is important and I feel compelled to tell you what is on my mind.
Solicit toată atenția dvs. pentru că este important și mă simt obligată să vă spun ce gândesc.
EnglishFor all these reasons, we are compelled to vote against.
Pentru toate aceste motive, suntem nevoiți să votăm împotrivă.
EnglishSome people felt compelled to ask the eternal question about Mr Kissinger and the telephone number.
Unele persoane s-au simţit obligate să adreseze eterna întrebare referitoare la dl Kissinger şi la numărul de telefon.
EnglishRapid technological progress and better scientific knowledge have compelled us to recast this legislation.
Progresul tehnologic rapid și cunoștințele științifice mai bune ne-au determinat să modificăm această legislație.
EnglishWe are compelled by the obligation to assign equal weight to those who are very well known as to those who are less well known.
Avem obligația de a-i trata în mod egal și pe cei foarte cunoscuți și pe cei mai puțin cunoscuți.
EnglishDespite a number of positive elements in this compromise, we felt compelled to vote against it for a number of reasons.
În ciuda unor elemente pozitive cuprinse în acest compromis, ne-am simţit obligaţi să votăm împotriva raportului, din mai multe motive.
EnglishWe are aware that these refugees were compelled to pay a specific amount of money for their wish to live in better conditions.
Știm că acești refugiați au fost obligați să plătească o anumită sumă de bani pentru dorința lor de a trăi în condiții mai bune.
EnglishI would like, if I were compelled to have a register, to record those who came to me as well, because in that way, we could have true transparency.
Aș vrea, dacă aș fi obligat să am un registru, să îi înregistrez și pe cei care au venit la mine, pentru că astfel am putea avea o adevărată transparență.
EnglishBesides that, I feel compelled to make another crucial point: behind the humanitarian emergency and the immigration problem lurks a political problem.
Pe lângă acestea, mă simt obligat să menționez un alt aspect crucial: în spatele urgenței umanitare și problemei imigrației se ascunde o problemă politică.
EnglishWe are being compelled to subject ourselves to labour market laws and to the supremacy of EU law and the rulings of the European Court of Justice.
Suntem obligaţi să ne supunem legislaţiei privind piaţa forţei de muncă, precum şi supremaţiei legislaţiei UE şi hotărârilor pronunţate de Curtea Europeană de Justiţie.
EnglishAnother reason why we felt compelled to vote 'no' is the fact that we are missing an opportunity with this directive to seriously reduce the emissions of greenhouse gases.
Un alt motiv pentru care ne-am simţit obligaţi să votăm "nu” este faptul că, prin această directivă, ratăm o şansă de a reduce considerabil emisiile de gaze de seră.
EnglishThe Commission ignored the Ombudsman's recommendation, which compelled the Ombudsman to request support from Parliament, which passed the case on to the Committee on Petitions.
Comisia a ignorat recomandarea Ombudsmanului, acesta din urmă văzându-se obligat să ceară sprijinul Parlamentului, care a transmis cazul Comisiei pentru petiţii.
EnglishNevertheless, Mr President, I feel compelled to admit that the Commission has made considerable efforts and progress, showing that it takes Parliament's opinion and wishes seriously.
Cu toate acestea, dle Preşedinte, mă simt obligat să recunosc progresul şi eforturile însemnate depuse de Comisie, care a arătat că ia în serios opinia şi dorinţele Parlamentului.
EnglishIn the current case, this constitutes progress, in that we are no longer compelled to look on helplessly as civilian populations are subjected to atrocities committed by their leaders.
În cazul de față, acest lucru constituie un progres, în sensul că nu mai suntem obligați să privim neputincioși cum populațiile civile sunt supuse atrocităților comise de liderii lor.