Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "could potentially"

EN

"could potentially" bahasa Romania terjemahan

Contoh penggunaan untuk "could potentially".

Terjemahan serupa untuk "could potentially" dalam bahasa Romania

can kata benda
potentially keterangan
Romanian
potential kata benda
Romanian
potential kata sifat
Romanian

Contoh penggunaan untuk "could potentially" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishSuch a framework regulation could potentially have significant advantages.
Un astfel de regulament-cadru ar putea avea avantaje semnificative.
EnglishThe goods are controlled because they could also potentially be used for military purposes.
Produsele sunt controlate, deoarece este posibil ca acestea să fie utilizate și în scopuri militare.
EnglishI am convinced that Iran could potentially have a much more important role in the region in which it is located.
Sunt convins că Iranul ar putea avea un rol mult mai important în regiunea în care se află.
EnglishThe Council took the view that the use of these substances could potentially mask poor hygiene practices.
Consiliul a considerat că folosirea acestor substanţe ar putea masca practicile de igienă necorespunzătoare.
EnglishSome programs could potentially use personal information (such as your location) from sensors without permission.
Unele programe pot utiliza informații personale (cum ar fi locația dvs.) de la senzori fără permisiunea dvs.
EnglishThis trade agreement, I understand, could potentially cut across moves to stop this oil being imported into Europe.
Înțeleg că acest acord comercial ar putea să se opună mișcărilor de oprire a importării acestui carburant în Europa.
EnglishThe connection with Europe could potentially help convince international companies to establish shops and invest in Lithuania.
Conexiunea cu Europa ar putea convinge companiile internaționale să își deschidă magazine și să investească în Lituania.
EnglishHowever, you did start by saying that this directive could now potentially lead to a level playing field between road and rail transport.
Cu toate acestea, ați început prin a spune că această directivă ar putea duce la un echilibru între transportul rutier și cel feroviar.
EnglishThe period could potentially be extended following a thorough assessment of the impact on European textiles, to be presented by the Commission.
Perioada ar putea fi prelungită în urma unei evaluări detaliate a impactului asupra industriei textile europene, care urmează să fie prezentată de către Comisie.
EnglishClick the Security tab, clear the Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus check box, and then click OK.
Faceți clic pe fila Securitate, debifați caseta de selectare Nu se permite deschiderea sau salvarea atașărilor care ar pot ascunde viruși, apoi faceți clic pe OK.
EnglishFurthermore, applying capital requirements to pensions could potentially drive up costs without adding security for employer-funded occupational pensions.
Mai mult, aplicarea cerințelor de capital în cazul pensiilor poate duce la creșterea costurilor fără a adăuga securitate pensiilor ocupaționale finanțate de angajator.
EnglishThis initiative could potentially bring about a substantial price hike in the transportation of cargo for transport operating to and from these peripheral regions.
Această iniţiativă ar putea determina o creştere substanţială a preţurilor la transportul de mărfuri pentru transporturile care operează înspre şi dinspre aceste regiuni periferice.
Kata lain
English
  • could potentially

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia.