Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "devastating"

EN

"devastating" bahasa Romania terjemahan

EN devastating
volume_up
{kata sifat}

devastating (juga: devastator)
volume_up
devastator {kt sft mask.}
Mr President, Friday will mark one month since the devastating earthquake in Haiti.
Dle preşedinte, vineri se va împlini o lună de la cutremurul devastator din Haiti.
Recurring droughts, as well as floods, have a devastating effect on the population.
Secetele recurente, precum şi inundaţiile, au un efect devastator asupra populaţiei.
Youth unemployment in Spain, at 44%, is devastating.
Șomajul în rândul tinerilor, de 44 %, este devastator.
devastating (juga: internecine, reveging)
volume_up
pustiitor {kt sft mask.}
volume_up
distrugător {kt sft mask.}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "devastating":

devastating

Contoh penggunaan untuk "devastating" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe 1941 deportations delivered a devastating blow to democratic civil society.
Deportările din 1941 au dat o lovitură devastatoare societății civile democratice.
EnglishThen you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
După care a urmat o replică de 6,6 grade, care a fost ea însăşi absolut devastatoare.
EnglishThe sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
Eliminarea subită a subvenţiilor după 2013 ar fi devastatoare pentru aceste regiuni.
EnglishSadly, the consequences of these crimes are devastating and long-lasting.
Din nefericire, consecinţele acestor crime sunt devastatoare şi de lungă durată.
EnglishThe Eurovignette measures, if adopted in our country, would have devastating consequences.
Dacă ţara noastră ar adopta aceste măsuri, consecinţele ar fi devastatoare.
English- develop research into the parasites and diseases which are devastating hives;
- dezvoltarea cercetării privind combaterea paraziților și a bolilor care decimează albinele;
EnglishIn Central Europe, summer floods are becoming increasingly frequent and devastating.
În Europa Centrală, inundațiile din timpul verii devin tot mai frecvente și mai devastatoare.
EnglishThe data on child poverty in my country are devastating.
Datele referitoare la sărăcia în rândul copiilor în țara mea sunt devastatoare.
EnglishThe storm was exceptionally intense; it caused devastating floods along the French coast.
Furtuna a fost extraordinar de intensă; a cauzat inundaţii devastatoare de-a lungul coastei franceze.
EnglishOn the EU-Russia human rights consultations, Parliament's conclusion is devastating.
Concluzia Parlamentului cu privire la consultările UE-Rusia referitoare la drepturile omului este devastatoare.
EnglishAt no point does it denounce the devastating consequences of global free trade and market logic.
Nu reflectă deloc consecinţele devastatoare ale liberalizării comerţului mondial şi ale logicii pieţei.
EnglishFurthermore, destructive fishing methods are also devastating the rest of the marine environment.
Mai mult decât atât, metodele distructive de pescuit sunt devastatoare şi pentru restul mediului marin.
EnglishMr President, the EU Heads of Mission report on East Jerusalem makes pretty devastating reading.
Dle preşedinte, raportul şefilor de misiune UE în Ierusalimul de Est este o lectură destul de devastatoare.
EnglishUnfortunately, natural or man-made disasters are becoming increasingly frequent and devastating.
Din păcate, dezastrele naturale sau cele provocate de om devin din ce în ce mai frecvente și mai devastatoare.
EnglishWhat steps does the Council intend to take to counter the devastating consequences of landmines?
Ce măsuri intenționează să adopte Consiliul pentru a contracara consecințele devastatoare ale minelor antipersonal?
EnglishThe losses are devastating and the damage is enormous.
Pierderile sunt devastatoare, iar daunele sunt enorme.
EnglishThe consequences for tourism have been devastating.
Consecinţele pentru turism au fost devastatoare.
EnglishWomen, as well as children, are the ones suffering most from the devastating consequences of conflict situations.
Femeile și copiii sunt cei care suferă cel mai mult de consecințele devastatoare ale situațiilor conflictuale.
EnglishWe are all concerned about the very widespread, devastating effects of dementia on such a large number of people.
Mult răspânditele şi devastatoarele efecte ale demenţei, la un număr atât de mare de persoane, ne îngrijorează pe toţi.
EnglishThat could have devastating consequences.
Acestea ar putea avea consecinţe devastatoare.