Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "harbour"

EN

"harbour" bahasa Romania terjemahan

RO
RO
EN

harbour {kata sifat}

volume_up
harbour (juga: port)
volume_up
portuar {kt sft mask.}

Contoh penggunaan untuk "harbour" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishWhat we did in the Harbour and Trautmann reports was essentially to choose.
Ceea ce am făcut prin rapoartele Harbour şi Trautmann a fost în fond să alegem.
EnglishMr President, I have a comment that I would like to direct to Mr Harbour.
Dle președinte, am de făcut un comentariu pe care doresc să îl adresez dlui Harbour.
EnglishBy the way, Mr President, I fully support the remarks made by Malcolm Harbour.
Încă un lucru, dle președinte, sprijin întru totul remarcile formulate de Malcom Harbour.
EnglishThis concept appears to harbour serious dangers in terms of worker protection.
Se pare că acest concept implică pericole grave în ceea ce priveşte protecţia lucrătorilor.
EnglishLet us not allow a legal vacuum to harbour illegality in fisheries.
Să nu lăsăm vidul juridic să adăpostească ilegalitatea în domeniul pescuitului.
English. - Mr President, I would like to start by answering Mr Harbour.
membră a Comisiei. - Domnule preşedinte, doresc să încep prin a-i răspunde domnului Harbour.
EnglishThis is very important for both the Harbour and the Trautmann reports.
Este un lucru foarte important atât pentru raportul Habour, cât şi pentru raportul Trautmann.
EnglishThey are the only ones who cannot harbour dreams of dual citizenship.
Ei sunt singurii care nu pot să nutrească visuri de cetăţenie dublă.
EnglishThis is a great opportunity, as Mr Harbour and others have said.
Directiva reprezintă o oportunitate deosebită, după cum au afirmat dl Harbour și alții.
EnglishI harbour a very healthy scepticism about its implementation.
Manifest un scepticism întemeiat în ceea ce priveşte punerea în aplicare a acesteia.
EnglishOtherwise, as Mr Harbour wrote in a press release, it would not have been a compromise.
În caz contrar, după cum a scris dl Harbour într-un comunicat de presă, nu ar fi fost un compromis.
EnglishI see no problem with the voting order on the Harbour report.
Nu văd nicio problemă în ordinea de votarea privind raportul Harbour.
EnglishMr Harbour mentioned the performance tests that we have begun.
Dl Harbour a menționat testele de performanță pe care le-am inițiat.
EnglishWe cannot turn such an important topic as this into a bilateral discussion between you and Mr Harbour.
Nu putem transforma un subiect atât de important într-un dialog între dvs. și dl Harbour.
EnglishAs I have often said to Mr Harbour, I personally am keeping a close eye on its implementation.
Așa cum i-am spus de mai multe ori dlui Harbour, și eu supraveghez îndeaproape punerea sa în aplicare.
EnglishI harbour certain reservations, however, about the specific amendment concerning sensitive mountain areas.
Am totuşi anumite reţineri cu privire la amendamentul referitor la zonele sensibile de munte.
EnglishIt seems to me that we should not harbour unrealistic expectations.
Mi se pare că nu trebuie să avem aşteptări nerealiste.
EnglishJust as Mr Harbour said, the free movement of services is one of the cornerstones of the internal market.
După cum a spus dl Harbour, libera circulaţie a serviciilor este unul din fundamentele pieţei interne.
EnglishAt best, this report will harbour a seed of doubt.
În cel mai bun caz, acest raport prezintă o umbră de îndoială.
EnglishMr Harbour indicated that this was a new commitment.
Dl Harbour a indicat că acesta este un nou angajament.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "harbour":

harbour