Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "to imply"

EN

"to imply" bahasa Romania terjemahan

volume_up
ply {kt bnd}

EN to imply
volume_up
[implied|implied] {kata kerja}

to imply (juga: to assume, to presume, to suppose)
That also implies open access to the Internet for children and young people.
Acest lucru presupune, de asemenea, acces liber la internet pentru copii şi tineri.
This implies much improved and extended grids and pipelines.
Aceasta presupune reţele şi conducte mult îmbunătăţite şi extinse.
This implies a major shift in the focus of research and an increase in sustainable funding.
Acest lucru presupune o reorientare importantă a cercetării și o finanțare sporită și durabilă.
to imply (juga: to concern, to embroil, to involve)
volume_up
a implica {kt krj dgn obj.}
Does that imply acceptance that the death penalty is a punishment?
Acest lucru implică acceptarea faptului că pedeapsa cu moartea este o pedeapsă?
Also, several of these issues imply cooperation with the Council.
Totodată, unele dintre aceste probleme implică cooperarea cu Consiliul.
Support for this report does not imply support for that Treaty.
Susţinerea acestui raport nu implică susţinerea acelui tratat.
to imply (juga: to entail, to connote)
volume_up
a implica {kt krj}
Does that imply acceptance that the death penalty is a punishment?
Acest lucru implică acceptarea faptului că pedeapsa cu moartea este o pedeapsă?
Also, several of these issues imply cooperation with the Council.
Totodată, unele dintre aceste probleme implică cooperarea cu Consiliul.
Support for this report does not imply support for that Treaty.
Susţinerea acestui raport nu implică susţinerea acelui tratat.
to imply (juga: to mean, to signify, to mark)
volume_up
a însemna {kt krj dgn obj.}
to imply (juga: to insinuate)
volume_up
a insinua {kt krj dgn obj.}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "ply":

ply

Contoh penggunaan untuk "to imply" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe removal of content and cancellation of the services will imply the deletion of data.
Eliminarea conținutului și anularea serviciilor va implica ștergerea datelor.
EnglishDebt securities imply debt and would open the door to deficits building up debt.
Titlurile de creanță presupun datorie și ar deschide ușa deficitelor care construiesc datoria.
EnglishDoes that imply acceptance that the death penalty is a punishment?
Acest lucru implică acceptarea faptului că pedeapsa cu moartea este o pedeapsă?
EnglishHowever, these imply a level of cost which we cannot pass on to our consumers.
Totuşi, acestea implică nişte costuri pe care nu le putem transfera asupra consumatorilor noştri.
EnglishYou seemed to imply that I have said something that was inappropriate, or over the top, or wrong.
Aţi părut să sugeraţi că am spus ceva nepotrivit sau că, de fapt, am spus ceva greşit.
EnglishAlso, several of these issues imply cooperation with the Council.
Totodată, unele dintre aceste probleme implică cooperarea cu Consiliul.
EnglishSupport for this report does not imply support for that Treaty.
Susţinerea acestui raport nu implică susţinerea acelui tratat.
EnglishIt should be clear that the creation of such a mechanism will not imply its automatic activation.
Trebuie clarificat faptul că elaborarea unui astfel de mecanism nu va implica activarea sa automată.
EnglishIt will imply a new legal framework which will require careful consideration between the institutions.
Acest lucru va implica un nou cadru juridic care va solicita o examinare atentă între instituţii.
English- Will these problems imply a need to rebuild the system?
- Vor necesita aceste probleme reconstrucția sistemului?
English- Will these problems imply a need to rebuild the system?
– Vor necesita aceste probleme reconstrucția sistemului?
EnglishIn addition, I have to say that this increase does not imply any increase in the European Union budgets.
În plus, trebuie să precizez că această creștere nu implică nicio majorare a bugetelor Uniunii Europene.
EnglishThat must imply an offer of practical assistance.
Aceasta trebuie să cuprindă oferirea de asistenţă practică.
EnglishBoth imply the absorption of a huge loss.
Ambele presupun absorbția unei pierderi imense.
EnglishThe global dimension of data processing should not, however, imply a lowering of the level of protection for EU citizens.
Dimensiunea globală a prelucrării datelor nu ar trebui totuși să implice o scădere a nivelului de protecție pentru cetățenii UE.
EnglishThis is what I understand from reading between the lines today and I do not think we should imply this about anyone.
Aceasta este ceea ce înțeleg citind printre rânduri din discuția de astăzi și nu cred că ar trebui să presupunem acest lucru despre nimeni.
EnglishMy action here does not imply a softening of my attitude to the EU and its impenetrable, inflexible and unaccountable structure.
Reacţia mea de aici nu implică o atenuare a atitudinii mele faţă de UE şi de structura impenetrabilă, neflexibilă şi nejustificată a acesteia.
EnglishThe programme strands managed by the Agency are all centralised and support technical projects, which do not imply making political decisions.
Componentele programului gestionate de Agenţie sunt centralizate şi vin în sprijinul proiectelor tehnice, care nu implică luarea de decizii politice.
EnglishYou should also bear in mind that doing this, even on a global scale, would imply a very costly implementing mechanism to put it into place.
Ar trebui să ţineţi cont de faptul că acest demers, chiar şi la nivel global, ar implica elaborarea unui mecanism de punere în aplicare foarte costisitor.
EnglishIndeed, segregated settlements imply insecurity, no easy access to education or employment, as well as exposure to violent attacks and criminality.
Într-adevăr, aşezările segregate implică insecuritate, acces dificil la educaţie sau la locuri de muncă şi expunere la atacuri violente şi criminalitate.