Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "modest"

EN

"modest" bahasa Romania terjemahan

volume_up
modest {kt sft}
RO

"modest" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
modest {kt sft mask.}

EN modest
volume_up
{kata sifat}

modest (juga: demure, humble, lowly, undemanding)
volume_up
modest {kt sft mask.}
Our analysis has shown that the impact on EU production is likely to be modest.
Analiza noastră a arătat că impactul asupra producției UE va fi probabil modest.
In view of these realities, Mr Garriga Polledo's report is modest.
Având în vedere aceste realităţi, raportul dlui Garriga Polledo este modest.
In short, although it is a modest compromise and a small step, it is a step nonetheless.
Pe scurt, deși este un compromis modest și un pas mic, este totuși un pas.
modest (juga: bite-sized, diminutive, little, minor)
volume_up
mic {kt sft mask.}
In short, although it is a modest compromise and a small step, it is a step nonetheless.
Pe scurt, deși este un compromis modest și un pas mic, este totuși un pas.
modest (juga: light, slender, slight)
volume_up
modic {kt sft mask.}
modest (juga: chaste)
volume_up
pudic {kt sft mask.}
modest (juga: cautious, reserved, shy, stand-offish)
volume_up
rezervat {kt sft mask.} [brsft kiasan]

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "modest":

modest

Contoh penggunaan untuk "modest" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt is taking a slightly more modest approach, but there is still not enough clarity.
Constituie o abordare ușor mai modestă, însă încă nu există suficientă claritate.
EnglishI ask myself in all seriousness: have we really become so modest in our expectations?
Mă întreb foarte serios: aşteptările noastre au devenit chiar atât de modeste?
EnglishFor many people of modest means, Opel represents an affordable brand.
Pentru mulţi oameni cu mijloace modeste, Opel reprezintă o marcă rezonabilă ca preţ.
EnglishNo, it was ridiculously modest assistance and we have to change that.
Nu, am acordat ridicol de puțin ajutor și trebuie să schimbăm acest lucru.
EnglishDespite a lot of talking on the Belarusian side, only modest changes have so far taken place.
În ciuda numeroaselor discuţii din Belarus, până în prezent s-au produs doar schimbări minore.
EnglishThere are national programmes for inclusion and combating poverty, which have produced modest results.
Programe naţionale de incluziune şi combatere a sărăciei există; rezultatele, modeste.
EnglishThe Commission has put forward a modest social agenda in response to this.
Ca răspuns, Comisia a propus o agendă socială modestă.
EnglishUnfortunately, the expectations of the Cancún conference are fairly modest due to the failure of Copenhagen.
Din păcate, așteptările Conferinței de la Cancun sunt oarecum timide, datorită eșecului de la Copenhaga.
EnglishHowever, I have to say that this directive has taken a long time to come about, and progress is modest.
Totuși, trebuie să spun că a durat mult timp până la apariția acestei directive și că progresele sunt modeste.
EnglishThe results have been much more modest, especially in the fields of human rights, democracy and the environment.
Rezultatele au fost mult mai modeste, în special, în domeniile drepturilor omului, democraţiei şi mediului.
EnglishThe Transparency Register has a more modest task.
Registrul de transparență are o sarcină mai modestă.
EnglishWhen you now look back at this past decade, the results are limited, if I may put it in those modest terms.
Privind în urmă la acest deceniu trecut, rezultatele sunt limitate, dacă îmi este permis să utilizez aceşti termeni modeşti.
EnglishIf there is one lesson to be learnt from Mr Havel's speech, it is how to be modest and how to be realistic.
Dacă e să tragem o învăţătură din discursul dlui Havel, atunci ar trebui să învăţăm cum să fim modeşti şi cum să fim realişti.
EnglishThe success rate, which has been modest so far, can be improved by simplifying administrative and financial regulations.
Rata de succes, modestă până acum, poate fi îmbunătățită prin simplificarea normelor administrative și financiare.
EnglishIf this report makes even a modest contribution to progress along those lines, then I think we can be satisfied.
Dacă acest raport va avea o contribuţie chiar şi modestă la progresul pe calea stabilită, atunci cred că putem fi mulţumiţi.
EnglishIn such a large country, it is modest.
Într-o astfel de ţară mare, este modestă.
EnglishNinety six per cent of the modest increase for 2011 is concentrated in the area conducive to growth and jobs.
Nouăzeci și șase la sută din modesta creștere pentru 2011 este concentrată în domeniul care va duce la creștere economică și locuri de muncă.
EnglishEven the most modest estimates put the number of Roma and Sinti killed during and in the shadow of World War II at 220 000.
Până și cele mai modeste estimări aproximează numărul romilor și nomazilor uciși în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial la 220 000.
EnglishThis includes inhabitants of small villages, the working classes, pensioners, and generally those of more modest means and circumstances.
Aici sunt incluşi locuitorii micilor sate, clasa muncitoare, pensionarii şi, în general, cei cu mijloace şi situaţii mai modeste.
EnglishThis is very modest.