EN

seized {kata sifat}

volume_up
seized (juga: conquered, occupied)
volume_up
ocupat {kt sft mask.} (cucerit)
seized (juga: nabbed, madman)
volume_up
apucat {kt sft mask.}

Contoh penggunaan untuk "seized" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishYet, the majority of the European Parliament have seized on this matter.
Totuși, majoritatea Parlamentului European a îmbrățișat această chestiune.
EnglishThe threat that power may be seized by extremist elements still exists.
Amenințarea că puterea poate fi preluată de către elemente extremiste încă mai există.
EnglishFollowing the death of President Conté, a military junta seized power.
În urma decesului preşedintelui Conté, o juntă militară a preluat puterea.
EnglishPower was seized by Rajoelina, who was designated by the army.
Puterea a fost acaparată de Rajoelina, care a fost desemnat de armată.
EnglishHe was seized in the border areas between Afghanistan and Pakistan.
Acesta a fost reţinut la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan.
EnglishThey seized their political courage with both hands to respond to the crucial issues that arose.
Aceştia s-au înarmat cu curaj în vederea soluţionării problemelor cruciale de care s-au lovit.
EnglishThere has been a steady increase in the quantities of drugs seized.
Cantitățile de droguri capturate au crescut în mod constant.
EnglishThey seized him; I refused to go, knelt down and pleaded with them: ”Please kill me instead!
L-au reţinut;Am refuzat să mă duc, am îngenunchiat şi i-am rugat: ,,Vă rog, omorâţi-mă pe mine în loc!
EnglishIt would have been my dream for Europe to have seized this opportunity; I would have loved it.
Ar fi fost visul meu ca Europa să fi profitat de această oportunitate; Aș fi fost foarte încântată de acest lucru.
EnglishThe late President Conté himself seized power in a military coup, and now there is a sense of déjà vu.
Însuşi preşedintele actual Conté a preluat puterea printr-o lovitură de stat şi acum avem o senzaţie de déjà vu.
EnglishFor weeks, we have heard that in this small district, more than 100 000 people have simply been seized.
Am auzit că în acest district mic, în câteva săptămâni, peste 100 000 de persoane au fost pur şi simplu capturate.
EnglishWhat, then, could have been more reasonable than to have seized the initiative, moved forwards and said, 'OK then.
Ce ar fi fost, în acest caz, mai raţional decât să luăm iniţiativa, să depăşim momentul şi să spunem: "Da.
EnglishThey are united by the common fate of the worker, the exploited, the producers of the wealth seized by capital.
Cu toții sunt uniți de soarta comună a lucrătorului, a celui exploatat, a producătorilor bogăției aflate în slujba capitalului.
EnglishThe vast and steadily growing number of counterfeit products seized in the EU every year may be reason for concern.
Numărul foarte mare și în constantă creștere al produselor confiscate în fiecare an în UE poate fi un motiv de îngrijorare.
EnglishThese opportunities need to be seized!
Trebuie să profităm de aceste oportunități!
EnglishDuring the course of two months, 34 million falsified tablets were seized on the European Union's external borders.
În decursul a două luni, 34 de milioane de tablete falsificate au fost confiscate la frontierele externe ale Uniunii Europene.
EnglishThis mine, which was debated in the House last year, was seized by President Robert Mugabe and his cronies.
Această mină, care a fost subiect de dezbatere în Parlament anul trecut, a fost rechiziționată de președintele Mugabe și de acoliții săi.
EnglishIts sources of supply in Azerbaijan risk being seized by its rival, which makes it a precarious and dubious investment.
Resursele sale din Azerbaidjan sunt în pericol de a fi capturate de rivalul său, ceea ce o fac o investiţie precară şi dubioasă.
EnglishThe debate on the next Multiannual Financial Framework is an opportunity for fundamental reform and it must be seized.
Dezbaterea asupra viitorului cadru financiar multianual este o oportunitate de a face reforme fundamentale şi trebuie fructificată.
EnglishThe idea of a genuine partnership between Parliament and the Commission is a commendable one and is an opportunity to be seized.
Ideea unui parteneriat veritabil între Parlament şi Comisie este o idee lăudabilă şi reprezintă o oportunitate care trebuie exploatată.