Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "shield"

EN

"shield" bahasa Romania terjemahan

volume_up
shield {kt bnd}

EN shield
volume_up
{kata benda}

1. lazim

shield (juga: screen, support, buckler, aegis)
volume_up
scut {ntrl}
Disarmament, arms control and a possible anti-missile shield are also on the agenda.
Dezarmarea, controlul armelor şi un posibil scut antirachetă sunt, de asemenea, pe agendă.
It does not criticise NATO's plan for a European anti-missile shield.
Nu critică planul NATO de instalare a unui scut antirachetă european.
Notice that these tasks are marked with a shield.
Observați că aceste activități sunt marcate cu un scut.
shield (juga: auspices, protection, aegis)
volume_up
egidă {fem.}
shield

2. kemiliteran

shield (juga: buckler)
volume_up
scut {ntrl}
Disarmament, arms control and a possible anti-missile shield are also on the agenda.
Dezarmarea, controlul armelor şi un posibil scut antirachetă sunt, de asemenea, pe agendă.
It does not criticise NATO's plan for a European anti-missile shield.
Nu critică planul NATO de instalare a unui scut antirachetă european.
Notice that these tasks are marked with a shield.
Observați că aceste activități sunt marcate cu un scut.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "shield":

shield

Contoh penggunaan untuk "shield" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishOne of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.
O profesoară a fost ucisă în timp ce încerca să apere un elev cu propriul său corp.
EnglishFinally, what are your thoughts on the subject of the anti-missile shield?
În cele din urmă, care este poziția dvs. în legătură cu subiectul scutului antirachetă?
EnglishFar from being our shield and protection, EU directives have frequently stolen a march on the WTO.
Departe de a fi scutul şi protecţia noastră, directivele UE au luat-o înaintea OMC.
English' In consequence, the main argument in favour of the missile shield has faltered.
” În consecinţă, principalul argument în favoarea scutului antirachetă a nu mai este la fel de puternic.
EnglishThirdly, the last matter, and one which is very important, is that of the anti-missile shield.
În al treilea rând, ultimul aspect și unul care este foarte important, este cel al scutului antirachetă.
EnglishThey need to come forward and bring these murderers to justice, not shield them from it.
Aceștia trebuie să acționeze și să ajute la deferirea acestor criminali organelor de justiție, în loc să îi protejeze.
EnglishThey advocate a public credit rating agency to shield Member States from the diktat of the markets.
Ele susţin ideea unei agenţii de rating a datoriei publice care să protejeze statele membre de dictatura pieţelor.
EnglishOthers are fretting about not being able to benefit more from the protective shield provided by the euro.
Alte ţări sunt îngrijorate de faptul că nu pot beneficia şi mai mult de scutul de protecţie furnizat de euro.
EnglishAs regards disarmament or the anti-missile shield, the EU must make its position clear to Russia and the US.
În ceea ce priveşte dezarmarea şi scutul antirachetă, UE trebuie să îşi clarifice poziţia faţă de Rusia şi SUA.
EnglishI think that the most important outcome was the integration of the anti-missile shield into the new strategic concept.
Consider că cel mai important rezultat a fost integrarea scutului antirachetă în noul concept strategic.
EnglishI consider it cynical and unacceptable that Hamas uses the civilian population - even children - as a human shield.
Mi se pare un lucru cinic şi inacceptabil ca Hamas să folosească populaţia civilă - chiar şi copiii - ca scuturi umane.
EnglishSo-called 'security' issues should also be noted, including 'the establishment of the missile defence shield'.
Așa zisele probleme legate de "securitate” ar trebui de asemenea subliniate, inclusiv "instalarea scutului de apărare antirachetă”.
EnglishAll the Member States would have been in a much more difficult situation without the European Union and its protective shield.
Toate statele membre ar fi fost într-o situație mult mai dificilă fără Uniunea Europeană și scutul de protecție al acesteia.
EnglishThe scrapping of the US missile defence shield, due to be deployed in Poland and the Czech Republic, was also questionable.
A ridicat, de asemenea, semne de întrebare abandonarea proiectului scutului american antirachetă, ce urma să fie amplasat în Polonia şi Republica Cehă.
EnglishThe example that was given earlier was of Ocean Shield off the coast of Somalia and the work we are doing with Operation Atalanta.
Exemplul oferit anterior vizează "Ocean Shield” din largul coastei Somaliei și activitatea pe care o întreprindem în cadrul operațiunii Atalanta.
EnglishIt has already taken some initiatives that have marked a break with the past: in Iraq, on Guantánamo, on the anti-missile shield.
Aceasta a întreprins deja câteva iniţiative care au marcat o despărţire de trecut: în Irak, în legătură cu Guantánamo, în legătură cu scutul antirachetă.
EnglishWe must shield these products from the tariff minefield by using the Swiss formula and demanding that they be treated as sensitive products.
Trebuie să protejăm aceste produse de câmpul minat al tarifelor, utilizând formula elvețiană și solicitând să fie tratate drept produse sensibile.
EnglishAs Jacques Delors said, the euro is the shield to protect the whole of Europe, but the euro has not stimulated the European economy enough so far.
După cum a spus Jacques Delors, moneda euro este scutul care protejează întreaga Europă, dar ea nu a stimulat suficient economia europeană până acum.
EnglishWhen the EU is struggling with a once in a lifetime deep recession, it is just not appropriate to shield ourselves and our own administration from the negative consequences.
În timp ce UE se luptă cu o criză economică extrem de adâncă, este pur şi simplu deplasat să ne protejăm pe noi şi administraţia noastră de consecinţele negative.
EnglishIt was crucial for the US not to aggravate Russia, and they proved they had no such intention by also inviting Russia to take part in the missile shield scheme.
A fost deosebit de important pentru SUA să nu deranjeze Rusia și au dovedit că nu au avut nici un fel de astfel de intenție, invitând și Rusia să ia parte la sistemul scutului antirachetă.