Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "shield"

EN

"shield" bahasa Romania terjemahan

RO
RO
EN

shield {kata benda}

volume_up
1. lazim
shield (juga: aegis, screen, support, buckler)
Disarmament, arms control and a possible anti-missile shield are also on the agenda.
Dezarmarea, controlul armelor şi un posibil scut antirachetă sunt, de asemenea, pe agendă.
It does not criticise NATO's plan for a European anti-missile shield.
Nu critică planul NATO de instalare a unui scut antirachetă european.
Notice that these tasks are marked with a shield.
Observați că aceste activități sunt marcate cu un scut.
2. kemiliteran
shield (juga: buckler)
Disarmament, arms control and a possible anti-missile shield are also on the agenda.
Dezarmarea, controlul armelor şi un posibil scut antirachetă sunt, de asemenea, pe agendă.
It does not criticise NATO's plan for a European anti-missile shield.
Nu critică planul NATO de instalare a unui scut antirachetă european.
Notice that these tasks are marked with a shield.
Observați că aceste activități sunt marcate cu un scut.

Contoh penggunaan untuk "shield" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishOne of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.
O profesoară a fost ucisă în timp ce încerca să apere un elev cu propriul său corp.
EnglishThe euro, a stable common currency, has played the part of a real monetary shield.
Euro, o monedă comună stabilă, a jucat rolul unui adevărat scut monetar.
EnglishFinally, what are your thoughts on the subject of the anti-missile shield?
În cele din urmă, care este poziția dvs. în legătură cu subiectul scutului antirachetă?
EnglishDisarmament, arms control and a possible anti-missile shield are also on the agenda.
Dezarmarea, controlul armelor şi un posibil scut antirachetă sunt, de asemenea, pe agendă.
EnglishFar from being our shield and protection, EU directives have frequently stolen a march on the WTO.
Departe de a fi scutul şi protecţia noastră, directivele UE au luat-o înaintea OMC.
EnglishIt does not criticise NATO's plan for a European anti-missile shield.
Nu critică planul NATO de instalare a unui scut antirachetă european.
EnglishWe are opposed to the US plans to install a missile shield on EU Member State territory.
Ne opunem planurilor SUA de a instala un scut anti-rachetă pe teritoriul statului membru al UE.
English' In consequence, the main argument in favour of the missile shield has faltered.
” În consecinţă, principalul argument în favoarea scutului antirachetă a nu mai este la fel de puternic.
EnglishThirdly, the last matter, and one which is very important, is that of the anti-missile shield.
În al treilea rând, ultimul aspect și unul care este foarte important, este cel al scutului antirachetă.
EnglishI believe that we will have to discuss at EU level the effectiveness of this anti-missile shield.
Cred că la nivelul Uniunii va trebui să avem o discuție cu privire la eficiența acestui scut antirachetă.
EnglishThey need to come forward and bring these murderers to justice, not shield them from it.
Aceștia trebuie să acționeze și să ajute la deferirea acestor criminali organelor de justiție, în loc să îi protejeze.
EnglishThe European Union should work with NATO and the United States to ensure that the shield is built in Europe.
UE trebuie să colaboreze cu NATO și cu SUA pentru a se asigura că acest scut este construit în Europa.
EnglishThey advocate a public credit rating agency to shield Member States from the diktat of the markets.
Ele susţin ideea unei agenţii de rating a datoriei publice care să protejeze statele membre de dictatura pieţelor.
EnglishOthers are fretting about not being able to benefit more from the protective shield provided by the euro.
Alte ţări sunt îngrijorate de faptul că nu pot beneficia şi mai mult de scutul de protecţie furnizat de euro.
EnglishNotice that these tasks are marked with a shield.
Observați că aceste activități sunt marcate cu un scut.
EnglishAs regards disarmament or the anti-missile shield, the EU must make its position clear to Russia and the US.
În ceea ce priveşte dezarmarea şi scutul antirachetă, UE trebuie să îşi clarifice poziţia faţă de Rusia şi SUA.
EnglishI think that the most important outcome was the integration of the anti-missile shield into the new strategic concept.
Consider că cel mai important rezultat a fost integrarea scutului antirachetă în noul concept strategic.
EnglishIf they really cared about the Tamil people they would not use Tamil people as a human shield to protect themselves.
Dacă le-ar păsa într-adevăr de poporul tamil, nu ar folosi cetăţenii pe post de scut uman pentru a se apăra.
EnglishThere are not 230 000 civilians trapped: there are 113 000 who are being used as a human shield by the LTTE.
Nu este vorba de 230 000 de civili blocaţi: sunt 113 000 şi aceştia sunt folosiţi pe post de scut uman de către TITE.
EnglishIts sound management has provided a protective shield against the crisis and a platform for non-inflationary growth.
Buna sa gestionare a furnizat un scut de protecţie împotriva crizei şi o platformă pentru o creştere neinflaţionistă.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "shield":

shield