Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "the star"

EN

"the star" bahasa Romania terjemahan

Contoh penggunaan untuk "the star".

Terjemahan serupa untuk "the star" dalam bahasa Romania

the kata ganti benda
star kata benda

Contoh penggunaan untuk "the star" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIn truth, this Union was born during the French Presidency under the star sign of mistakes.
În realitate, Uniunea s-a născut în timpul preşedinţiei franceze, sub semnul greşelilor.
EnglishWe forced on them a version of our 12-star flag and a version of our national anthem.
Le-am impus o versiune a drapelului nostru cu 12 stele şi o versiune a imnului nostru naţional.
EnglishYou can rate pictures with one-star to five-star ratings.
Aveți posibilitatea să evaluați imaginile prin evaluări cu stele, de la una la cinci.
EnglishFood security is our North Star and this is an EU success story.
Securitatea alimentară este Steaua Nordului pentru noi, iar aceasta este o poveste de succes a UE.
EnglishAnd, as they say in Star Wars, may the fourth be with you.
Şi, aşa cum se spune în Star Wars, fie ca forţa să fie cu voi.
EnglishClick Only, and then click the range of star ratings for media you want to stream.
Faceți clic pe Numai, apoi pe intervalul de evaluare de stele pentru fișierele media pe care doriți să le redați în flux.
EnglishStars (Four-point star, Five-point star, Six-point star)
Stele (cu patru colțuri, cu cinci colțuri, cu șase colțuri)
EnglishYou can rate pictures with one- to five-star ratings.
Evaluați imaginile utilizând între una și cinci stele.
EnglishClick All ratings to stream media with any assigned star rating in your Player Library.
Faceți clic pe Toate evaluările pentru a reda în flux fișiere media cu orice evaluare de stele atribuită în biblioteca Playerului.
EnglishOne star is the lowest rating.
O stea este clasificarea cea mai slabă posibil.
EnglishTo rate a file by using the ratings property, click the star that represents the rating you want to apply.
Pentru a evalua un fișier utilizând proprietatea de evaluare, faceți clic pe steluța care reprezintă evaluarea pe care doriți să o aplicați.
EnglishTo rate a file by using the ratings property, click the star that represents the rating that you want to apply.
Pentru a evalua un fișier utilizând proprietatea de evaluare, faceți clic pe steluța care reprezintă evaluarea pe care doriți să o aplicați.
EnglishIt is, therefore, first of all, a question of harmonising practices by following the example of Spain, the star pupil of the 27.
Prin urmare, în primul rând, este o chestiune de armonizare a practicilor urmând exemplul Spaniei, elevul vedetă din cei 27.
EnglishThe eight star cases are included in the report as models of good administrative behaviour for all institutions and bodies.
Cele opt cazuri faimoase sunt incluse în raport ca modele de bună conduită administrativă pentru toate instituţiile şi organismele.
EnglishUnder Choose star ratings:
EnglishYou have been a star performer.
EnglishSet rating to 1 star
EnglishClear the Include unrated files check box if you don't want to stream unrated files along with a range of star ratings.
Debifați caseta de selectare Includere fișiere neevaluate dacă nu doriți să redați în flux fișiere neevaluate împreună cu un interval de evaluare de stele.
EnglishIn the search box, type Rating:, and click a set of stars to see all of the pictures that have been marked with that star rating.
În caseta de căutare, tastați Evaluare:, apoi faceți clic pe un set de stele pentru a vedea toate imaginile care au fost marcate cu acea evaluare.
EnglishUnder Star ratings:

Kata lain

English
  • the star

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia.