Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Swedia untuk "to banish"

EN

"to banish" bahasa Swedia terjemahan

EN to banish
volume_up
[banished|banished] {kata kerja}

to banish (juga: to turn)
volume_up
visa bort {kt krj}
to banish
volume_up
slå ur hågen {kt krj} [brsft kiasan]
to banish (juga: to deport, to eject, to exile, to relegate)
volume_up
förvisa {kt krj}
Not quarrelsome, narrow-minded politicians who would like to banish art and culture to the dungeons.
Inga småsinta, intoleranta politiker, som vill förvisa konst och kultur till elfenbenstornen.
to banish (juga: to ban, to suppress)
volume_up
bannlysa {kt krj}
In my view, this is a way of banishing the term 'unemployment ' from our vocabulary.
Det är enligt min mening ett sätt att bannlysa ordet " arbetslöshet " ur vår vokabulär.
They underline our Parliament’s awareness of the problem and its desire to resolve every aspect of it, that is to say to banish sexual slavery from our society.
De understryker att parlamentet är medvetet om problemet och önskar lösa alla aspekter av det, det vill säga att bannlysa sexuellt slaveri från vårt samhälle.
They underline our Parliament ’ s awareness of the problem and its desire to resolve every aspect of it, that is to say to banish sexual slavery from our society.
De understryker att parlamentet är medvetet om problemet och önskar lösa alla aspekter av det, det vill säga att bannlysa sexuellt slaveri från vårt samhälle.
to banish (juga: to dispel)
volume_up
förjaga {kt krj}
It is an important part of our strategy for banishing mercury from our environment for ever - a strategy that has long been backed by the European Parliament.
Det är en viktig del i vår strategi för att för all framtid avlägsna kvicksilver från miljön - en strategi som sedan länge har haft Europaparlamentets stöd.

Contoh penggunaan untuk "to banish" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt is for all of us to demand that the civil law should banish such things from every society.
Det är allas ansvar att kräva att civilrätten förvisar sådana saker från alla samhällen.
EnglishThe fight against those who deny the right to information and against the terrorists who want to banish the right to information.
Europaparlamentet har stött årets pristagare i sina resolutioner och initiativ.
EnglishIt can be resurrected, and we, in the safe haven of the European Parliament, should not banish that thought from our minds.
Det lever upp igen och detta får vi inte förtränga här, i Europaparlamentets skyddade verkstad.
EnglishThe Commissioner's speech soothed and calmed our worries, but did not banish them completely.
Kommissionsledamotens meddelande blev som ett lindrande och lugnande medel för vår oro, men det tog inte bort den helt och hållet.
EnglishNobody speaking in this debate can banish these images.
Jag håller verkligen med honom om detta.
EnglishI should like to banish totally the suspicion that we might be discussing something which would then require formalisation.
Jag vill verkligen ta kål på misstanken om att vi talar om någonting som måste formaliseras i framtiden.
EnglishEconomic growth alone will not banish unemployment, and structural interventions will thus ultimately also be necessary.
Arbetslösheten avskaffas inte med enbart ekonomisk tillväxt, man måste alltså till slut angripa själva strukturerna.
EnglishBecause of you, I had to banish my top scarer!
Jag har förlorat min bäste skrämmare.
EnglishThe fight against those who deny the right to information and against the terrorists who want to banish the right to information.
Kampen mot dem som vägrar rätten till information och mot terrorister som vill förbjuda rätten till information.
EnglishIt is time to banish the notion that the future of climate change policy is coterminous with the Kyoto Protocol.
Det är dags att sätta stopp för talet om att den framtida klimatförändringspolitiken tidsmässigt är kopplad till Kyotoprotokollet.
EnglishWe clearly have to ensure that all the Member States banish from their pensions systems discrimination on the grounds of gender.
Vi måste helt klart se till att medlemsstaterna bannlyser all diskriminering på grund av kön från sina pensionssystem.
EnglishI would also like to hear your analysis, Mr Van Rompuy, as, if this double fear is unfounded, we really must banish it.
Jag skulle också vilja höra din analys av detta, Herman Van Rompuy, för om denna oro är obefogad måste vi verkligen stävja den.
EnglishIt is time to banish the notion that the future of climate change policy is coterminous with the Kyoto Protocol.
Det gläder mig att EU har upprepat att det krävs stöd till utvecklingsländerna så att de kan anpassa sig till klimatförändringarnas effekter.
EnglishIf we are to fight violence against women, we have to banish these myths that it is ‘them’ or ‘others’ or ‘addicts’ that abuse women and children.
För att bekämpa våld mot kvinnor måste vi få bort dessa myter om att det är ”de där”, ”de andra” eller ”missbrukarna” som misshandlar kvinnor och barn.
EnglishIf there is one thing that I do in the company of my dissident colleagues, it is to banish any rancour against my political adversaries from my soul.
Om det finns något som jag och andra regimmotståndare gör tillsammans så är det att fördriva all bitterhet mot våra politiska motståndare ur våra hjärtan.
EnglishIf we are to fight violence against women, we have to banish these myths that it is ‘ them’ or ‘ others ’ or ‘ addicts ’ that abuse women and children.
För att bekämpa våld mot kvinnor måste vi få bort dessa myter om att det är ” de där ”, ” de andra ” eller ” missbrukarna ” som misshandlar kvinnor och barn.
EnglishWith this resolution, the European Parliament aims to encourage Persian editors in their fight for freedom of the press and to banish all fears at the writing desks.
Genom denna resolution önskar Europaparlamentet intala persiska redaktörer mod i deras kamp för pressfrihet och driva bort rädslan vid skrivbordet.
EnglishThe underlying political objective was to strengthen Franco-German solidarity, banish the spectre of war and open the way to European integration.
Det övergripande politiska målet var att stärka solidariteten mellan Frankrike och Tyskland, att lämna minnet av kriget bakom sig och bana väg för europeisk integration.
EnglishHowever, this is work for the long haul; it will take many years for the scars of the past to heal and to banish the mistrust and suspicion.
Man måste dock komma ihåg att detta är långsiktigt arbete, det kommer att ta många år för ärren från det förflutna att läkas och för misstron och misstänksamheten att försvinna.
EnglishWe must banish all forms of exclusion, mobilise every instrument at our disposal in combating inequalities in development and turn our back on Fortress Europe.
Vi måste undanröja alla former av utestängning, ta till alla redskap vi förfogar över i kampen mot orättvisor i fråga om utveckling och vända Fästning Europa ryggen.