Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Swedia untuk "bloody"

EN

"bloody" bahasa Swedia terjemahan

volume_up
bloody {kt sft}

EN bloody
volume_up
{kata sifat}

1. lazim

volume_up
blodig {kt sft}
Once again, we have seen that imperialist peace is as bloody as imperialist war.
Än en gång har vi fått se att imperialisternas fred är lika blodig som imperialisternas krig.
It is a bloody conflict, and women and children are suffering particularly as a result of it.
Det är en blodig konflikt, och kvinnor och barn lider alldeles särskilt.
Left to the generals of war and enmity, they will make it a bloody history of terror.
I händerna på krigets och illviljans herrar, kommer det att bli en blodig historia fylld av fasa.

2. bahasa Inggris Inggris, bahasa gaul

bloody (juga: cotton picking)
volume_up
jävla {kt sft} [bhs gaul]
It's your bloody snake...... that sneaked into my room to eat my cat.
Det är din jävla orm som tog sig in i mitt rum för att äta min katt.
Don't sit and sa y Beatrice the whole time like some bloody parrot!
Sitt inte och skrik Beatrice hela tiden som en jävla papegoja!
Fyra dagars arbete till ingen jävla nytta!
bloody (juga: pissed)
volume_up
förbannad {kt sft} [bhs gaul]
bloody
volume_up
satans {kt sft} [bhs gaul]
Jävla helvetes satans skit!
I en satans stor vattenpöl.
bloody
volume_up
jävlig {kt sft} [bhs gaul]

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "bloody":

bloody

Contoh penggunaan untuk "bloody" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishToday is the 25th anniversary of what is known as Bloody Sunday in Derry in Ireland.
Idag är det 25årsdagen av något som kallas " blodiga söndagen" i Derry på Irland.
EnglishThe bloody events of the night of 13 January stunned Europe and the whole world.
De blodiga händelserna kvällen den 13 januari slog Europa och hela världen med häpnad.
EnglishToday is the 25th anniversary of what is known as Bloody Sunday in Derry in Ireland.
Idag är det 25årsdagen av något som kallas " blodiga söndagen " i Derry på Irland.
EnglishWe are hopeful that the agreement will bring an end to the bloody conflict.
Vi har gott hopp om att ett avtal ska innebära ett slut på den blodiga konflikten.
EnglishBloody battles have led to the deaths of several hundred people living in the country.
Blodiga strider har lett till att flera hundra invånare i landet har dödats.
EnglishIn the course of a long and bloody history, the Irish have fought for their own democracy.
I sin långa och blodiga historia har irländarna slagits för sin egen demokrati.
EnglishThe bloody encounters in Tunisia over the last few days are conclusive proof of that.
De senaste dagarnas blodiga sammanstötningar i Tunisien är ett talande bevis för detta.
EnglishFor millenniums bloody wars have been fought to make it a unification.
Under århundraden har blodiga krig utkämpats för att åstadkomma denna enhet.
EnglishPolice corruption makes it impossible to attempt to settle accounts with the bloody past.
Poliskorruption gör det omöjligt att göra upp med det blodiga förflutna.
EnglishIt was also in Bosnia and Herzegovina that we had a bloody war in Europe in the 1990s.
Det var också i Bosnien och Hercegovina som vi hade ett blodigt krig i Europa på 1990-talet.
EnglishWas it really better 10 years ago, when the Balkans were the scene of bloody massacres?
Var det verkligen bättre för tio år sedan, när Balkan var skådeplatsen för blodiga massakrer?
EnglishMr President, for nine years Nepal has been in the middle of a bloody civil war.
Nepal har under nio år härjats av ett blodigt inbördeskrig.
EnglishHowever, there is also the path which Romania took in its bloody overthrow of the regime.
Men det finns också den väg som Rumänien valde när regimen störtades under våldsamma former.
EnglishI can't knit or make plum jam, but I can bake a bloody victoria sponge.
Jag kan inte sticka eller koka sylt, men jag kan baka sockerkaka.
English(LT) Every day we hear about bloody explosions in Iraq, and the victim count is growing steadily.
(LT) Varje dag hör vi talas om blodiga explosioner i Irak och antalet offer ökar stadigt.
EnglishI appeal to the EU's High Representative to halt the succession of these bloody executions.
Jag vädjar till EU:s höga representant att hindra att dessa blodiga avrättningar får fortsätta.
EnglishThe last stages of the war were especially bloody and thousands died in its last few months.
De sista skedena av kriget var särskilt blodiga och tusentals dog under krigets sista månader.
EnglishA fair number of bloody attacks in Syria’s and Lebanon’s recent history are witness to this.
Ganska många blodiga attacker i Syriens och Libanons senaste historia bär vittnesbörd om detta.
EnglishWe lament the bloody clashes, the dead and wounded in Xinjiang-Uighur.
Vi beklagar de blodiga sammanstötningarna, de döda och skadade i den uiguriska regionen Xinjiang.
EnglishThe possibility of bloody military clashes is still real.
Möjligheten för blodiga militära sammanstötningar är fortfarande verklighet.