Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Swedia untuk "catholic"

EN

"catholic" bahasa Swedia terjemahan

SV
SV
EN

catholic {kata sifat}

volume_up

Contoh penggunaan untuk "catholic" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishIt is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.
Det är den romerskkatolska kyrkans plikt att leda sina trogna, inte att ledas.
EnglishIt would be like forbidding Cardinals of the Catholic Church to speak of God.
Det skulle vara som att förbjuda kardinalerna i katolska kyrkan att tala om Gud.
EnglishMrs Záborská's question related to the kidnapping of the Chaldean Catholic Bishop.
Anna Záborskás fråga gällde kidnappningen av den kaldeiska katolska biskopen.
EnglishChurches of all denominations, including the Catholic Church, are a part of Europe.
Kyrkosamfund av alla slag, däribland den katolska kyrkan, är en del av Europa.
EnglishWe ought also to be calling for an end to repression of the Roman Catholic Church.
Vi borde också kräva ett slut på förtrycket av den romersk-katolska kyrkan.
EnglishMr President, I shall now speak to you as Pat Cox, the father of a Catholic family.
Herr talman! Jag kommer nu att tala till er som Pat Cox, fadern i en katolsk familj.
EnglishI was the black atheist kid in the all-white Catholic school run by nuns.
Jag var den svarta ateistungen i en helt vit katolsk skola som drivs av nunnor.
EnglishI am actually from an electoral constituency where 99% of the electorate are Catholic.
Jag kommer faktiskt från en valkrets där 99 procent av väljarna är katoliker.
EnglishSo is the Catholic Europe of Gasperi, Schuman and Adenauer going to apologise?
Skall Gasperis, Schumans och Adenauers katolska Europa be om förlåtelse?
EnglishTraditional forces immediately responded to this attack on Catholic Spain.
Traditionella styrkor svarade omedelbart på sådana attacker på det katolska Spanien.
EnglishI am not even talking about the murder of three Christian publishers and a Catholic priest.
Jag talar inte ens om mordet på de tre kristna förläggarna och en katolsk präst.
EnglishSo why are we rubbing salt into the wound of the Roman Catholic Church?
Varför måste vi nu då än en gång ge den romersk-katolska kyrkan en åsnespark?
EnglishEventually, the Catholic Church hierarchy reacted to, and condemned, these events.
Till slut har även den katolska kyrkliga hierarkin reagerat och uttalat sitt starka ogillande.
EnglishMr President, the Catholic media are reporting on extremely harrowing incidents.
Herr talman! Katolsk media redogör för ytterst upprörande fakta.
EnglishThis House really should not try to be more Catholic than the Pope.
Detta parlament bör faktiskt inte försöka vara ”bättre katoliker än påven”.
EnglishEven though it was a Catholic school she wouldn't die because of rumors that she was a slut
Även om det var en katolsk skola, så skulle hon inte dött av ett rykte.
EnglishWe are also aware that two Catholic nuns have been kidnapped and are being held in Somalia.
Vi är också medvetna om att två katolska nunnor har kidnappats och hålls fångna i Somalia.
EnglishThe Romanian Greek Catholic Church was banned during the Communist era.
Den rumänska grekisk-katolska kyrkan förbjöds under kommunisttiden.
EnglishI accept his right to his strongly-held orthodox Catholic views.
Jag erkänner hans rätt till sin djupt kända ortodoxt katolska övertygelse.
EnglishThe offices of the Catholic lawyers pursuing the matter in the courts have also been attacked.
En katolsk advokatbyrå som sköter ärendet i domstol har också angripits.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "catholicity":

catholicity