Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Swedia untuk "Catholic"

EN

"Catholic" bahasa Swedia terjemahan

SV
SV

EN Catholic
volume_up
{kata benda}

Catholic
volume_up
katolik {jender umum}
After all, to be elected Pope, one has to be a Catholic!
Man måste ju trots allt vara katolik för att kunna bli vald till påve!
A true Catholic, as far as I understand, can't even get married?
En sann katolik kan, vad jag förstår, inte ens gifta sig.
In the example which you mentioned, it is only logical that the teacher in a Catholic school should be Catholic.
I det exempel ni nämnde, i den katolska skolan, är det logiskt att läraren skall vara katolik.

Contoh penggunaan untuk "Catholic" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.
Det är den romerskkatolska kyrkans plikt att leda sina trogna, inte att ledas.
EnglishIt would be like forbidding Cardinals of the Catholic Church to speak of God.
Det skulle vara som att förbjuda kardinalerna i katolska kyrkan att tala om Gud.
EnglishMrs Záborská's question related to the kidnapping of the Chaldean Catholic Bishop.
Anna Záborskás fråga gällde kidnappningen av den kaldeiska katolska biskopen.
EnglishChurches of all denominations, including the Catholic Church, are a part of Europe.
Kyrkosamfund av alla slag, däribland den katolska kyrkan, är en del av Europa.
EnglishWe ought also to be calling for an end to repression of the Roman Catholic Church.
Vi borde också kräva ett slut på förtrycket av den romersk-katolska kyrkan.
EnglishI am actually from an electoral constituency where 99% of the electorate are Catholic.
Jag kommer faktiskt från en valkrets där 99 procent av väljarna är katoliker.
EnglishSo is the Catholic Europe of Gasperi, Schuman and Adenauer going to apologise?
Skall Gasperis, Schumans och Adenauers katolska Europa be om förlåtelse?
EnglishTraditional forces immediately responded to this attack on Catholic Spain.
Traditionella styrkor svarade omedelbart på sådana attacker på det katolska Spanien.
EnglishSo why are we rubbing salt into the wound of the Roman Catholic Church?
Varför måste vi nu då än en gång ge den romersk-katolska kyrkan en åsnespark?
EnglishEventually, the Catholic Church hierarchy reacted to, and condemned, these events.
Till slut har även den katolska kyrkliga hierarkin reagerat och uttalat sitt starka ogillande.
EnglishThis House really should not try to be more Catholic than the Pope.
Detta parlament bör faktiskt inte försöka vara ”bättre katoliker än påven”.
EnglishWe are also aware that two Catholic nuns have been kidnapped and are being held in Somalia.
Vi är också medvetna om att två katolska nunnor har kidnappats och hålls fångna i Somalia.
EnglishThe Romanian Greek Catholic Church was banned during the Communist era.
Den rumänska grekisk-katolska kyrkan förbjöds under kommunisttiden.
EnglishI accept his right to his strongly-held orthodox Catholic views.
Jag erkänner hans rätt till sin djupt kända ortodoxt katolska övertygelse.
English(PL) Mr President, East Timor recently won its independence fighting for its Catholic identity.
Östtimor blev nyligen självständigt i kampen för sin katolska identitet.
EnglishThe expulsion of Catholic priests has become standard practice in Belarus.
Förvisningen av katolska präster har blivit norm i Vitryssland.
EnglishI would like to say that the Catholic hierarchy is guilty of negligence in the fight against AIDS.
Jag anser att den katolska hierarkin visar prov på bristande omdöme i kampen mot aids.
EnglishThe Catholic priest Pham Minh Tri has been in prison for many years.
Den katolska prästen Pham Minh Tri har suttit i fängelse i många år.
EnglishViolence towards Catholic nuns- B5-0261/ 2001 by Mrs Karamanou and others, on behalf of the PSE Group;
Våld mot katolska nunnor.- B5-0261 / 2001 av Karamanou m.fl. för PSE-gruppen,
EnglishViolence towards Catholic nuns- B5-0261/2001 by Mrs Karamanou and others, on behalf of the PSE Group;
Våld mot katolska nunnor.- B5-0261/2001 av Karamanou m.fl. för PSE-gruppen,