EN

clap {kata benda}

volume_up
1. lazim
clap (juga: bang, clash, clout, crack)
volume_up
smäll {jender umum}
clap (juga: bang, clash, crash, peal)
clap (juga: hand)
(Music) (Applause) Now, you may be wondering, you may be wondering why I'm clapping.
(Musik) (Applåd) Ok, nu kanske ni undrar, kanske ni undrar varför jag klappar.
(Claps) And obviously now that's going to catch on.
(Applåder) Och det kommer uppenbarligen att sprida sig.
clap (juga: pulse, throb, thud, thump)
clap (juga: pat, tap)
volume_up
klapp {jender umum}
clap (juga: bang, crack, bark)
volume_up
knall {jender umum}
clap
And we're sitting there, and I hear [clapping] from a distance, so I look over.
Så vi sitter där, och jag hör [handklappning] långt borta, så jag kollar ditåt.
Shall I ask for a show of hands or a clapping of people in different generations?
Ska jag be om handuppräckning eller handklappning av människor i olika generationer?
2. kedokteran, bahasa gaul
clap

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "clap":

clap

Contoh penggunaan untuk "clap" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishYou can hear it, because when a huge chunk of ice falls off, it sounds like a clap of thunder.
Man kan höra det, eftersom det låter som ett åsknedslag varje gång ett stort isblock faller ned.
EnglishThe recent mounting criticism of the Barroso team is nothing short of a clap of thunder in a calm sky.
Den senaste tidens växande kritik mot José Manuel Barrosos lag är allt annat än en blixt från klar himmel.
EnglishHe puts it forward with great aplomb as a contribution to the debate, and a few people clap because it is such fun.
Detta framförs med stor aplomb som diskussionsbidrag, och några applåderar eftersom det är så bra.
EnglishI think we should all get a clap on the back.
Kanske skulle kommissionsledamoten kunna ge mig ett svar.
EnglishI think we should all get a clap on the back.
EnglishThe worse it is, the more they clap.
Ju sämre det är desto mer klappar de.
EnglishThey are people, usually ministers, who go into a closed room, have a discussion, clap each other on the back and say ‘great decision’.
Det finns personer, vanligtvis ministrar, som går in i ett stängt rum, för en diskussion, klappar varandra på axeln och säger ”ett bra beslut”.
EnglishThey are people, usually ministers, who go into a closed room, have a discussion, clap each other on the back and say ‘ great decision’.
Det finns personer, vanligtvis ministrar, som går in i ett stängt rum, för en diskussion, klappar varandra på axeln och säger ” ett bra beslut ”.
EnglishThanks for the clap.
Englishto clap on