EN

club {kata benda}

volume_up
1. lazim
club (juga: bat, lollipop, mallet, maul, stick)
volume_up
klubba {jender umum}
Many small clubs depend on the revenue stream that comes from transfer fees.
Många små klubbar är beroende av de inkomster som kommer från övergångssummor.
Clubs in certain countries now build their teams almost exclusively with foreign players.
En del länders klubbar fungerar nu praktiskt taget bara med utländska spelare.
There will therefore be a duplicate transfer system for clubs offering training.
De klubbar som svarar för utbildningen kommer följaktligen att omfattas av ett dubbelt överföringssystem.
In case someone thinks otherwise, the club has corresponding rules on how to proceed.
Ifall någon trodde något annat, så har denna förening motsvarande bestämmelser för hur man ska fortsätta.
A club chairman from Hanover now plans to bring a complaint against this rule before the European Court of Justice.
En ordförande i en förening från Hannover vill nu väcka talan om denna bestämmelse vid EG-domstolen.
Varje klubb, varje förening har en.
club (juga: union, juke)
volume_up
klubb {jender umum}
It seems to us important that Europe should not define itself as a Christian club.
Vi tycker att det är viktigt att EU inte definierar sig som en kristen klubb.
The British people were lied to 30 years ago about this European club.
För 30 år sedan ljög man för det brittiska folket om denna europeiska klubb.
Europe has never been destined to remain an exclusive club for Christian nations.
EU var aldrig ägnat att vara en exklusiv klubb för kristna nationer.
club (juga: bludgeon)
volume_up
påk {jender umum}
2. tata boga
club (juga: rib, ribeye, Scotch fillet)

Contoh penggunaan untuk "club" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishWithout such a strategy, the nuclear club will inevitably continue to proliferate.
Utan en sådan strategi kommer kärnvapenklubben oundvikligen att utökas framöver.
EnglishIt is a notion from the good old days, from the Club of Rome, from zero growth.
Det är ett begrepp från gamla goda tider, från Romklubben, från nolltillväxten.
EnglishAnything that gets the backing of Portsmouth Football Club gets my backing as well.
Allting som får Portsmouth Football Clubs fulla stöd får också mitt fulla stöd.
EnglishA professional club's greatest source of revenue is the sale of television rights.
Försäljningen av tv-rättigheter är den viktigaste inkomstkällan för en proffsklubb.
EnglishIt seems to us important that Europe should not define itself as a Christian club.
Vi tycker att det är viktigt att EU inte definierar sig som en kristen klubb.
EnglishI would very much like to see Club Méditerrané , among others, follow suit.
Jag skulle väldigt gärna vilja se bland andra Club Méditerrané följa detta exempel.
EnglishMost serious of all, I have received today a letter from Portsmouth Football Club.
Allvarligast av allt är att jag i dag har fått ett brev från Portsmouth Football Club.
EnglishI would very much like to see Club Méditerrané, among others, follow suit.
Jag skulle väldigt gärna vilja se bland andra Club Méditerrané följa detta exempel.
EnglishNobody wants to be associated with failure or to join a poorly-run club.
Ingen vill ansluta sig till ett misslyckande, till en klubb som inte fungerar bra.
EnglishIs it to be a powerful Europe or a club of countries paralysed by the rule of consensus?
Ett Europa med inflytande eller en klubb länder som förlamas av samförståndsregeln?
EnglishMr President, I was possibly the last Member to join the 'Friday club'.
Herr ordförande! Jag är möjligen den sista som har gått med i fredagsklubben.
EnglishReal Madrid, which is a Spanish football club, has got a flag and an anthem.
Real Madrid, som är en spansk fotbollsklubb, har en flagga och en hymn.
EnglishEurope has never been destined to remain an exclusive club for Christian nations.
EU var aldrig ägnat att vara en exklusiv klubb för kristna nationer.
EnglishThe British people were lied to 30 years ago about this European club.
För 30 år sedan ljög man för det brittiska folket om denna europeiska klubb.
EnglishThe last Breakfast Club was held on Friday, 7 december of LTU career.
Årets sista Frukostklubb arrangerades fredagen den 7 december av LTU Karriär.
EnglishTalks are now under way in the London club of private-sector creditors.
Samtal har även kommit i gång i Londonklubben för den privata sektorns fordringsägare.
EnglishThe European Union is not merely a club of this kind, however, but also a political community.
EU är emellertid inte bara en klubb av denna typ utan också en politisk gemenskap.
EnglishI was a member of the astronomy club, and I should have known better."
Jag var medlem i astronomiklubben, och jag borde verkligen vetat bättre."
EnglishAnd if you want to stay out of harm's way...... don't go to Club Cuba Loca on Figueroa.
Och om ni vill hålla er undan från fara...... så gå inte till Club Cuba Loca vid Figueroa.
EnglishBecause you had to belong to the club or you did not get a look in.
Du var nämligen tvungen att höra till klubben, annars hade du inte en chans.

"club gigs" bahasa Swedia terjemahan

club gigs
Swedish
  • klubbspelningar
  • klubb spelningar
More chevron_right

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

"clubhouse guy" bahasa Swedia terjemahan

clubhouse guy
Swedish
  • klubbhus kille
More chevron_right