Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Swedia untuk "cue"

EN

"cue" bahasa Swedia terjemahan

volume_up
cue {kt bnd}
volume_up
to cue {kt krj}

EN cue
volume_up
{kata benda}

1. lazim

cue (juga: ring, signal)
volume_up
signal {jender umum}
Det är din signal, Sharkbait.
cue
volume_up
antydning {jender umum}

2. teater

cue
volume_up
stickreplik {jender umum}

3. olahraga

cue
volume_up
{jender umum}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "cue":

cue

Contoh penggunaan untuk "cue" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishOne could take a cue from history and lay the same charge against the members of the Council.
Denna historiska parallell skulle kunna kastas i ansiktet på rådets ledamöter.
English"Horizon," which takes its cue from the academics, won't touch it with a barge pole.
"Horizon" som inspireras av akademikerna, vägrar röra det med tång.
EnglishMr Bowe has just given me a cue, which means that I will have to restructure my whole speech.
David Bowe sade just några viktiga ord, och därför måste jag helt ändra uppläggningen av mitt tal.
EnglishAnd I would also like our Parliament itself to take its cue from the Wise Men's report.
Och så skulle jag vilja att även vårt Europaparlament kunde låta sig inspireras av expertgruppens rapport.
EnglishAnd I would also like our Parliament itself to take its cue from the Wise Men' s report.
Och så skulle jag vilja att även vårt Europaparlament kunde låta sig inspireras av expertgruppens rapport.
EnglishThe honourable Member has given me a very important cue.
Ledamoten har gjort en mycket viktig antydan.
EnglishWho put those damn K's...... all over the cue cards?
Vem satt dom jädrans Kna...... över alla kort?
EnglishThese have been very useful, and I hope that the Portuguese Presidency will take its cue from this initiative.
Det har varit till stor hjälp och jag hoppas att det portugisiska ordförandeskapet kommer att följa detta exempel.
EnglishTaking my cue from it, I should like to state quite categorically that solidarity must be the guiding principle of our common future.
Jag vill rent kategoriskt hävda att solidaritet måste vara den vägledande principen för vår gemensamma framtid.
EnglishMadam President, I voted for this document, tabled by Mr Valdivielso de Cué, on the new regulation on the MEDA programme.
Fru talman! Jag röstade för detta dokument, som lades fram av Valdivielso de Cué och som avser den nya utformningen av Meda-programmet.
EnglishI take my cue from the subject of human capital, which everyone considers a strategic factor in regaining our competitiveness.
Jag hämtar mitt exempel från området humankapital, som många betraktar som en strategisk faktor för att vi skall kunna återfå vår konkurrenskraft.
EnglishWhile customers are waiting for the cue, staffs have distributed some free candies and lollipops that [...]
We have started observing Aurora around 9PMto make sure our equipment such as camera, tripod has set. Our observation team had waited more than two to three hours [...]
EnglishOther parts of the world just as wealthy as the Union would do well to take their cue from us to help eradicate poverty, the true scourge of modern times.
Eftersom vi framgångsrikt förbjöd slaveriet under 1800-talet måste vi kunna utrota fattigdomen under 2000-talets första hälft.
EnglishTake your cue from us and work together with us to find a constructive solution which can overcome exaggerated positions both here and there.
Lyssna till våra signaler, och arbeta gemensamt med oss på en konstruktiv lösning, som kan övervinna överdrivna ståndpunkter både här och där!
EnglishSo I hope that Parliament will continue to take its cue from the excellent report widely commended by all Members prepared by Mr Martin.
Jag hoppas alltså att parlamentet kommer att fortsätta att rätta sig efter Martins betänkande, som fått ett positivt mottagande från alla ledamöter.
EnglishArnold, cue one.
EnglishI would like to thank our chairman, Mr Daul, once again, not least for giving me the cue to make these observations on a very important matter.
Än en gång tack till vår ordförande, Daul, som har lagt grunden till en diskussion även om dessa förhållanden, som sannerligen inte är marginella.
EnglishMr Valdivielso de Cué, you are absolutely right, to the extent that I can tell you that the Quaestors have already made a recommendation to all the Members.
Kära kollega, ni har så pass rätt i det, att jag kan tala om att kvestorerna redan har gjort en sådan rekommendation till samtliga ledamöter.