EN

dab {kata benda}

volume_up
2. ilmu tentang ikan
dab
dab
volume_up
sandskädda {jender umum} (latin Limanda limanda)
dab
volume_up
flatfisk {jender umum} ((latin) Limanda limanda)

Contoh penggunaan untuk "dab" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishWe have a DAB balance; we also have responsibilities as a budgetary authority.
Vi har en tilläggs- och ändringsbudget med saldo, vi har ansvar också som budgetmyndighet.
EnglishWe also expect a parallel strategy for introducing the technically superior DAB system.
Likaså förväntar vi oss en parallell strategi för införande av det tekniskt mer utvecklade DAB-systemet.
EnglishSupplementary estimates for 2002 - DAB 1/ 2002
Europaparlamentets tilläggsberäkning för 2002 TÄB nr 1 / 2002
EnglishSupplementary estimates for 2002 - DAB 1/2002
Europaparlamentets tilläggsberäkning för 2002 TÄB nr 1/2002
EnglishFor radio to remain part of the digital age development it is important to establish a DAB standard for it.
För att radion skall hänga med i den digitala utvecklingen är det viktigt att åstadkomma en DAB-standard som stöder den.
EnglishMr Pittella is right: a dab of powder, a touch of rouge, perhaps a little wool pulled over the eyes, but nothing more than an empty shell.
Gianni Pittella har rätt: en dust av puder, en gnutta rouge, kanske lite ull över ögonen, men inget mer än ett tomt skal.
EnglishThis proposal and the corresponding draft amending budget (DAB No 8/2010) are still in the process of being adopted by the two arms of the budgetary authority.
Detta förslag och det förslag till ändringsbudget som det resulterade i (DAB nr 8/2010) har ännu inte antagits av budgetmyndighetens båda parter.
EnglishOn such a sensitive and serious food safety issue, it is not acceptable just to dab on a touch of face powder to look good to the consumers.
När det gäller en så känslig och allvarlig fråga som livsmedelssäkerhet är det inte acceptabelt att bara sätta på lite ansiktspuder så att det ser bra ut för konsumenterna.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "dab":

dab