EN

flourish {kata benda}

volume_up
flourish (juga: bout, fling, jerk)
volume_up
släng {jender umum}
Democracy and the rule of law are not a luxury, neither are they a flourish that might perhaps be applied to what are really economic relations.
Demokrati och rättsstatliga principer är inte en lyx och inte heller en utsmyckning som skulle kunna fästas vid det som i själva verket är ekonomiska förbindelser.
flourish (juga: fanfare)
volume_up
fanfar {jender umum}
flourish (juga: curlicue, twiddle)
flourish (juga: touch)
volume_up
touche {jender umum}
flourish (juga: wreath, twiddle)
flourish
flourish
flourish
flourish

Contoh penggunaan untuk "flourish" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishWe in Scotland have a thriving organic sector and I want to see that flourish.
I Skottland har vi en blomstrande ekologisk sektor, och jag vill se den frodas.
EnglishThere is no way, nor is your policy a policy which will allow Europe to flourish.
Det går inte, och er politik är inte en politik som kommer att få Europa att blomstra.
EnglishIt is generally known that without demand, this business would not flourish.
Det är allmänt känt att utan efterfrågan skulle denna affärsverksamhet inte blomstra.
EnglishI believe that, if we do that, they will flourish far better and live far longer.
Om vi gör det tror jag att de kommer att blomma till fullo och överleva betydligt längre.
EnglishThis way they can flourish, and at the same time drive out new extremists and dictators.
Då kan institutionerna blomstra och samtidigt jaga bort nya extremister och diktatorer.
EnglishA meme can flourish in spite of having a negative impact on genetic fitness.
Ett meme kan frodas trots att det har negativ inverkan på genernas möjlighet att sprida sig.
EnglishA dynamic marine economy can flourish only where there is a healthy marine environment.
En blomstrande och dynamisk marin ekonomi kan endast åstadkommas genom en sund marin miljö.
EnglishIf you allow the pirates to flourish that revenue will be diminished.
Om man låter piratverksamheten blomstra kommer de inkomsterna att minska.
EnglishThey need to be able to have access to the finance that will enable them to flourish.
De behöver ha tillgång till de finansiella resurser som gör det möjligt för dem att blomstra.
EnglishThey maintain that this dream consists of a common aspiration to flourish and live in peace.
De menar att den här drömmen består i en gemensam strävan att blomstra och leva i fred.
EnglishThe black market will take off, smuggling will flourish and the prices of birds will rise.
Den svarta marknaden kommer att ta fart, smugglingen blomstra och priserna på fåglar stiga.
EnglishIt creates opportunities for social contact and for being together and helps people flourish.
Den skapar möjlighet till samvaro, sociala kontakter och är utvecklande.
EnglishWhatever a society is like, it can only flourish in peace, and there can be no peace without justice.
Oavsett samhälle kan det bara utvecklas i fred och utan rättvisa finns ingen fred.
EnglishMyths about the involvement of alcohol or drugs continue to flourish.
Fortfarande frodas myter om att alkohol eller droger är inblandade.
EnglishOnly when the economy starts to flourish can there be a chance for real peace in the Middle East.
I går talade vi om detta med Condoleezza Rice och president George Bush.
EnglishThey simply make the conditions right for employment to flourish.
De ser bara till att förutsättningarna är de rätta för att sysselsättningen skall blomstra.
EnglishThey simply make the conditions right for employment to flourish.
Till och med i Förenade kungariket finns det skillnader i ekonomier.
EnglishI hope it will not only flourish but also bear fruit.
Jag hoppas att initiativet inte bara kommer att blomstra, utan även bära frukt.
EnglishNo one is expecting labour-intensive industries to flourish within an overstrained labour market.
Om ja, vilka åtgärder har rådets ordförandeskap i så fall i tankarna?
EnglishOrganised crime cannot be allowed to flourish any longer.
Den organiserade brottsligheten kan inte tillåtas leda utvecklingen längre.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "flourish":

flourish
flourishing