Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Swedia untuk "from England"

EN

"from England" bahasa Swedia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "from England".

Terjemahan serupa untuk "from England" dalam bahasa Swedia

from keterangan
Swedish
from kata depan
from kata hubung
Swedish
England kata benda
Swedish

Contoh penggunaan untuk "from England" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

English(Video) Soprano: ♫ Upon my pillow ♫ ♫ Safe in bed ♫ EW: That's Georgie from England.
(Video) Sopran: ♫ Uppå min kudde ♫ ♫ Trygg i min säng ♫ EW: Det där var Georgie från England.
EnglishThe massive slaughter could not prevent foot-and-mouth from spreading across England.
Masslakterna kunde inte förhindra att mul- och klövsjukeviruset sprider sig över hela England.
EnglishIt is the southern end of an area of peatland that stretches straight up from England into Scotland.
Det är i södra änden av ett område med torvmark som sträcker sig rakt upp från England och in i Skottland.
EnglishPlease welcome, from Knapely, England, the Calendar Girls.
En applåd för kalenderflickorna från Knapely i England.
EnglishThis liner, built in France, will sail from England, showing there is some life left in the.
Detta linjefartyg, som byggdes i Frankrike, kommer att avgå från England, vilket visar att det finns lite liv kvar i.
EnglishYeah, I do know him but he doesn't come from England, mate.
Honom känner jag, men han kommer inte från England.
EnglishThis liner, built in France, will sail from England, showing there is some life left in the .
Detta linjefartyg, som byggdes i Frankrike, kommer att avgå från England, vilket visar att det finns lite liv kvar i .
EnglishI'm from Essex in England and for the last seven years I've worked fairly tirelessly to save lives in my own way.
Jag kommer från Essex i England och har under de senaste sju åren jobbat outtröttligt med att rädda liv på mitt eget sätt.
EnglishFor example, in the UK, Scotland’s legal and regulatory system is entirely separate from that of England and Wales, and so on.
I Förenade kungariket är Skottlands rättssystem och regelverk exempelvis helt skilda från systemen i England och Wales, och så vidare.
EnglishFor example, in the UK, Scotland’ s legal and regulatory system is entirely separate from that of England and Wales, and so on.
I Förenade kungariket är Skottlands rättssystem och regelverk exempelvis helt skilda från systemen i England och Wales, och så vidare.
EnglishMr White apparently complains from his constituency in England, and his complaint is lost or forgotten and he does not hear anything about it.
Herr White hade tydligen klagat från sitt valdistrikt i England och hans klagomål är borta och glömt och han får ingenting höra om det.
EnglishI am from the south of England and had to take environmental health officers to France where we wanted to look at French nuclear power stations.
Jag kommer från södra England och fick ta miljö- och hälsoskyddsinspektörer till Frankrike där vi ville ta en titt på franska kärnkraftverk.
EnglishAnyone who's from England knows the reputation we have from Essex.
Jag var... förresten -- jag är en essex-kille, född och uppvuxen i Essex i Storbritannien. ~~~ Alla från England vet vilket rykte vi essexbor har om oss.
EnglishContinental Europe took its cue from England, adopted these laws and also enshrined them in international conventions, doing so from the very outset.
Det kontinentala Europa har övertagit dessa lagar från England och även förankrat dem i internationella konventioner, och detta gjordes redan från början.
EnglishData will therefore be exchanged on the European judicial network from England to Estonia, making life remarkably easier for the authorities.
Det kommer sålunda att utbytas information om det europeiska rättsliga samarbetet från England till Estland, vilket kommer att göra livet anmärkningsvärt lättare för myndigheterna.
EnglishFor example, the boy from the north of England who had learning difficulties and was written off by the education service, but was then found to have musical ability.
Som exempel kan nämnas pojken från norra England som hade inlärningssvårigheter och som avfärdades av utbildningsförvaltningen, men sedan upptäckte man att han var en musikalisk begåvning.
Kata lain
English
  • from England

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.