Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Swedia untuk "impunity"

EN

"impunity" bahasa Swedia terjemahan

EN

impunity {kata benda}

volume_up
impunity
That is not impunity - impunity is to continue as you are for many years.
Det är inte straffrihet - straffrihet är att fortsätta som i dag under många år framöver.
Impunity or a sense of impunity is the true source of irresponsible behaviour.
Straffrihet eller en känsla av straffrihet är den verkliga orsaken till oansvarigt uppträdande.
The only way to look at homophobia is as a combination of ignorance and impunity.
Homofobi måste betraktas som en kombination av okunskap och straffrihet.

Contoh penggunaan untuk "impunity" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
EnglishThis will put pressure, in particular, on those who repeatedly offend with impunity.
Detta kommer särskilt att påverka dem som ständigt begår överträdelser ostraffat.
EnglishIt is well known that impunity is a breeding ground for dictatorships and criminals.
Det är väl känt att straffrihet är en grogrund för diktaturer och brottslingar.
EnglishThe perpetrators of these acts committed in May 2006 still enjoy complete impunity.
Förövarna av dessa brott, som utfördes i maj 2006, går fortfarande helt ostraffade.
EnglishThe perpetrators, who belong mainly to state institutions, are acting with impunity.
Förövarna som huvudsakligen tillhör statliga institutioner agerar med straffrihet.
EnglishEurope must make it clear to Deby that he cannot break his word with impunity.
Europa måste göra det tydligt för Deby att han inte kan bryta sina löften ostraffat.
EnglishIt is unacceptable that people are being kidnapped, tortured and killed with impunity.
Det är oacceptabelt att man ostraffat kan kidnappa, tortera och döda människor.
EnglishThis situation of impunity has just as serious an effect on health issues.
Denna situation av straffrihet har en lika allvarlig inverkan på hälsofrågorna.
EnglishHuman rights and fundamental rights continue to be violated with impunity in Iran.
Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter kränks fortfarande ostraffat i Iran.
EnglishThe purpose of this support is to combat impunity and to pacify the region.
Syftet med detta stöd är att bekämpa straffriheten och återställa freden i området.
EnglishImpunity for the perpetrators of such atrocities has almost been systematic.
Straffrihet för förövarna av sådana illdåd har nästan blivit satt i system.
EnglishThe only way to look at homophobia is as a combination of ignorance and impunity.
Homofobi måste betraktas som en kombination av okunskap och straffrihet.
EnglishThe EU has said on many occasions said that the practice of impunity is not acceptable.
EU har upprepade gånger framhållit att man inte kan godta praxisen med straffrihet.
EnglishAwareness that impunity is impossible might very well stop them doing so.
Medvetandet om att det inte går att göra sådant ostraffat kan mycket väl hindra dem.
EnglishThis means putting an end to the currently prevailing state of lawlessness and impunity.
Det betyder att få ett slut på det rådande tillståndet med laglöshet och straffrihet.
EnglishThat is not impunity - impunity is to continue as you are for many years.
Det är inte straffrihet - straffrihet är att fortsätta som i dag under många år framöver.
EnglishImpunity or a sense of impunity is the true source of irresponsible behaviour.
Straffrihet eller en känsla av straffrihet är den verkliga orsaken till oansvarigt uppträdande.
EnglishSometimes prosecuting authorities ignore them with apparent impunity.
I bland struntar åklagarmyndigheterna i dem, vilket uppenbarligen sker helt ostraffat.
EnglishThe Spanish Government has pardoned them, so they can torture with impunity in Spain.
Den spanska regeringen har benådat dem, så att de utan risk kan fortsätta tortera i Spanien.
EnglishIn short, it is a breakdown in the rule of law that promotes impunity.
Kort sagt är det ett sammanbrott för rättsstaten som gynnar straffrihet.