Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Swedia untuk "incapacitated"

EN

"incapacitated" bahasa Swedia terjemahan

volume_up
incapacitated {kt krj bntk lmpau}

EN incapacitated
volume_up
{kata kerja bentuk lampau}

incapacitated
volume_up
handlingsförlamad {kt krj bntk lmpau}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "incapacitated":

incapacitated
English

Contoh penggunaan untuk "incapacitated" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThere is no reason to declare the Member States to be incapacitated in this way in this area.
Det finns ingen anledning att omyndigförklara medlemsländerna på detta sätt på detta område.
EnglishLet me tell you, it is not only those with a disabled persons' identity card who are incapacitated.
Det är minsann inte bara de som har ett handikappintyg som har problem.
EnglishPlus, the two guys on call would have to be simultaneously incapacitated.
Och de två jourläkarna måste samtidigt bli arbetsoförmögna.
EnglishThe nation-states must not let themselves be incapacitated or disempowered when it comes to fundamental rights.
Nationsstaterna får inte låta sig handlingsförlamas eller försvagas när det gäller de grundläggande rättigheterna.
EnglishOne country might assess you as seriously incapacitated, while another country may not consider you incapacitated at all.
Ett land kan göra bedömningen att du är oförmögen att arbeta, medan ett annat kan komma fram till motsatsen.
EnglishIt is a matter of even greater importance to all those who are incapacitated as a result of disability, sickness or old age.
Det är ännu viktigare för alla dem som inte kan arbeta på grund av funktionshinder, sjukdom eller ålderdom.
EnglishIt is possible that one country could consider you 70% incapacitated whereas another country considers you fit for work.
Ett land kan göra bedömningen att du är arbetsoförmögen till 70 procent, medan ett annat kommer fram till att du är helt arbetsför.
EnglishIt is possible that one country could consider you 70% incapacitated while another country might consider you fit for work.
Ett land kan göra bedömningen att du är arbetsoförmögen till 70 procent, medan ett annat kan komma fram till att du är helt arbetsför.
EnglishMore than 160 000 people are killed and some 300 000 incapacitated every year in the EU because of industrial accidents and occupational diseases.
Varje år dödas över 160 000 personer och ungefär 300 000 blir arbetsoförmögna inom EU på grund av arbetsolycksfall och arbetssjukdomar.