Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Swedia untuk "out in the open"

EN

"out in the open" bahasa Swedia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "out in the open".

Contoh penggunaan untuk "out in the open" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishFifty to seventy thousand of them sleep out in the open in the forests and hills.
Av dessa övernattar mellan 50 000 och 70 000 i skogen och bland kullarna.
EnglishIn the colonial past, pillaging was carried out in an open and shameless fashion.
Under den forna kolonialtiden skedde plundringen öppet och skamlöst.
EnglishThe citizens and the European Parliament are asking the Council to come out into the open.
Medborgarna och Europaparlamentet uppmanar rådet att komma ut i det fria.
EnglishThirdly, the statistics must finally be brought out into the open.
För det tredje måste uppgifterna äntligen läggas fram på bordet, statistiken.
EnglishPotential problems will be brought out into the open and appropriate measures will be taken.
Potentiella problem kommer att offentliggöras, och lämpliga åtgärder kommer att vidtas.
EnglishViolence against women must finally be brought out into the open and put to a stop.
Våld mot kvinnor måste äntligen föras ut i ljuset och stoppas.
EnglishFinally, we are naturally very pleased about the initiatives, which have been brought out into the open.
Avslutningsvis gläder vi oss naturligtvis mycket åt de initiativ som har offentliggjorts.
EnglishCome out into the open and acknowledge that it is no longer possible to govern with old-fashioned secrecy.
Träd fram ur mörkret och inse att det inte längre är möjligt att styra genom ålderdomlig slutenhet!
EnglishI believe that it is important to bring the matter out into the open to be debated.
Det är fråga om en balansgång - jag anser att det är viktigt att ?föra ut trollen i debatten?.
EnglishIt is these which we want out in the open for discussion.
Det är dessa som man vill ha upp i ljuset och diskutera.
EnglishInstead, he came right out into the open, and tackled the central issue fearlessly and resolutely.
Utan skyddvärn tog han beslutsamt tag i problemet.
EnglishMost of all, I am happy that, in the European Parliament, we have brought the debate and the discussion out into the open.
Mest av allt gläder det mig att vi i Europaparlamentet har fört fram debatten och diskussionen ljuset.
EnglishInstead of hiding behind box numbers as they do at present in Belfast, they have got to come out into the open.
I stället för att dölja sig bakom boxnummer, som de gör för närvarande i Belfast, måste de komma ut och visa sig.
EnglishThanks to the action taken by a " whistle blower " and the Committee of Wise Men, corruption has been brought out into the open.
Tack vare agerandet av en " ringare " och het De vises kommitté har korruptionen kunnat fördömas.
EnglishWe must make clear decisions, we must tell the people, with the people, what are the ways out we have open to us and what we think is best.
Den demokratiska diskussionen måste utvidgas till våra länder och till våra parlament.
EnglishJust as important, we need to have the whole process of reviewing what there is on the market much more out in the open.
Det är lika viktigt att hela processen med att se över vad som finns på marknaden förs med mycket större öppenhet.
EnglishWe have very difficult conversations nowadays -- probably not out in the open as much as within medicine -- about the question of when somebody's dead.
Vi har numera svåra samtal -- kanske främst inom läkarvetenskapen -- om när någon är död.
EnglishWe believe these measures to be necessary, not least so as to combat exploitation and bring undeclared work out into the open.
Vi anser att dessa åtgärder är nödvändiga, inte minst för att bekämpa exploateringen och för att synliggöra svart arbete.
EnglishYour fanaticism is out in the open.
EnglishLet us have the names out in the open.

Kata lain

English
  • out in the open

Di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris anda akan menemukan banyak lagi terjemahan.