Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Swedia untuk "out of necessity"

EN

"out of necessity" bahasa Swedia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "out of necessity".

Contoh penggunaan untuk "out of necessity" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt has been a creation out of necessity – the necessity that we now face before us.
Det har varit en nödvändig skapelse – den nödvändighet som vi nu har framför oss.
EnglishThis rules out the necessity of putting the designation on the front of the package.
Detta gör att det inte blir nödvändigt att ange detta på förpackningens framsida.
EnglishNo one emigrates on a whim: it is always out of necessity.
Ingen utvandrar av en slump: det är alltid på grund av nöd.
EnglishMr President, many colleagues have pointed out the necessity of having this review, and the sooner the better.
(EN) Herr talman! Många kolleger har påpekat hur angeläget det är att omarbetningen blir av, och ju snabbare, desto bättre.
EnglishThe report by Mr Pirker, whom I congratulate for his excellent work, points out the necessity of maintaining this objective.
Betänkandet av Hubert Pirker, som jag gratulerar till ett utmärkt arbete, belyser nödvändigheten av att hålla kvar det målet.
EnglishBut likewise, nobody should be forced, out of necessity, out of poverty, to take up a job opportunity that is not suitable for them.
Men det är lika viktigt att ingen p.g.a. nöd eller fattigdom skall tvingas till att tacka ja till ett arbete som inte är lämpligt för dem.
EnglishThe Council keeps pointing out the necessity for cohesion at all levels in the implementation of international agreements on the environment.
Rådet framhåller ständigt behovet av sammanhållning på alla nivåer i samband med genomförandet av internationella miljööverenskommelser.
EnglishAs I said just now, where they are still able to do so, a great many pensioners travel by bus or coach out of necessity or to go sightseeing.
Som jag redan tidigare sagt reser många pensionärer på stads- och långfärdsbussar, av nödvändighet eller för att roa sig, om det fortfarande är möjligt för dem att göra detta.
EnglishI believe that EU priorities should also be focused on the eastern issue of the neighbourhood policy: to this end, I point out the necessity of closer cooperation with the Republic of Moldova.
Jag anser att EU även skulle prioritera den östra frågan i grannskapspolitiken, och i detta sammanhang vill jag framhålla behovet av ett närmare samarbete med Moldova.
EnglishIt could also be that this doctor does not have enough experience in order to carry out this type of work but will do so anyway out of necessity without the supervision of a competent senior.
Det skulle också kunna hända att den läkaren inte har tillräcklig erfarenhet för att utföra den typen av ingrepp men ändå är nödsakad att göra det utan överinsyn av en kompetent och ansvarig person.

Kata lain

English
  • out of necessity

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.