EN

pinch {kata benda}

volume_up
1. lazim
pinch
volume_up
nypa {jender umum}
med en nypa salt
pinch
volume_up
razzia {jender umum} [bhs gaul]
pinch
pinch (juga: nip)
pinch
pinch
2. "arrest"
pinch
volume_up
haffande {ntrl} [bhs gaul] (arrestering)

Contoh penggunaan untuk "pinch" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt is now a democracy - to be taken with a pinch of salt, perhaps, but a democracy.
Det är i dag en demokrati - cum grano salis, men det är en demokrati.
EnglishI can, at a pinch, understand how Mr Provan could have misunderstood me on this matter.
Jag kan i värsta fall förstå att Provan misstog sig på frågan.
EnglishCitizens are feeling the pinch with rising food and fuel prices and reduced purchasing power.
Medborgarna märker av de stigande livsmedels- och bränslepriserna och den försämrade köpkraften.
EnglishOther fishing regions are also starting to feel the pinch now.
Nu ställs även fiskeflottorna i andra regioner inför svårigheter.
EnglishMy grandmother claims gnomes pinch her sherry in the pantry at night.
Min farmor har vättar i skafferiet som tullar av sherryn.
EnglishThe people from the Danish Laboratory Technicians Association who have advised me, know where the shoes pinch.
De personer från Dansk Laborantforening, som varit mina rådgivare, vet, var skon klämmer.
EnglishIt is they who feel the pinch of recession, constantly eroded incomes and falling living standards.
Det är arbetstagarna som känner pressen av konjunkturnedgången, ständigt försämrade inkomster och minskande levnadsstandard.
EnglishWe would accept a rota system for all states at a pinch, because we support the compromise made by the socialist group.
Om det måste så skall ett rullande schema gälla alla stater, den socialdemokratiska kompromissen stöder vi nämligen.
EnglishSo we have to take this with a pinch of salt.
Därför måste man gå försiktigt tillväga.
EnglishI'm in a pinch, and I need a big favor.
Jag är i knipa och jag behöver din hjälp.
EnglishThey are regions with very restricted markets and really feel the pinch in terms of the extra cost of shipping and air transport.
Regionerna har mycket begränsade marknader och drabbas hårt av alla merkostnader för sjö- och lufttransporterna.
EnglishAt a pinch, one could consider refunding a fine already levied on a carrier if a passenger does, in fact, obtain asylum.
I värsta fall skulle man kunna tänka sig att de böter som utfärdats till en transportör betalas tillbaka om resenären i fråga verkligen får asyl.
EnglishMember States where supplementary schemes are under-developed compared to statutory pension schemes will feel the pinch most.
De medlemsstater där det kompletterande pensionsskyddet är underutvecklat jämfört med det lagstiftade pensionssystemet känner mest av smärtan.
EnglishNow, there is a sensible compromise which, at a pinch, can be lived with: half-yearly reporting with a possible review of the directive within five years.
Nu finns en rimlig kompromiss som man till nöds kan leva med – halvårsvis rapportering med möjlig översyn av direktivet inom fem år.
EnglishAt a time of rapidly rising international oil prices, workers are feeling the pinch; the EU is favouring the interests of capital, and safeguarding and increasing its profits.
I en tid med hastigt stigande internationella oljepriser, känner arbetstagarna av de svåra tiderna. EU gynnar kapitalets intressen, och skyddar och ökar sina vinster.