Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Swedia untuk "pulmonary"

EN

"pulmonary" bahasa Swedia terjemahan

SV
EN

pulmonary {kata sifat}

volume_up
pulmonary

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "pulmonary":

pulmonary

Contoh penggunaan untuk "pulmonary" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishPulmonary Disease COPD affects today 50 percent of all smokers.
Lungsjukdomen KOL drabbar idag 50 procent av alla rökare.
Englishchronic obstructive pulmonary disease
EnglishIn the European Union, 41 300 lost work days per one thousand of the population are due to chronic obstructive pulmonary disease alone.
I Europeiska unionen orsakar enbart kronisk obstruktiv lungsjukdom en förlust på 41 300 arbetsdagar per tusen invånare.
EnglishIn the case of TB vaccine is recommended for those working (do VFU) on Pulmonary Medicine, Infection and Department of Radiology.
När det gäller TBC rekommenderas vaccination för dem som arbetar (gör VFU) på Lungmedicin, Infektionsavdelning och på Röntgen.
EnglishAnja Stenman and Julia Engman Fahlén have since January this year been working on their thesis Living with COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
Anja Stenman och Julia Engman Fahlén har sedan januari i år jobbat med sitt examensarbete Att leva med KOL, Kronisk obstruktiv lungsjukdom.
EnglishMr President, I wanted to raise the issue of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), a disease which by 2020 will be the third largest cause of death worldwide.
(EN) Herr talman! Jag ville ta upp frågan om kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), en sjukdom som år 2020 kommer att vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen.
EnglishAnd, of course, smoking was not thought to be hazardous to anybody until a few years ago and now, of course, we know that it causes lung cancer, pulmonary disease and coronary artery stenosis.
Och rökning ansågs förstås inte heller vara farligt för någon förrän för några år sedan, och nu vet vi att det orsakar lungcancer, lungsjukdomar och hjärtkärlsjukdomar.
EnglishAfghan doctors have cited deaths from internal ailments such as haemorrhaging, pulmonary constriction and vomiting, which are all effects of radiation contamination.
Afghanska läkare har rapporterat om dödsfall till följd av invärtes sjukdomar såsom blödningar, förträngningar i lungorna och kräkningar, vilka samtliga är ett resultat av radioaktiv kontamination.