EN throw
volume_up
{kata benda}

throw (juga: toss, fling, seesaw, jerk)
volume_up
kast {ntrl}
Det är ett kast...... med tärningen.
Ja, jag vill ha ett kast.
Ett omöjligt kast!

Contoh penggunaan untuk "throw" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone' s throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishWhat we want is quite simple: throw the lobbyists out of the Commission offices!
Här är våra krav helt enkla: ut med lobbyisterna från kommissionens kontor!
EnglishThe amendments made to it, however, throw the baby out with the bath water.
De ändringar som gjorts i betänkandet kastar emellertid ut barnet med badvattnet.
EnglishI could throw a rock and hit a high school boy who can run faster than 4:15.
Jag kan ta vilken kille som helst på gymnasiet som kan springa snabbare än 4,:,15.
EnglishAnd she'll come into the hive, find an empty honey pot and throw up, and that's honey.
Hon kommer in i kupan, hittar en tom honungscell, kräks, och där har vi honungen.
EnglishI hope the House will throw out these resolutions and support the amendments.
Jag hoppas att parlamentet förkastar dessa resolutioner och stöder ändringsförslagen.
EnglishI would be grateful if the Commissioner could throw light on the following three points.
Jag vore tacksam om kommissionären kunde bringa klarhet på följande tre punkter.
EnglishWhy should Uganda's parliamentarians choose to throw all that goodwill away?
Varför skulle Ugandas parlamentariker välja att rasera all denna goodwill?
EnglishOne gorilla would throw him to another gorilla who would toss him to another.
En gorilla kastade honom till en annan gorilla, som kastade honom vidare.
EnglishAnd on weekends he likes to put on the boards, throw up rooster tails.
Och på helgerna gillar han att ta på sig vattenskidorna, få vattnet att spruta.
EnglishIt is nonetheless inconceivable, Mr President, that we throw away the euro in this way.
Det är ju ändå otänkbart, herr talman, att förstöra euron på det här sättet.
EnglishOn the contrary, I believe we need to throw our entire weight behind the next step.
Tvärtom, jag tycker att vi nu helt måste inrikta oss på fortsättningen.
EnglishIf my mom showed up, I'd throw her and my fucking stepdad out on their asses!
Om min mamma kommer hit åker hon och min skitstyvfar ut genom fönstret!
EnglishThere is no lack of money to throw at Kosovo, at the Balkans, at Indonesia and at Asia.
För när man slänger pengar på Kosovo, Balkan, Indonesien, Asien - då finns det pengar.
EnglishThey'm even going to throw in they folks up to Gloucestershire and other foreign parts.
De ska rentav ta in folk från Gloucestershire och andra främmande trakter.
EnglishYou want me to, uh... throw this into the tub when " White Rabbit " peaks, is that it?
Du vill att jag... kastar den här i badet när det häftiga kommer i låten?
EnglishThe Council and the European Parliament must throw themselves behind that aim.
Så väl rådet som Europaparlamentet måste helt hänge sig åt det målet.
EnglishWhy do we throw those refugees back into the hands of the regime we want to change?
Varför kastar vi dessa flyktingarna tillbaka i armarna på den regim som vi önskar byta ut?
EnglishThe West must not throw its own principles, such as the rule of law, overboard.
Väst får inte överge sina egna principer, såsom rättsstatsprincipen.