Terjemahan bahasa Jerman-bahasa Polandia untuk "ohne dass"

DE

"ohne dass" bahasa Polandia terjemahan

volume_up
ohne {kt dpn}
PL
DE

ohne dass {kata hubung}

volume_up
ohne dass
Haben Sie auf einen Link auf einer Website geklickt, um den Download zu starten, oder wurde der Download gestartet, ohne dass Sie etwas dafür getan haben?
Czy pobieranie zostało rozpoczęte po kliknięciu łącza w witrynie sieci Web, czy też samoistnie, mimo że użytkownik nie wykonał żadnej czynności?
ohne dass
Die Gefahr dessen ist natürlich, dass eine Missdeutung des Radars einen Gegenangriff auslösen könnte, ohne dass das erste Land überhaupt etwas abgeschossen hätte.
Wiązało się z tym oczywiście niebezpieczeństwo, że złe odczytanie radaru mogło doprowadzić do kontrataku, nawet jeśli pierwszy kraj tak naprawdę nie zaatakował.

Sinonim (bahasa Jerman) untuk "ohne dass":

ohne dass
ohne

Terjemahan serupa untuk "ohne dass" dalam bahasa Polandia

ohne kata depan
Polish
daß kata hubung
Polish
dass kata hubung
da keterangan
da kata hubung

Contoh penggunaan untuk "ohne dass" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

GermanEs ist wichtig zu beachten, dass CIALIS ohne eine sexuelle Stimulation nicht wirkt.
Ważne jest, aby mieć świadomość, że lek CIALIS nie działa przy braku stymulacji seksualnej.
GermanDaher läuft die Elimination ab, ohne dass es zu einem Verteilungsgleichgewicht kommt.
Z tego względu eliminacja zachodzi przy braku równowagi dystrybucji.
Germanmg), ohne dass es zu toxischen Wirkungen kam, die eine Do- sisreduktion erforderlich machten.
(maksymalna dawka całkowita 896 mg) nie stwierdzono toksyczności ograniczającej dawkę.
GermanUnd diese Kinder wissen, dass Klimaanlagen ohne Anstrengung kein Teil ihrer Zukunft sein werden.
Te dzieci wiedzą, że bezbolesna kontrola klimatu może nie być częścią ich przyszłości.
German„Alles funktionierte problemlos, ohne dass ich lange an den Einstellungen herumschrauben musste
„Nie muszę grzebać w ustawieniach, żeby wszystko działało, jak trzeba”.
GermanDie Instrumente sind laut genug, daß sie ohne Verstärkung gehört werden können, usw., usw.
Instrumenty są na tyle głośne że nie potrzeba wzmocnienia, itd.
GermanDenn, wie sonst könnte die Welt existieren, ohne dass Gott mitfühlend wäre?
Jak mógłby istnieć świat, gdyby Bóg nie był miłosierny?
GermanEs sitzt tatsächlich so fest an seinem Platz, dass ich es schütteln kann, ohne dass das Messer herunterfällt.
Co więcej, trzyma go tak dobrze, że mogę nawet pomachać ręką, a nóż nie odpada.
GermanBei den meisten Patienten normalisierten sich die Prolaktinspiegel, ohne dass die Behandlung abgebrochen wurde.
U większości pacjentów objawy te ustępowały i nie wymagały przerwania leczenia.
GermanOhne dass wir uns dessen richtig bewusst waren, steht die Sklaverei vor dem Abgrund ihres Aussterbens.
Niewolnictwo jest nielegalne i dlatego zostało tylko na marginesie globalnej społeczności.
GermanDer große Vorteil dieser historischen Erfahrung ist nun, dass ohne die Han China niemals hätte überleben können.
Dzięki takiemu rozwojowi historii, powstaniu dynastii Han, Chiny są zjednoczone.
GermanDiese Abnahme trat auf, ohne dass damit Blutungen verbunden waren.
Zmniejszeniom liczby płytek krwi nie towarzyszyły krwawienia.
GermanUnd wir wissen, dass dies ohne Zweifel Kopernikus war.
I w ten sposób wiemy na pewno, że to rzeczywiście był Mikołaj Kopernik.
GermanTrächtigkeitstag), ohne dass Hinweise auf eine fetale Toxizität aufgrund von Rituximab beobachtet wurden.
Badania te nie wykazały oznak toksycznego wpływu rytuksymabu na płód.
GermanBei den meisten Patienten klangen die Schmerzen ab, ohne dass die Ferriprox-Behandlung abgebrochen werden musste.
W większości przypadków ból ustępował w miarę kontynuowania stosowania leku Ferriprox.
GermanMan kann jedes Faltmuster mit nur zwei Farben einfärben, ohne dass sich zwei gleichfarbige Flächen berühren.
Każdą siatkę da się zapełnić dwoma kolorami tak, że pola w tym samym kolorze się nie stykają.
GermanOhne dass wir uns dessen richtig bewusst waren, steht die Sklaverei vor dem Abgrund ihres Aussterbens.
Niezauważenie zostało zepchnięte nad przepaść zapomnienia.
GermanBei den meisten Patienten normalisierten sich die Prolaktinspiegel, ohne dass die Behandlung abgebrochen wurde.
U wię kszoś pacjentów objawy te ustę wymagałprzerwania leczenia. y
GermanMehrmals täglich wird automatisch nach Updates gesucht, ohne dass die Leistung Ihres PCs beeinträchtigt wird.
Automatycznie wyszukuje aktualizacje kilka razy dziennie i nie spowalnia komputera podczas pracy.
Germansehentlich ohne dass eine Nadel befestigt war.
Jeżeli wynik testu jest negatywny, wstrzykiwacz może być uszkodzony.