Terjemahan bahasa Jerman-bahasa Polandia untuk "sagen"

DE

"sagen" bahasa Polandia terjemahan

volume_up
sagen {kt krj}
PL

DE sagen
volume_up
[sagend|gesagt] {kata kerja}

sagen (juga: reden, sprechen)
volume_up
powiedzieć {kt krj sempurna}
Auf andere Weise könnte ich auch sagen: „Gestern ‚thrived’ ich“.
Więc mogę powiedzieć "Wczoraj kwitłem." Względnie, mogę powiedzieć "Wczoraj kwitnąłem."
Sie können aber sagen, "Wie kannst du sagen, dass sie zufrieden sind?"
Możecie powiedzieć: "Skąd wiesz, że są szczęśliwi?"
Es sollte ausreichen zu sagen, dass wir uns vom Testosteron leicht überfordert fühlten.
Wystarczy powiedzieć, że czułyśmy się przytłamszone testosteronem.
sagen (juga: reden, sprechen)
Sie sagte: "Wenn du wirklich glücklich wärst, mein Sohn, dann müsstest du es mir nicht sagen."
Odpowiedziała: "Gdybyś był szczęśliwy, synu, nie musiałbyś tego mówić."
Wir mussten es den nigerianischen Filmemachern nicht sagen.
Nie musieliśmy tego mówić nigeryjskim filmowcom.
Deshab sagen die Voodooisten gerne, "Ihr Weißen geht in die Kirche und sprecht über Gott.
Dlatego też wuduiści lubią mówić, że: "Wy, biali chodzicie do kościoła i mówicie o Bogu.
Und sie reden miteinander und einer von ihnen sagt: "Hey, hat irgendjemand versucht, dieses Ding zu empfangen?
Zaczynają rozmawiać i jeden mówi: "Hej, ktokolwiek próbował tego posłuchać?
Und sie sagte: "Ich habe heute etwas gelernt.
Usiadła i zaczęłyśmy rozmawiać.
Könnte ich zu älteren und weiseren Leuten gehen, die mir sagen würden, wie sie sich die Dinge erklärten, die auf der Welt geschehen?
Czy mogę rozmawiać ze starszymi i mądrzejszymi ludźmi, którzy powiedzieliby mi, jak oni rozumieją to, co się dzieje?
volume_up
porozmawiać {kt krj sempurna}
Er sagte: "Okay, wir können darüber reden, aber schauen Sie sich mein Gefängnis an.
A on na to: "OK, możemy o tym porozmawiać, ale spójrz na moje więzienie.
Wenn einer der oben erwähnten Punkte auf Sie zutrifft, sagen Sie es Ihrem Arzt, ohne Dafiro einzunehmen.
Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Dafiro i należy porozmawiać o tym z lekarzem.
Wenn einer der oben erwähnten Punkte auf Sie zutrifft, sagen Sie es Ihrem Arzt, ohne Imprida einzunehmen.
Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Imprida i należy porozmawiać o tym z lekarzem.
sagen
Sie könnten sagen, ah, das ist nicht wirklich unvernünftig.
Możecie rzec: to nie jest naprawdę nierozsądne.
Und kurz gesagt, acht Monate später füllten wir wirklich die 280 Quadratmeter der Galerie des Chicago Cultural Center.
I, by rzec krótko, osiem miesięcy później zapełniłyśmy 300 metrową galerię w Chicagowskim Centrum Kultury.
Und das, würde ich sagen, ist die größte menschliche Schwäche die wir haben.
Rzekłbym, że to największa ludzka słabostka.
Ich habe drei generelle Dinge dich ich sagen möchte; drei Konsequenzen davon.
Po pierwsze, to co robi ta maszyna, to nabiera kształtu, ciała a my stajemy się jej ciałem.
Sie sagen, "Lasst uns Autorität in Frage stellen."
" I "Trzymajcie swoje prawa z dala od mojego ciała.
Dann beugen wir uns über die Leiche, finden ein altes Feuerzeug, und sagen uns: "Naja, es war halt dunkel.
A potem, stojąc nad ciałem, widzimy starą zapalniczkę i mówimy: "O Jezu, było ciemno.
sagen (juga: schneiden, zerschneiden)
volume_up
pociąć {kt krj sempurna}
sagen
volume_up
piłować {kt krj tidak sempurna}
Und das sagt Ihnen natürlich, wieviel REM Schlaf Sie hatten, im Tiefschlaf, und so weiter.
To informuje nas oczywiście, jaką część stanowiła faza REM, sen głęboki, itp.
. ~~~ Oben befinden sich Motion-Capture-Kameras, die dem Roboter 100 Mal pro Sekunde sagen, wo er ist.
To są trajektorie kołowe, gdzie robot osiąga przeciążenie wartości 2 G. U góry umieszczone są kamery wykrywające ruch, które informują robota o jego położeniu 100 razy na sekundę.
sagen
volume_up
powiadać [powiadam|powiadałbym] {kt krj tidak sempurna}
Mein Freund Brad Kessler sagt, dass wir nicht eher Menschen wurden, bis wir anfingen, Ziegen zu halten.
Mój przyjaciel Brad Kessler powiada, że nie staliśmy się ludźmi póki nie zaczęliśmy hodować kóz.
Meine Mutter sagt, dass jeder Haus zwei Häuser.
Moja mama powiada że każdy dom to jakby dwa domy.
Die Bibel, sagt er, "lehrt nichts als Nächstenliebe, und wir dürfen nicht von einer Interpretation der Schrift lassen, bevor wir nicht eine mitfühlende Auslegung gefunden haben."
Pismo, powiada on, nie uczy niczego innego tylko miłosierdzia, i nie możemy zaprzestać interpretacji pisma dopóki nie odnajdziemy interpretacji współczującej”.

Contoh penggunaan untuk "sagen" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

GermanSie konsumierten was sie konsumierten – sagen wir eine Konsum-Einheit für jeden.
Konsumowali tyle ile konsumowali -- powiedzmy, że jedną jednostkę konsumpcji każdy.
GermanWenn man Männer fragt, warum sie erfolgreich waren, sagen sie: "Ich bin super.
Jeśli zapytasz mężczyzn dlaczego coś świetnie zrobili odpowiedzą "Jestem cudowny.
GermanSie sagen: "Wir Niederländer, wir mögen echte, natürliche, authentische Erlebnisse."
Mówią "My, Holendrzy, lubimy prawdziwe," "naturalne, autentyczne doświadczenia."
GermanUnd einige von Ihnen mögen sagen: Na ja, tun das die heutigen Handys nicht bereits?
Niektórzy z was mogą spytać czy dzisiejsze telefony komórkowe już tego nie robią?
GermanIn Wahrheit haben wir Bilder gefunden, die mehr als 500 Milliarden Worte sagen.
W rzeczywistości dowiedzieliśmy się, że niektóre obrazy są warte 500 miliardów słów.
GermanAber sie waren klug genug gewesen, "Nein" zu sagen. ~~~ Also bekam er sie nicht.
A oni mieli wystarczająco zdrowego rozsądku i odpowiedzieli "nie", więc ich nie dostał.
Germansagen würde könnte man springen. ~~~ Dann braucht man die 30 Tage Wartezeit nicht.
Nie powiedziałem, że jej „tak" przyspieszyłoby 30-dniowy okres oczekiwania.
GermanAber um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht wirklich viel von dem, was sie sagen.
A prawda jest taka, że nie rozumiem większości, o której ci panowie mówią.
GermanWenn dies über längere Zeit anhält, sagen Sie es bitte sobald wie möglich Ihrem Arzt.
Jeżeli te objawy utrzymują się, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
GermanSchließen sie ab jetzt die Augen, sagen sie nichts, öffnen sie sie nicht.
Od tego momentu zamknij oczy nic nie mów, nie otwieraj ich, bądź świadoma wrażeń.
GermanBevor Sie jetzt sagen, das wäre ein Norman Foster-Design: das haben wir '83 entworfen.
I zanim powiecie, że to projekt Normana Fostera, my wymyśliliśmy to już w roku 83.
GermanIhr Arzt wird Ihnen sagen, wann Sie die Anwendung von Ratiograstim beenden sollen.
Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy przerwać stosowanie leku Ratiograstim.
GermanIhr Arzt wird Ihnen sagen, wann Sie die Anwendung von Tevagrastim beenden sollen.
Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy przerwać stosowanie leku Tevagrastim.
German, sagen die Kreationisten, "Du gibst also zu, dass alles nur Interpretation ist.
"Oh!" powiedzieliby kreacjoniści "Przyznasz zatem ze to wszystko jest interpretacją.
GermanDrücken bestimmter Tastaturtasten ohne anschließendes Sagen von "drücken"
Nacisnąć określone klawisze na klawiaturze bez uprzedniego mówienia „Naciśnij”
GermanIhr Arzt wird Ihnen sagen, wann Sie die Anwendung von Biograstim beenden sollen.
Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy przerwać stosowanie leku Biograstim.
GermanAber ich würde wieder sagen, dass dies der Moment für außerordentliche Ereignisse ist.
Jednak po raz kolejny powiem, że teraz jest czas na dokonanie niesamowitych rzeczy.
GermanCA: Aber Wörter, also etwas zu sagen, können konstruktiv aber auch zerstörerisch sein.
CA: Jednak mówienie niektórych rzeczy czasem pomaga, a czasem bardzo niszczy.
GermanUm es mit den krassesten Worten zu sagen, die Investition wird große Gewinne einfahren.
Ujmując to w najbardziej prostacki sposób; inwestycje przyniosą wielkie zyski.
GermanIhr Arzt wird Ihnen sagen, wie und für wie lange Sie Thalidomide Celgene einnehmen müssen.
Lekarz poinformuje pacjenta o sposobie i okresie stosowania Thalidomide Celgene.