Terjemahan bahasa Jerman-bahasa Swedia untuk "Stakeholder"

DE

"Stakeholder" bahasa Swedia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "Stakeholder".

Contoh penggunaan untuk "Stakeholder" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

GermanDas wird jedoch nicht zulasten der umfassenden Konsultation der Stakeholder gehen.
Avsikten är dock att fullständiga samråd skall äga rum med aktörerna.
GermanParallel zur Arbeit der Expertengruppe werden meine Dienststellen Vorkehrungen für die Konsultation der Stakeholder zu diesen Fragen treffen.
Vid sidan av expertgruppens arbete kommer mina tjänsteenheter att förbereda samråd med aktörerna i samma frågor.
GermanDas Forum wird sämtliche Stakeholder zusammenbringen, die zu Schlussfolgerungen gelangen werden, anhand deren wir eine entsprechende Bewertung vornehmen werden.
Alla intressenter kommer att träffas i forumet och dra slutsatser, och sedan kommer vi att göra en utvärdering.
GermanWir sind ebenfalls der Ansicht, dass sämtliche Stakeholder, einschließlich der Parlamente in den Mitgliedstaaten, einbezogen werden sollten.
Slutligen instämmer vi helt och hållet i att det är nödvändigt att involvera alla intressenter, inklusive parlamenten i medlemsstaterna.
GermanDas EU-Stakeholder-Forum zu CSR wird Ende Juni seinen Abschlussbericht und seine Empfehlungen für zu ergreifende Maßnahmen vorlegen.
Det Europeiska flerpartsforumet om företagens sociala ansvar kommer att avge sin slutrapport och rekommendationer till åtgärder i slutet av juni.
GermanDas Europäische Parlament war von Anbeginn an am Stakeholder-Forum beteiligt und hat den Abgeordneten Richard Howitt als Beobachter entsandt.
Europaparlamentet har varit delaktigt i flerpartsforumförfarandet ända sedan starten, med parlamentsledamot Richard Howitt som observatör.
GermanWie ich bereits sagte, ist die Einbeziehung der Stakeholder aller Bereiche vorgesehen, sobald die Regelung in Kraft ist.
Som jag sade kommer det också att finnas bestämmelser om att aktörerna på alla sidor skall ha en uppgift med avseende på tillämpningen av lagstiftningen när den träder i kraft.
GermanWir wollen das Thema CSR in den sozialen Dialog Europas einbinden, aber wir unterstützen auch die Einrichtung eines ' Multi-Stakeholder'-CSR-Forums in der EU.
Vi vill att frågor om företagens sociala ansvar skall införlivas i den europeiska sociala dialogen, men vi stöder också inrättandet av ett flerintressentsforum i EU för företagens sociala ansvar.
GermanIn Johannesburg werden sich alle Staaten und alle interessierten Stakeholder, die NRO, der Privatsektor usw., versammeln, um neue Mechanismen zur Erreichung dieses Ziels auszuarbeiten.
I Johannesburg kommer alla stater och alla berörda aktörer, de icke-statliga organisationerna, den privata sektorn och så vidare, samlas för att utforma nya mekanismer för att nå detta mål.
GermanWir begrüßen die Idee einer Art von Stakeholder-Forum zwecks Brainstorming und Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmen, allerdings sollten dort keine Verträge unterzeichnet werden.
Vi välkomnar idén med ett slags intressentforum där företag kan bolla idéer med varandra och dela bästa praxis, men vi ser inte detta som ett forum som kommer att leda till att avtal undertecknas.
Kata lain
German
  • Stakeholder

Lebih lanjut di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia.