Terjemahan bahasa Jerman-bahasa Swedia untuk "vor"

DE

"vor" bahasa Swedia terjemahan

volume_up
vor {ket.}
volume_up
vor {kt dpn}

DE vor
volume_up
{keterangan}

vor (juga: angesichts)
volume_up
inför {ket.}
Frauen, die aussteigen wollen, stehen deshalb oft vor dem finanziellen Nichts.
Kvinnor som vill bryta sig ur står därför ofta inför en stor ekonomisk osäkerhet.
Was die Wahlbeobachtung betrifft, so bereitet sich die Kommission darauf vor.
När det gäller valövervakningen håller kommissionen på att förbereda sig inför denna.
Wir stehen vor einer großen Erweiterung und gleichzeitig vor einer tiefgreifenden Reform.
Vi står inför en stor utvidgning och samtidigt inför en genomgripande reform.
vor (juga: ehe)
Der Amsterdamer Vertrag gilt in dieser Hinsicht also in der Praxis bereits vor seiner Ratifizierung.
Amsterdamfördraget gäller alltså i detta avseende i praktiken innan det har ratificerats.
Diese Änderungen müssen vor der Konsolidierung der Grundverordnung vorgenommen werden.
Dessa ändringar måste genomföras innan grundförordningen konsolideras.
Die Anführungszeichen werden vor dem Anzeigen des Feldinhalts automatisch entfernt.
Citattecknen tas automatiskt bort innan fältinnehållet visas.

Sinonim (bahasa Jerman) untuk "vor":

vor

Contoh penggunaan untuk "vor" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

GermanUnd vor allem, drang eine Art alltäglicher politischer Angst in unser Leben ein.
Och mest av allt, en sorts normaliserad politisk skräck som invaderade våra liv.
GermanDavon wurden gut 12 % überprüft, zum Teil direkt vor Ort, zum Teil per Satellit.
Av dessa granskades runt 12 procent, delvis direkt på plats, delvis per satellit.
GermanRat und Kommission schlagen vor, die Protokolle unter Rubrik 4 fallen zu lassen.
Rådet och kommissionen föreslår att låta protokollen falla under utgiftsområde 4.
GermanEinige schlagen vor, die Finanzhilfen im Rahmen des Programms TACIS abzubrechen.
Somliga föreslår att vi avbryter den ekonomiska hjälpen genom Tacis-programmet.
GermanIch finde es nach wie vor nicht richtig, es an die Reiseaufwendungen zu koppeln.
Jag anser fortfarande inte att det är rätt att kombinera den med resekostnader.
GermanDaß interessante Initiativen vor allem von Lokalbehörden vernachlässigt werden.
Att intressanta initiativ från framförallt lokala myndigheter ofta inte tas upp.
GermanVor dem Hintergrund dieser offeneren Haltung möchte ich einige Punkte ansprechen.
Med avseende på denna mer öppna bakgrund skulle jag vilja göra några påpekanden.
GermanIhre Kommission fand ein Europa vor, das den Weg zu Wirtschaftsreformen suchte.
Er kommission tog över ett Europa som sökte efter vägen mot ekonomiska reformer.
GermanIch schlage Ihnen vor, daß wir bei dem gewählten Verfahren mit Aussprache bleiben.
Jag föreslår att vi håller fast vi de utvalda förfaringssätten med diskussioner.
GermanNach wie vor können Dokumente auf schriftlichen Antrag hin herausgegeben werden.
Dokument kommer som tidigare också att kunna lämnas ut efter en skriftlig ansökan.
GermanIch sage aber nach wie vor: Die Finanzkontrolle sollte nicht abgeschafft werden.
Men jag anser fortfarande att man skall låta bli att lägga ned finansinspektionen.
GermanDie Kommission und die Mitgliedstaaten bereiten einen gemeinsamen Standpunkt vor.
Kommissionen och medlemsstaterna håller på att utarbeta en gemensam ståndpunkt.
GermanZunächst einmal liegt bisher keine Definition für den Schengener Besitzstand vor.
Först och främst har man ännu inte lyckats med att definiera Schengens regelverk.
GermanIch möchte vor allem sagen, daß ich mit meinem Freund Dupuis einer Meinung bin.
Jag vill börja med att påpeka att jag är av samma uppfattning som min vän Dupuis.
GermanMeine Fraktion schlägt daher vor, diese Tabakzuschüsse um zehn Prozent zu kürzen.
Min grupp föreslår därför en minskning av det här tobaksstödet med tio procent.
GermanBesser jetzt Veränderungen vornehmen, als später vor geschlossener Tür zu stehen.
Det är bättre att genomföra förändringar nu än att senare finna en stängd dörr.
GermanIch schlage also eine mündliche Änderung von Ziffer 33 in der genannten Weise vor.
Jag föreslår alltså muntligen att punkt 33 ändras och att ordet inte läggs till.
GermanWir brauchen mehr Effizienz, mehr Dezentralität und mehr Koordination vor Ort.
Vi behöver mer effektivitet, mer decentralisering och mer samordning på platsen.
GermanDiese Entscheidung liegt vor, und dennoch umgehen Fluggesellschaften Zahlungen.
Vi har tagit upp det här förut, men flygbolagen låter fortfarande bli att betala.
GermanIch bin aber nach wie vor sehr skeptisch bei dem Thema der Beihilfebestimmungen.
Men jag är fortfarande mycket skeptisk när det gäller bestämmelserna om stöd.