Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "Dziękuję panie"

PL

"Dziękuję panie" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "Dziękuję panie".

Terjemahan serupa untuk "Dziękuję panie" dalam bahasa Inggris

dziękuję
dziękować kata kerja
Panie kata benda
English
pani kata benda
pani kata ganti benda

Contoh penggunaan untuk "Dziękuję panie" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

Polish. - (HU) Panie przewodniczący! Dziękuję za udzielenie głosu.
on behalf of the PPE-DE Group. - (HU) Thank you for the floor, Mr President.
PolishDziękuję panu bardzo, panie pośle, za pana uwagi. Zostaną one odpowiednio odnotowane.
Thank you very much, Mr Konrad, for your contribution; it has been well noted.
PolishDziękuję Panu, Panie Pośle Liberadzki, za pana wkład pracy dla dobra nas wszystkich.
I should like to thank Mr Liberadzki for his work, which will benefit us all.
Polishkomisarz - Panie Przewodniczący! Dziękuję za tę bardzo pożyteczną debatę.
Member of the Commission. - Mr President, thank you for this very useful debate.
PolishPanie przewodniczący! Dziękuję, że pozwolił mi pan wyjaśnić sposób, w jaki głosowałem.
Mr President, thank you for giving me this opportunity to explain how I voted.
Polish. - Panie komisarzu! Dziękuję za pańskie oświadczenie.
on behalf of the PPE-DE Group. - Commissioner, thank you for your statement.
Polish. - Panie przewodniczący! Dziękuję posłom za ich wkład w dyskusję.
Member of the Commission. - Mr President, I thank Members for their contributions.
Polish(ES) Dziękuję, panie przewodniczący, i dziękuję panu Sacconiemu za całą jego pracę.
(ES) Thank you, Mr President, and thank you, Mr Sacconi, for all your work.
Polish. - (HU) Panie przewodniczący! Dziękuję za udzielenie głosu.
on behalf of the PPE-DE Group. - (HU) Thank you for giving me the floor, Mr President.
Polish(NL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Dziękuję za pana obszerną odpowiedź.
(NL) Mr President, Commissioner, thank you for your elaborate response.
Polish(HU) Dziękuję, panie przewodniczący, i pragnę pogratulować panu nagrody.
(HU) Thank you, Mr President, and I would like to congratulate you on your award.
Polish(NL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Dziękuję za państwa wypowiedzi.
(NL) Madam President, Commissioner, I would like to thank you for your reply.
Polish(NL) Dziękuję, Panie Przewodniczący, za danie mi sposobności odpowiedzi na to pytanie.
(NL) Thank you, Mr President, for giving me the opportunity to answer this question.
PolishDziękuję panu, panie prezydencie Sampaio, za wizytę w Parlamencie Europejskim.
Thank you, President Sampaio, for your visit to the European Parliament.
PolishPanie komisarzu! Dziękuję za pana propozycje i wysiłki na rzecz znalezienia rozwiązań.
Commissioner, I thank you for your proposals and efforts to find a solution.
Polish(ES) Panie przewodniczący! Dziękuję panu za dzisiejszą ciekawą debatę.
(ES) Mr President, thank you for this interesting debate that we are having today.
PolishPanie przewodniczący! Dziękuję wszystkim kolegom posłom za wystąpienia.
Mr President, I would like to thank all my fellow Members for their speeches.
Polish- (EL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Dziękuję za tę zwięzłą odpowiedź.
- (EL) Madam President, Commissioner, thank you for your brief answer.
Polish. - (LV) Dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu!
on behalf of the UEN Group. - (LV) Thank you, Mr President, Commissioner.
PolishDziękuję, panie przewodniczący Rady, i życzę panu udanej prezydencji.
Thank you, President-in-Office, and best wishes for a very successful Presidency.

Kata lain

Polish
  • Dziękuję panie

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris bab.la.