PL

pan {kata ganti benda}

volume_up
pan (juga: pani, ty, cię, wy, państwo, panna)
volume_up
you {kt gnt bnd}
Jeżeli uważa Pan, że ma Pan do tego prawo, kompromituje się Pan i jest Pan zwykłą szują.
If you think you have a mandate for that, you are a disgrace and a scoundrel.
Odkryje pan, że solidarność, której pan szuka, jest nieosiągalna.
Commissioner, you will discover that the solidarity you seek will elude you.
Powiedział pan, że nie jest dyktatorem; jest pan wybitnym demokratą.
You said that you were not a dictator; you are a democrat of distinction.
pan (juga: ty, wy, pani, panna)
volume_up
thou {kt gnt bnd} [usang]
Tedy zrozumiał Heli, że Pan wołał pacholęcia.
And he arose and went to Eli, and said, Here am I; for thou calledst me.
Albowiemeś ty Pan najwyższy na wszystkiej ziemi, a bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów.
For thou, Jehovah, art most high above all the earth: Thou art exalted far above all gods.
Miasta twoje w spustoszenie obrócę, że będziesz spustoszona, i dowiesz się, żem Ja Pan.
I will lay thy cities waste, and thou shalt be desolate; and thou shalt know that I am Jehovah.
volume_up
thy {kt gnt bnd} [ark./kuno]
Gdy tedy dobrze uczyni Pan panu memu, wspomnisz na służebnicę twoję.
And when Jehovah shall have dealt well with my lord, then remember thy handmaid.
Pan jest stróżem twoim; Pan jest cieniem twoim po prawej ręce twojej.
Jehovah is thy keeper: Jehovah is thy shade upon thy right hand.
Pan strzec będzie wyjścia twego i wejścia twego, odtąd aż na wieki.
Jehovah will keep thy going out and thy coming in From this time forth and for evermore.
pan (juga: wy, ty, pani, panna)
volume_up
ye {kt gnt bnd} [usang]
Tak zaista Pan mówi: Darmoście się zaprzedali, przetoż bez pieniędzy odkupieni będziecie.
For thus saith Jehovah, Ye were sold for nought; and ye shall be redeemed without money.
Zdumiejcie się niebiosa nad tem, a ulęknijcie się, a zatrwożcie się bardzo, mówi Pan;
Be astonished, O ye heavens, at this, and be horribly afraid, be ye very desolate, saith Jehovah.
Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.
Oh fear Jehovah, ye his saints; For there is no want to them that fear him.
EN

pan {kata benda}

volume_up
1. lazim
When you have a non-stick pan, it costs about, maybe, 250 rupees, five dollars, six dollars.
Patelnia, do której nie przylepia się jedzenie, kosztuje mniej więcej, jakieś 250 rupii, pięć, sześć dolarów.
So this is similar to what happens when you take pure sugar crystals in your kitchen, you put them in a pan, and you apply energy.
Tak więc, jest to podobne do tego co się dzieje gdy czysty cukier wsypujesz na patelnię i aplikujesz energię.
And the best part is that, while you use a costly non-stick pan, you eat the so-called Teflon or Teflon-like material because after some time the stuff disappears.
A najciekawsze jest to, że używając drogiej, nieprzylepnej patelni, zjada się tak zwany teflon, czy inny, podobny materiał.
2. Teknologi Informasi
3. percakapan sehari-hari
pan (juga: mug, phizog, phiz)
volume_up
facjata {fem.} [prckpn shr-hr]

Contoh penggunaan untuk "pan" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

PolishNa koniec poruszę sprawę stabilności finansowej, o której wspomniał pan Sarkozy.
Lastly, there is the matter of financial stability, to which Mr Sarkozy referred.
PolishPanie Pośle Bloom, zadecydowaliśmy demokratycznie, że powinien pan go opuścić.
We have decided democratically, Mr Bloom, that you should leave this Parliament.
PolishJako przykład przytoczyłem sprawę, którą pan poruszył, a dokładnie kodeks drogowy.
I have cited as an example the very case you mentioned, namely the highway code.
PolishUważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.
I believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
PolishNie powinien pan być nieczuły na tradycję państw członkowskich.
Commissioner, you should not be impervious to the traditions of the Member States.
PolishPan wiceprzewodniczący Komisji i pani osobiście de facto również to powiedzieli.
The Vice-President of the Commission and you yourself have actually said that too.
PolishPan będzie walczył z bezrobociem i ubóstwem w nadchodzących miesiącach i latach.
You will be combating unemployment and poverty in the coming months and years.
PolishNie podważam liczb, które pan poseł Corbett właśnie odczytał.
Mr President, I shall not dispute the figures that Mr Corbett has just read out.
PolishPan poseł Alain Lamassoure osiągnął ogromnie dużo, także w dziedzinie konstytucji.
Alain Lamassoure has achieved an enormous amount, including for the Constitution.
PolishNie nadużyję tego wyjątkowego prawa, które pan mi daje.
Mr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.
PolishW pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.
In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
PolishI udzielę panu głosu za kilkanaście minut, obiecuję, że będzie miał pan głos.
I will give you the floor in a few minutes. I promise you will be able to speak.
PolishPytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?
The question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
PolishO to właśnie chodzi w tej debacie i tego dotyczy mandat, jaki ma pan dzisiaj.
That is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.
PolishPozwoli nam to powiedzieć na jej koniec, że zrealizował Pan swoje priorytety.
Then we will be able to say at the end of it that you fulfilled your priorities.
PolishWiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego; wysłucha Pan, gdy zawołam do niego.
Stand in awe, and sin not: Commune with your own heart upon your bed, and be still.
PolishBardzo się cieszę, że jest z nami pan komisarz Dimas.
(DE) Mr President, I am very pleased that Commissioner Stavros Dimas is here.
PolishTo oczywiste, jak powiedział pan minister, że nadal pozostało wiele do zrobienia.
It is obvious that, as Mr Martonyi mentioned, there is still a lot to be done.
PolishPan Poseł powinien przedłożyć ją właściwej komisji.
That is a procedural point and you should bring it before the competent committee.
PolishPan Millán Mon przedstawił ważne i doskonałe sprawozdanie.
- Mr President, Mr Millán Mon has presented an important and excellent report.