Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "pożywienie"

PL

"pożywienie" bahasa Inggris terjemahan

PL pożywienie
volume_up
{netral}

pożywienie (juga: jedzenie, żarcie, pokarm, żer)
volume_up
food {kt bnd}
Owe skarby to ropa naftowa, pożywienie i zasoby słodkiej wody.
These treasures are the earth's oil, food and fresh water reserves.
Pożywienie nie ma istotnego wpływu na wchłanianie entakaponu.
Food does not significantly affect the absorption of entacapone.
Pobłogosław ten stół i pożywienie, które... jak wszystko, Tobie zawdzięczamy.
And bless this food unto our nourishment that it may strengthen us... to do thy will in all things.
pożywienie (juga: pokarm)
volume_up
aliment {kt bnd}
pożywienie (juga: alimentacja, wyżywienie)
pożywienie (juga: żywienie, wyżywienie, pokarm)
Pobłogosław ten stół i pożywienie, które... jak wszystko, Tobie zawdzięczamy.
And bless this food unto our nourishment that it may strengthen us... to do thy will in all things.

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "pożywienie":

pożywienie

Contoh penggunaan untuk "pożywienie" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishI zawiera w sobie naturę, pożywienie i coś co określam mianem koszmarów sennych.
And that includes nature, and nurture, and what I refer to as nightmares.
PolishUstonogi są oficjalnie najszybciej atakującymi pożywienie ze wszystkich zwierząt.
And mantis shrimp are officially the fastest measured feeding strike of any animal system.
PolishŚwinie i kurczaki nie pasą się na polach a ziarna stanowią ich jedyne pożywienie.
Pigs and chickens do not graze the fields and therefore everything they eat is cereal-based.
PolishPożywienie jest najważniejszym czynnikiem decydującym o zdrowiu w okresie całego życia.
Nutrition is a key determinant of health throughout life.
Polish(śmiech) Muszę powiedzieć, że to udowadnia, że opowiadanie historii to towar, to podstawowe pożywienie.
(Laughter) And I have to say, this really proves that storytelling, it's a commodity, it's a staple.
PolishPrzynoszą pożywienie, aby nakarmić larwy.
They bring it back and feed it to the larvae.
PolishA niewiasta, która płynienie krwi cierpiała od lat dwunastu, i wynałożyła była na lekarzy wszystko swoje pożywienie, a nie mogła być od nikogo uleczona,
And a woman having an issue of blood twelve years, who had spent all her living upon physicians, and could not be healed of any,
PolishNatura nierówno rozmieściła na globie surowce pod ziemią, pożywienie i drzewa na jej powierzchni, a także ryby w wodzie.
(PL) Nature has distributed its riches - the raw materials under the ground, the foodstuffs and trees on the earth's surface and the fish in the waters - unevenly across the globe.
PolishI rzekł mu Michas: Zostań u mnie, a bądź mi za ojca i za kapłana, a jać dam dziesięć srebrników do roku, i dwie szaty, i pożywienie twoje; i szedł za nim on Lewita.
And Micah said unto him, Dwell with me, and be unto me a father and a priest, and I will give thee ten [pieces] of silver by the year, and a suit of apparel, and thy victuals.