Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "powierzchniowy"

PL

"powierzchniowy" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
powierzchniowy {kt sft mask.}

PL powierzchniowy
volume_up
{kata sifat maskulin}

1. lazim

powierzchniowy (juga: przypowierzchniowy)
volume_up
surface {kt sft} (attr.)
mikrogramów Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B **...............
micrograms Hepatitis B surface antigen **................................................
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, rekombinowany (HBsAg) *....
Hepatitis B virus surface antigen, recombinant (HBsAg) *....................
le Rekombinowany antygen powierzchniowy wirusa hepatitis B ** (białko S) ***
Hepatitis B virus surface antigen recombinant** (S protein)***
powierzchniowy (juga: płytki, powierzchowny)
Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry wykazują skłonność do powierzchniowych zakażeń skóry.
Patients with atopic dermatitis are predisposed to superficial skin infections.
Krótkotrwałe leczenie następujących powierzchniowych zakażeń skórnych:
Short term treatment of the following superficial skin infections:
Zakrzepowe zapalenie ył powierzchniowych wyst powało z cz sto ci 1 % w grupie otrzymuj cej raloksyfen i 0, 6 % w grupie placebo.
Superficial vein thrombophlebitis occurred in a frequency of 1 % in the raloxifene group and 0.6 % in the placebo group.

2. kedokteran

powierzchniowy

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "powierzchnia":

powierzchnia

Contoh penggunaan untuk "powierzchniowy" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishAntygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA) 2, 3 Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b go
(polyribosylribitol phosphate) 2 conjugated to tetanus toxoid as a carrier 1
PolishAntygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA) 2, 3
au Haemophilus influenzae type b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) 2
PolishPowstały w komórkach drożdży antygen powierzchniowy HBsAg poddawany jest oczyszczeniu metodami fizyko- chemicznymi.
This HBsAg expressed in yeast cells is purified by several physico-chemical steps.
PolishAntygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA) 2, 3 z
Haemophilus influenzae type b polysaccharide