Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "pozwolić"

PL

"pozwolić" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
pozwolić {kt krj sempurna}

PL pozwolić
volume_up
{kata kerja}

pozwolić (juga: puszczać, puścić, uwolnić, uwalniać)
volume_up
to let {kt krj}
Nie możemy pozwolić, aby najbardziej protekcjonistyczny kraj blokował porozumienia.
We should not let the most protectionist country hold up agreements.
Proszę pozwolić, że zacznę od najważniejszego z nich: Traktatu.
But let us begin with the goal that was the most important of all: the Treaty.
Proszę pozwolić tylko, że wyjaśnię kilka punktów, które były przyczyną polemiki.
Just let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
pozwolić (juga: pozwalać, zezwalać, zezwolić)
volume_up
to permit {kt krj}
Nie możemy pozwolić, by przekonania religijne były powodem dyskryminacji i przemocy.
We cannot permit religious arguments to fuel discrimination and violence.
Zatem spróbujmy i proszę pozwolić mi przekazać pewne dodatkowe wyjaśnienia.
So let us try, and permit me some additional clarifications.
Jednak proszę pozwolić mi powiedzieć, że wątpię w ich realizm.
However, you will permit me to say that I have doubts about their realism.

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "pozwolić":

pozwolić

Contoh penggunaan untuk "pozwolić" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishJeśli mogę pozwolić sobie na krytykę, wolę ambitne reformy od ambitnych ambicji.
If I might be critical, I prefer ambitious reforms before ambitious ambitions.
PolishMa to pozwolić w przypadku zanieczyszczenia na stosowanie środków prawnokarnych.
This is to enable criminal law measures to be implemented in the event of pollution.
PolishUnia Europejska, z jej skromnymi zasobami, absolutnie nie może sobie na to pozwolić.
The European Union, with its scant resources, absolutely cannot afford this.
PolishNie można pozwolić, aby którekolwiek z państw członkowskich uciekło od tych obowiązków.
No Member State should now be allowed to worm their way out of these obligations.
PolishOd czasu kryzysu żadne z państw członkowskich nie może już sobie na te wydatki pozwolić.
Since the crisis, none of the Member States can pay for this spending any more.
PolishOsiągnęliśmy etap, na którym nie możemy sobie już pozwolić na kolejne pakiety ratunkowe.
We have reached a stage where we can no longer afford further rescue packages.
PolishPragnę jasno powiedzieć jedno: Europa nie może sobie pozwolić na 20 % stopę bezrobocia.
I would like to make one thing clear: Europe cannot afford a 20% unemployment rate.
PolishJednakże Komisja i 15 pierwotnych państw członkowskich nie chce im na to pozwolić.
Yet the Commission and the 15 original Member States want to prevent them from doing so.
PolishDalsza debata i ściślejsza współpraca mogłyby pozwolić na osiągnięcie porozumienia.
Continuing debate and closer coordination would make it possible to reach an agreement.
PolishTo luksus, na który nie możemy sobie pozwolić: musimy zdawać sobie z tego sprawę.
That is a luxury that we cannot afford; we must be fully aware of that.
PolishNie można pozwolić, aby demokratyczne współdecydowanie kończyło się u bram fabryki.
Democratic participation cannot be allowed to stop at the factory gates.
PolishW związku z tym musimy przyjąć zobowiązanie i nie możemy pozwolić sobie na zwłokę.
We therefore need to make a commitment, and we cannot afford to wait any longer to do so.
PolishJesteśmy zgodni co do tego, że nie można pozwolić radykałom na dalsze zatruwanie atmosfery.
On that we agree: the radicals must not be allowed to continue spreading poison.
PolishUnia nie może sobie pozwolić na realizację kierunków polityki o wąskim zakresie.
The EU cannot afford to follow policy lines that are narrow in scope.
PolishByło to najlepsze rozwiązanie, na jakie mogliśmy sobie pozwolić w bardzo trudnej sytuacji.
This was the best solution we could find under very challenging circumstances.
PolishTrzeba im pozwolić pozostać razem, aby mogli praktykować swoją wiarę.
They must be allowed to remain together, so that they can practise their faith.
PolishNie możemy pozwolić, by nacjonalizm ponownie zdobył punkt zaczepienia w Europie.
Nationalism must not be allowed to gain a foothold in Europe again.
PolishTo poważny egzamin dla Europy i nie możemy sobie pozwolić na to, by go nie zdać.
This is a stern test for Europe, one that we cannot afford to fail.
PolishNie możemy pozwolić sobie na drugą porażkę w wyniku trudności, jakich doznaje branża.
We cannot afford a second failure as a result of industry difficulties.
PolishW żadnym wypadku nie można pozwolić, by powtórzyła się tragedia byłej Jugosławii.
Under no circumstances must the tragedy of the former Yugoslavia be allowed to repeat itself.