Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "ty"

PL

"ty" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
ty {kt gnt bnd}
EN

"to address with ty" bahasa Polandia terjemahan

PL
PL

ty {kata ganti benda}

volume_up
ty (juga: ciebie, tobie)
volume_up
thee {kt gnt bnd} [ark./kuno] (you)
Aby było w Panu ufanie twoje; oznajmujęć to dziś, a ty tak czyń.
That thy trust may be in Jehovah, I have made [them] known to thee this day, even to thee.
Mawiałem z tobą w największem szczęściu twojem; aleś ty rzekła: Nie posłucham.
I spake unto thee in thy prosperity; but thou saidst, I will not hear.
Tedy rzekł król: Izali ty tego wszystkiego nie czynisz z naprawy Joabowej?
And the king said, Is the hand of Joab with thee in all this?
ty (juga: pan, wy, pani, panna)
volume_up
thou {kt gnt bnd} [usang]
O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja, o jakoś ty piękna
Behold, thou art fair, my love; Behold thou art fair; Thine eyes are [as] doves.
Potem zawołaj mię, a ja tobie odpowiem; albo ja niech mówię, a ty mnie odpowiedz.
Then call thou, and I will answer; Or let me speak, and answer thou me.
Takżeć i ty opojona będziesz, i skryć się musisz, i ty szukać będziesz pomocy przeciwko nieprzyjacielowi.
Thou also shalt be drunken; thou shalt be hid; thou also shalt seek a stronghold because of the enemy.
ty (juga: pan, pani, cię, wy, państwo, panna)
volume_up
you {kt gnt bnd}
(Śmiech) To ty zacząłeś, choć wiesz, że zawsze odpowiadam niekonwencjonalnie.
(Laughter) You asked me. ~~~ You know I always give the unconventional answer. ~~~ No.
Słowo dotarło do ciebie, a ty ciągle przewidujesz co nastąpi.
The word came into you, and you're making these predictions all the time.
Ty nie tylko chciałaś wygrać, ale w ogóle nie dopuszczałaś myśli o porażce.
It's not just that you wanted to win...... it's that you absolutely refused to fail.
ty (juga: wy, pan, pani, panna)
volume_up
ye {kt gnt bnd} [usang]
Amazie także powiedzcie: Izaliś ty nie jest kość moja, i ciało moje?
And say ye to Amasa, Art thou not my bone and my flesh?
Przetoż i wy bądźcie gotowi; bo o tej godzinie, o której się nie spodziewacie, Syn człowieczy przyjdzie.
Be ye also ready: for in an hour that ye think not the Son of man cometh.
Ale rzeczecieli: Nie zostaniemy w tej ziemi, nie słuchając głosu Pana, Boga waszego,
But if ye say, We will not dwell in this land; so that ye obey not the voice of Jehovah your God,
EN

to address with ty {kata kerja}

volume_up
1. "in Polish"
to address with ty (juga: to tick, to tick away, to touch)
volume_up
tykać {kt krj tidak sempurna}

Contoh penggunaan untuk "ty" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

PolishA oto, już Adonijasz króluje, a ty teraz, królu, panie mój, o tem nie wiesz.
And now, behold, Adonijah reigneth; and thou, my lord the king, knowest it not:
PolishI odpowiedział Dawid Achisowi: Dopiero się ty dowiesz, co uczyni sługa twój.
And David said to Achish, Therefore thou shalt know what thy servant will do.
PolishTy nie tylko chciałaś wygrać, ale w ogóle nie dopuszczałaś myśli o porażce.
It's not just that you wanted to win...... it's that you absolutely refused to fail.
PolishCzy ty masz pojęcię, jak ta twoja gierka... wpłynęła na to jak ja teraz wyglądam, huh?
Have you any idea, this little charade you cooked up... how it's made me look, huh?
PolishZastępy twoje mieszkają w niem, któreś ty dla ubogiego nagotował dobrocią twoją, o Boże
The Lord giveth the word: The women that publish the tidings are a great host.
PolishO gdybyś poznało i ty, a zwłaszcza w ten to dzień twój, co jest ku pokojowi twemu!
saying, If thou hadst known in this day, even thou, the things which belong unto peace!
PolishTedy mu złorzeczyli i rzekli: Ty bądź uczniem jego; aleśmy my uczniami Mojżeszowymi.
And they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are disciples of Moses.
Polish(Śmiech) To ty zacząłeś, choć wiesz, że zawsze odpowiadam niekonwencjonalnie.
(Laughter) You asked me. ~~~ You know I always give the unconventional answer. ~~~ No.
PolishOczywiście, czego ty sam dobrze nie zrobisz nie jest nigdy uważane za naprawdę zrobione.
So of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really.
PolishKtóry mu rzekł: Oto ty ujrzysz oczyma twemi; ale tego jeść nie będziesz.
And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof.
PolishPotem zawołaj mię, a ja tobie odpowiem; albo ja niech mówię, a ty mnie odpowiedz.
Then call thou, and I will answer; Or let me speak, and answer thou me.
PolishTedy przystąpił do niego sternik, i rzekł mu: Cóż czynisz ty, ospalcze?
So the shipmaster came to him, and said unto him, What meanest thou, O sleeper?
PolishMężczyzna 14: Powiedzmy, że lubimy się nawzajem Ty pochodzisz z daleka.
14th Man: Let's say that you and me like each other. ~~~ You come from elsewhere.
PolishNie, ty nie żyjesz - ty tylko egzystujesz.
A lot of people say, "I'm living." ~~~ No, you're not living -- that's just existing.
PolishA on mu rzekł: Oto ty ujrzysz oczyma twemi, ale tego jeść nie będziesz.
And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof.
PolishJeźli się ty wczas nawrócisz do Boga, a będziesz się modlił Wszechmocnemu;
If thou wouldest seek diligently unto God, And make thy supplication to the Almighty;
PolishAlbowiemeś ty był ucieczką moją, i basztą mocną przed twarzą nieprzyjaciela.
I will dwell in thy tabernacle for ever: I will take refuge in the covert of thy wings.
PolishTy wysłuchiwasz modlitwy; przetoż do ciebie przychodzi wszelkie ciało.
Iniquities prevail against me: As for our transgressions, thou wilt forgive them.
PolishNie odpowiadaj głupiemu według głupstwa jego, abyś mu i ty nie był podobny.
Answer not a fool according to his folly, Lest thou also be like unto him.
PolishTy i twoje środowisko będą lepiej chronione – zarówno w domu i w pracy.
You and your environment will be better protected – in your home and at work.

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "ty":

ty