Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "wy wszyscy"

PL

"wy wszyscy" bahasa Inggris terjemahan

EN

PL wy wszyscy
volume_up

wy wszyscy
volume_up
y'all {sing.} [bhs Ingg. Amr] [prckpn shr-hr] (you all)

Terjemahan serupa untuk "wy wszyscy" dalam bahasa Inggris

wy kata ganti benda
English
wszyscy kata ganti benda

Contoh penggunaan untuk "wy wszyscy" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishTo byliście Wy wszyscy, Panie i Panowie, i nie było wówczas zbyt wielu głosów sprzeciwu!
It was all of you, ladies and gentlemen, and we heard very few protests then!
PolishOto wy to wszyscy widzicie; przeczże wżdy próżność mówicie?
Behold, all ye yourselves have seen it; Why then are ye become altogether vain?
PolishAle wy nie nazywajcie się mistrzami; albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus; ale wy jesteście wszyscy braćmi.
But be not ye called Rabbi: for one is your teacher, and all ye are brethren.
PolishJam rzekł: Bogowieście, a synami Najwyższego wy wszyscy jesteście.
I said, Ye are gods, And all of you sons of the Most High.
PolishI wiem, że wy wszyscy poruszyliście mnie, kiedy tutaj byłem.
And I know that all of you have touched me while I’ve been here.
PolishDziękuję Bogu mojemu, iż więcej, niż wy wszyscy, językami mówię.
I thank God, I speak with tongues more than you all:
PolishPrzetoż słuchajcie słowa Pańskiego wy wszyscy pojmani, którychem wysłał z Jeruzalemu do Babilonu.
Hear ye therefore the word of Jehovah, all ye of the captivity, whom I have sent away from Jerusalem to Babylon.
PolishMoja matka w tym życiu jest na prawdę wspaniała, ale wy wszyscy w pewnym sensie jesteście częścią wiecznej matki.
So, my mother in this life is really great. ~~~ But all of you in a way are part of the eternal mother.
Polish. ~~~ Gdyby wiedzieli, wy wszyscy nie wiedzielibyście o co tu chodzi.
Nobody in the world of marketing knows this, because if they did, you wouldn't all know what this was about.
PolishA to oczywiście jest powód, dla którego Wy wszyscy dajecie takie hojne i wspaniałe datki tym miłym ludziom.
And that, of course, is the reason why all of you are making such generous and wonderful donations to these nice folks.
PolishA teraz oto ja wiem, że już więcej nie oglądacie oblicza mojego wy wszyscy, między którymim chodził, każąc królestwo Boże.
And now, behold, I know that ye all, among whom I went about preaching the kingdom, shall see my face no more.
PolishMożecie wykorzystać te zasady, bo wiem, że wy wszyscy zabierzecie kiedyś Innego na lunch.
And we used some guidelines to keep our conversation elevated, and you can use them too, because I know you're all going to take an Other to lunch.
PolishLudzie tacy jak wy wszyscy w tej sali.
PolishPotem im rzekł Jezus: Wszyscy wy zgorszycie się ze mnie tej nocy; bo napisano: Uderzę pasterza, i będą rozproszone owce.
And Jesus saith unto them, All ye shall be offended: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered abroad.
PolishPrzetoż tak mówi panujący Pan: Dlatego, żeście wy się wszyscy obrócili w zużelicę, przetoż oto Ja zgromadzę was do Jeruzalemu.
Therefore thus saith the Lord Jehovah: Because ye are all become dross, therefore, behold, I will gather you into the midst of Jerusalem.
PolishMożna więc pomyśleć, że my, jako nadrzędny gatunek na tej planecie - wy, ja, wszyscy - będziemy naprawdę dobrzy w decydowaniu o tych kompromisach.
So you'd think that us, as a successful species on the planet -- you, me, everybody -- would be really good at making these trade-offs.
PolishTedy im rzekł Jezus: Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy; albowiem napisano: Uderzę pasterza, i będą rozproszone owce trzody.
Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended in me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.
PolishJeśli sami nie będziemy szczęśliwi, dumni i zafascynowani własną pracą - jak wy wszyscy - to czy możemy oczekiwać od Europejczyków fascynacji Europą?
Yet if we ourselves are not happy, proud and passionate about what we do - as all of you are - how do you expect Europeans to feel passionate about Europe?