Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "wzrastać"

PL

"wzrastać" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
wzrastać {kt krj tidak sempurna}
PL

wzrastać [wzrastam|wzrastałbym] {verba tidak sempurna}

volume_up
1. lazim
Bezrobocie w kraju będzie wzrastać jeszcze szybciej, zwiększy się też ubóstwo.
Unemployment in the country will grow even more and poverty will increase.
Dzięki temu światowa gospodarka będzie mogła wzrastać o dodatkowe 150 milionów USD rocznie.
In this way, the global economy will be able grow by USD 150 million a year.
Dzieci powinny wzrastać w atmosferze serdeczności i troski, a nie powinny być przedmiotem kontroli rynku.
Children should grow up with warmth and care and they are not something that the market should control.
wzrastać (juga: iść w górę)
Does anything go up?
W Afryce i Azji gwałtownie wzrasta liczba plantacji jatrofy, nawet w regionach dotkniętych suszą i gdzie istnieje pilna potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.
In Africa and Asia, jatropha plantations are springing up even in regions where drought is a problem and where the demands of food security are pressing.
Jedna hipoteza głosi, że temperatura będzie nadal wzrastać.
One hypothesis is that the global temperature will continue to rise.
Odpowiedź brzmi -- dopóki nie zbliżymy się do zera, temperatura nadal będzie wzrastać.
And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise.
Przewiduje się, że liczba osób cierpiących na choroby tego rodzaju będzie gwałtownie wzrastać.
The number of people affected is expected to rise significantly.
2. "do poziomu czegoś", keuangan
wzrastać (juga: wzrosnąć)
volume_up
to firm [firmed|firmed] {kt krj tnp obj.} (to sth)

Contoh penggunaan untuk "wzrastać" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

PolishBezrobocie w kraju będzie wzrastać jeszcze szybciej, zwiększy się też ubóstwo.
Unemployment in the country will grow even more and poverty will increase.
PolishOdpowiedź brzmi -- dopóki nie zbliżymy się do zera, temperatura nadal będzie wzrastać.
And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise.
PolishDzięki temu światowa gospodarka będzie mogła wzrastać o dodatkowe 150 milionów USD rocznie.
In this way, the global economy will be able grow by USD 150 million a year.
PolishZ tego powodu pomimo podawania stałej dawki, stężenie mitotanu w osoczu może wzrastać.
Consequently, despite a constant dose, mitotane levels may increase.
PolishLeki, których poziom w osoczu może wzrastać podczas jednoczesnego stosowania z preparatem Telzir
Medicinal products whose plasma levels may be increased when co-administered with Telzir
PolishTo dzięki dowiedzeniu swej efektywności Unia Europejska będzie wzrastać bliżej obywateli.
It is by proving that it can be effective that the European Union will grow closer to its citizens.
PolishWykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
PolishPrzewiduje się, że liczba osób cierpiących na choroby tego rodzaju będzie gwałtownie wzrastać.
The number of people affected is expected to rise significantly.
PolishŚwiatowa produkcja żywności musi jednak wzrastać -- podwoić się do roku 2030.
One of our problems is that world food production needs to increase very rapidly -- doubling by about 2030.
PolishJedna hipoteza głosi, że temperatura będzie nadal wzrastać.
One hypothesis is that the global temperature will continue to rise.
PolishZmian Klimatu podał informację, że poziom emisji CO2 znów zaczął wzrastać szybciej niż przewidywano w prognozach.
Therefore, we too need to speed up our decisions and ensure they are satisfactory.
PolishPomoc musi więc nadal wzrastać do 2015 r., tak jak to obiecywaliśmy niewiarygodną ilość razy.
Aid must also continue to increase up to 2015, as we have promised on an incredible number of occasions.
PolishZastosowanie genomiki dla klientów indywidualnych będzie wzrastać.
Consumer applications for genomics, they will flourish.
PolishJak Sieć mogła wzrastać o 2300 rocznie w 1994 kiedy ludzie jeszcze tak naprawdę nie inwestowali w Sieć.
How could it grow at 2,300 percent a year in 1994 when people weren't really investing in the Web?
PolishPoczynając od 2015 roku odsetek ludzi w wieku ponad 60 lat będzie wzrastać o dwa miliony rocznie.
The proportion of people aged over 60 years will increase every year by two millions (beginning from 2015).
PolishDzieci muszą wzrastać w bezpiecznych warunkach, za co w pierwszym rzędzie odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Children need to grow up in a safe environment for which parents have the primary responsibility.
PolishPakiet to przełomowy krok dla Europy - dzięki niemu nasza gospodarka będzie mogła zdrowo wzrastać.
Europe is taking a crucial step with this economic governance package so that our economy can grow soundly.
PolishDzieci powinny wzrastać w atmosferze serdeczności i troski, a nie powinny być przedmiotem kontroli rynku.
Children should grow up with warmth and care and they are not something that the market should control.
PolishGdy w tym obszarze rozwija się nowotwór, poziom tych hormonów może wzrastać, co powoduje objawy choroby.
When this area develops cancer, levels of these hormones can increase, causing the symptoms of the disease.
PolishDo 2030 roku popyt na ropę naftową w UE będzie wzrastać, jednak tempo tego wzrostu wyniesie 0,25% rocznie.
Oil demand within the EU will continue to increase until 2030, although only at a rate of 0.25% per year.

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "wzrastać":

wzrastać