Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Jerman untuk "słabo"

PL

"słabo" bahasa Jerman terjemahan

PL słabo
volume_up
{keterangan}

słabo
Pacjent oddycha wówczas zbyt wolno lub zbyt słabo.
Die Symptome sind, dass die Person anormal langsam oder schwach atmet.
Około 62 % ranolazyny wiąże się z białkami osocza, głównie z kwaśną alfa- 1 glikoproteiną i słabo z albuminami.
Ranolazin wird zu etwa 62 % an Plasmaproteine gebunden, hauptsächlich an saures Alpha- 1 Glykoprotein und schwach an Albumin.
Jeśli pacjentowi jest słabo lub ma trudności w oddychaniu, powinien natychmiast poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.
Sollten Sie sich schwach fühlen oder Atembeschwerden haben, teilen Sie dies sofort einem Arzt oder einer Pflegekraft mit.
słabo (juga: nędznie, marnie)
volume_up
elend {ket.}
słabo (juga: strasznie, okropnie, nędznie, marnie)
volume_up
elendig {ket.} [logat]

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "słabo":

słabo
Polish

Contoh penggunaan untuk "słabo" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

Polishgdzie wszystko było pokazane w słabo oznakowane anty karaluchowe skrzynie.
Alles war in schlecht beschrifteten, kakerlakensicheren Behältern ausgestellt.
PolishWidzicie tu, że te ujęcia migawkowe z wyjścia czipu siatkówki są bardzo słabo wypełnione.
Wie man merkt sind diese Aufnahmen vom Ausgang des Netzhautchips sehr spärlich.
PolishNiekiedy w dzień po szczepieniu można obserwować słabo nasiloną apatię.
Gelegentlich kann einen Tag nach der Impfung leichte Apathie beobachtet werden.
PolishSłabo powiązany z rodzajem fizycznej rzeczywistości, którą postrzegamy.
Es ist kaum gebunden an eine Art von physischer Realität in unseren Gedanken.
PolishPo podaniu doustnym u psów obserwowano słabo wyrażone działanie ogólne.
Nach oraler Aufnahme wurden bei Hunden wenige systemische Effekte beobachtet.
PolishNie, tworzy się małe enklawy przyjazne dla pieszych w miejscach słabo prosperujących budynków.
Nein, es sind Fussläfige Taschen, auf dem Gelände der unternutzten Grundstücke.
PolishTe pozostałe 20 procent będzie dotyczyło krajów słabo rozwiniętych, rolniczych.
Die restlichen 20 werden in armen Ländern erzeugt werden, sowie immer noch etwas Landwirtschaft.
PolishJest on przezroczysty lub jasnożółty, słabo opalizujący do opalizującego.
Die rekonstituierte Lösung ist farblos bis leicht gelblich und leicht milchig bis milchig.
PolishUważa się je za słabo poznane przez naukę zarówno na Florydzie, jak na Wyspach Bahama.
Aber über dieses Tier gibt es nur mangelhafte Daten, sowohl in Florida als auch in den Bahamas.
PolishTak słabo oddziałują, że przenikają przez ziemię, ściany...
Sie können durch das Gebäude kommen, durch die Erde -- so wenig interagieren sie.
PolishDziałanie przeciwzakrzepowe desyrudyny jest słabo odwracalne.
Die blutgerinnungshemmende Wirkung von Desirudin ist schwer antagonisierbar.
PolishA ci stojący nieco wyżej w hierarchii, jedzą ze słabo wypalanego ceramicznego naczynia.
Und diejenigen etwas höher auf der Skala essen von einer Art niedrig-gebranntem Keramikgeschirr.
PolishTak więc każdy z nas ma ten niezwykły mózg, który jest słabo zrozumiany, mówiąc delikatnie.
Alle von uns haben dieses bemerksenwerte Gehirn, das wir - nett ausgedrückt - kaum verstehen.
PolishSposób u góry, to słabo skonstruowane budynki, które zawiodą.
Die Möglichkeit an der Spitze ist ein schlecht gebautes Gebäude, das zusammenstürzen wird.
PolishU pacjentów opornych lub słabo reagujących na epoetynę, jeśli brak odpowiedzi na dawkę icz
Patienten, deren Anämie Epoetin-resistent oder mit 20.000 IE/Woche unzureichend behandelbar ist, el
PolishPóźniej odkryłem także, że słabo słyszę, prawdopodobnie od urodzenia, w górnych rejestrach.
Später stellte ich fest, dass ich hohe Frequenzen nicht hören konnte, wahrscheinlich ein Erbfehler.
PolishW rasie kaukaskiej i czarnej jest 3- 5 % słabo metabolizujących osobników.
Bei der weißen und schwarzen Bevölkerung beträgt die Prävalenz einer langsamen Metabolisierung 3 bis 5 %.
PolishWiększość z nich była słabo zaznaczona i trwała krótko.
Sie waren in der Regel leichter Natur und verschwanden nach kurzer Zeit.
PolishNa przykład uważa się, że 15- 20 % populacji Azji to osobnicy słabo metabolizujący worykonazol.
Es ist beispielsweise anzunehmen, dass 15 - 20 % der asiatischen Bevölkerung verzögert verstoffwechseln.
PolishNa przykład uważa się, że 15- 20 % populacji Azji to osobnicy słabo metabolizujący worykonazol.
Es ist beispielsweise anzunehmen, dass 15 bis 20 % der asiatischen Bevölkerung verzögert verstoffwechseln.