Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Jerman untuk "za"

PL

"za" bahasa Jerman terjemahan

volume_up
za {kt dpn}
PL

za {keterangan}

volume_up
1. lazim
Jako protezy się nie sprawdzają, ponieważ są za drogie.
Daher sind sie für die Verwendung als Prothesen nicht all zu praktikabel, weil sie nicht erschwinglich sind.
Chodzę za dnia i podążam za ludźmi, którzy wyglądają ciekawie.
Ich gehe tagsüber zu Fuß und laufe Leuten hinterher, die mir interessant erscheinen.
Ja za nią biegiem- (Śmiech) na palcach, trzymając flagę na moim wyciągniętym ramieniu, tak, że moja głowa właściwie była pod tą cholerną flagą.
Ich joggte hinterher – (Gelächter) – auf den Zehenspitzen, die Flagge mit ausgestreckten Arm haltend, sodass mein Kopf unter dem verdammten Ding verschwand.
2. "za czy przeciw?"
za
volume_up
pro {ket.} (pro oder kontra?)
Liczymy na osobę i każdy jest odpowiedzialny za emisję indywidualnie."
Von nun an zählen wir pro Kopf. ~~~ Und jeder ist verantwortlich für den Ausstoß pro Kopf
Substytut kosztuje 9 dolarów za 450 gram, podczas gdy prawdziwa heparyna kosztuje 900 dolarów za 450 gram.
Dieser Ersatzstoff kostet $9 pro Pfund, während echtes Heparin $900 pro Pfund kostet.
Ponieważ zobaczyli, że to 8 do 10 dolarów za godzinę, a 65 dolarów za dzień.
Es ist, weil es 8 bis 10 Dollar pro Stunde und 65 Dollar am Tag kostet.
3. "sztukę, godzinę"
za
volume_up
je {ket.} (für)
Komisja konsultuje z nim kwestie transportu gdy uzna to za pożądane.
Die Kommission hört den Ausschuss je nach Bedarf in Verkehrsfragen an.
Zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę i dlatego jest uznawany za zasadniczo niezawierający sodu.
Enthält weniger als 1 mmol Natrium (23mg) je Dosis und ist daher praktisch
W rzeczywistości, im dalej jest się od tego miejsca, tym mniej mikrosekund jest się w tyle za każdym razem.
Und die Realität ist, je weiter entfernt man davon ist, verliert man jedes Mal einige Mikrosekunden.

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "za":

za

Contoh penggunaan untuk "za" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

Polishwytwarzanym za pomocą metod biotechnologicznych przez bakterie o nazwie E. coli.
koloniestimulierenden Faktor), das Ihr Körper selbst herstellt, sehr ähnlich ei
PolishWyczyścić gumowe zamkniecie każdej fiolki za pomocą tamponu nasączonego alkoholem.
Reinigen Sie den Gummiverschluß jedes Fläschchens z.B. mit einem Alkoholtupfer.
PolishWidocznie można wyjść za chłopaka z Georgii, ale nie można mieć fryzury z Teksasu.
weil, wenn ich sage, daß sie großes Haar hat, denken die Leute sie ist aus Texas.
PolishŻądanie i wyświetlanie reklam musi się odbywać za pośrednictwem pakietu IMA SDK.
Für die Anforderung und Darstellung von Anzeigen muss das IMA SDK verwendet werden.
PolishKażdego roku 7 000 osób będzie mogło prowadzić działania edukacyjne za granicą.
Jedes Jahr können 7 000 Erwachsene an Fortbildungsmaßnahmen im Ausland teilnehmen.
PolishZamknąć mocno butelkę za pomocą nakrętki uniemożliwiającej otwieranie dzieciom.
Verschließen Sie die Flasche wieder fest mit der kindergesicherten Verschlusskappe.
PolishDostęp do Google Maila za pomocą telefonu BlackBerry możesz uzyskać na dwa sposoby:.
Auf einem BlackBerry gibt es zwei Möglichkeiten, um auf Google Mail zuzugreifen:
PolishNie może to pociągać za sobą nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych.
Den Wirtschaftsteilnehmern dürfen dadurch keine übermäßigen Belastungen entstehen.
PolishI to jest model, jaki oni stworzyli za pomocą tej siedmioekranowej prezentacji.
Das ist ein Modell, das sie für die 7-Bildschirme Präsentation gemacht haben.
PolishDlatego też duńskie wymagania dotyczące testowania zostały uznane za nieuzasadnione.
Daher werden die von Dänemark geforderten Tests als ungerechtfertigt betrachtet.
PolishAle gdyby ten rekin podążał za smugą zapachu, mógłby przypłynąć z innej strony.
Wenn er aber dem Geruch gefolgt wäre, hätte er von der anderen Seite kommen müssen.
PolishJestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
PolishMoże nie rozpoznajemy tego za każdym razem, ale rozumiemy, że tak się dzieje.
Vielleicht erkennen wir es nicht jedes Mal, aber wir verstehen, dass es geschieht.
PolishZmniejsz objętość wideo importowanego za pośrednictwem narzędzia Import wideo.
Verringern Sie die Menge der Videodaten, die Sie mit Videoimport importieren.
PolishKomputer i informacje są chronione za pomocą programów Windows Defender oraz Zapory.
Schützen Sie Ihren PC und Ihre Informationen mit Windows Defender und Firewall.
PolishZamknąć mocno butelkę za pomocą nakrętki uniemożliwiającej otwieranie dzieciom.
Verschließen Sie die Flasche fest mit der kindergesicherten Verschlusskappe.
PolishNumery zamówień za towary wirtualne składają się z ciągu 12542457817402023690.
Beachten Sie, dass die Bestellnummern für virtuelle Waren mit 12542457817402023690.
PolishNawet ten znany portret jest przez wielu historyków uważany za nieprawdziwy.
Selbst dieses bekannte Protrait wird von vielen Kunsthistorikern nicht anerkannt.
PolishMakrolidy uznaje się na ogół za czynniki bakteriostatyczne i mykoplazmastatyczne.
Makrolide gelten im Allgemeinen als bakteriostatisch und mykoplasmastatisch.
PolishUpewnij się, że urządzenie zostało zainstalowane za pomocą odpowiedniego programu.
Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät mit dem richtigen Programm installiert haben.