Terjemahan bahasa Romania-bahasa Inggris untuk "a conține"


Maksud anda a conţine
RO

"a conține" bahasa Inggris terjemahan

RO a conține
volume_up
{kata kerja}

a conține (juga: a închide, a umple, a include, a cuprinde)
De asemenea, numele nu poate conține caractere speciale precum următoarele:
The name also cannot contain special characters, such as the following:
Certificatele non-EV vor conține adresa site-ului web sau domeniul site-ului.
Non-EV certificates will contain the website address or the domain of the site.
Aplicația Windows 7 Upgrade Advisor poate conține linkuri la site-uri Web și servicii.
The Windows 7 Upgrade Advisor application may contain links to websites and services.
a conține (juga: a ține, afirma, a reține, a susţine)
volume_up
to hold {kt krj}
Aceste foldere pot conține nu numai fișiere, ci și alte foldere.
Those folders can hold not only files, but also other folders.
Se pot crea oricâte subfoldere și fiecare dintre acestea poate conține oricâte fișiere sau subfoldere suplimentare.
You can create any number of subfolders, and each can hold any number of files and additional subfolders.
Se pot crea orice număr de subfoldere și fiecare dintre acestea poate conține orice număr de fișiere sau subfoldere suplimentare.
You can create any number of subfolders, and each can hold any number of files and additional subfolders.
a conține
a conține
a conține (juga: a întruni, a închide, a umple, a include)

Contoh penggunaan untuk "a conține" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

RomanianNu spun că suntem de acord cu tot ceea ce conține, dar aprobăm adoptarea de bază.
I am not saying we agree with everything in it, but we endorse the core passage.
RomanianBaza de date online conține informații media de la mai mulți furnizori de date.
The online database contains media information from a number of data providers.
RomanianDacă ne gândim la ce conține acest raport, au fost transmise un număr de mesaje.
Thinking about what is in this report, a number of messages have come through.
RomanianWindows Easy Transfer creează un singur fișier care conține fișierele și setările.
Windows Easy Transfer creates a single file containing your files and settings.
RomanianDupă ce vedeți ce conține fișierul, redenumiți-l pentru a fi mai ușor de recunoscut.
After you see what's in the file, rename it so it's easier for you to recognize.
RomanianPentru mai multe informații, consultați Ce conține Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
For more information, see What's included in Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
RomanianPoșta electronică ce conține paginile Web va fi trimisă utilizând formatul HTML.
E‑mail containing webpages will be sent using Hypertext Markup Language (HTML) format.
RomanianWindows conține multe caracteristici care permit utilizarea computerului fără monitor.
Windows has many features that allow you to use your computer without a display.
RomanianEa conține câteva setări diferite, pentru a o putea utiliza așa cum aveți nevoie.
It comes with a few different settings, so you can use it the way that suits you best.
RomanianDeschideți locația care conține elementul către care doriți să creați o comandă rapidă.
Open the location that contains the item to which you want to create a shortcut.
RomanianRaportul conține trei cerințe pe care aș dori să le subliniez în mod special.
The report contains three requirements that I would like to emphasise in particular.
RomanianWindows conține multe caracteristici care permit utilizarea computerului fără monitor.
Windows has many features that enable you to use your computer without a display.
RomanianSoftware-ul de la producător poate conține și alte programe pentru placa de sunet.
Software from the manufacturer might also include other programs for your sound card.
RomanianȚineți cont de acest lucru dacă folderul de rețea conține un număr mare de fișiere.
Take this into consideration if the network folder contains a large number of files.
RomanianNu trebuie să ne gândim decât la numeroasele ingrediente pe care le conține salamul.
One only has to think, for example, of the very many ingredients salami has.
RomanianFaceți clic pe Răsfoire, apoi selectați folderul care conține contactele exportate.
Click Browse and then select the folder containing your exported contacts.
RomanianÎncepeți prin a deschide folderul care conține fișierul sau folderul pe care îl mutați.
Start by opening the folder that contains the file or folder you want to move.
RomanianÎn definitiv, de exemplu, chiar și corpul meu conține o anumită cantitate de sulf.
After all, for example, my own body contains a certain amount of sulphur.
RomanianDin păcate, trebuie să afirm că raportul Dess conține o astfel de propunere.
Unfortunately, I have to say that the Dess report contains such a proposal.
RomanianTastatura vizuală afișează o tastatură vizuală care conține toate tastele standard.
On-Screen Keyboard displays a visual keyboard with all the standard keys.