Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "alster"

SV

"alster" bahasa Inggris terjemahan

SV

alster {netral}

volume_up
1. lazim
alster (juga: verk, uppgift, jobb, arbete)
Dessutom blir det allt vanligare att författarna får betala för att få sina alster publicerade.
And it is increasingly common for authors to pay to have their work published.
Vilket skulle innebära att man behandlade kulturella alster som vilken vara som helst.
This amounts to treating cultural works in the same way as any type of goods.
Inte minst tacksam är jag för att ni publicerat mina små alster -
I'm grateful you allowed me to publish my own small works -
Det gläder mig att Giusto Catania avvisade sitt eget alster här i kväll.
I am delighted because Mr Catania rejected his own offspring this evening.
2. "något som skapats"
alster (juga: produkt, frukt, vara)
volume_up
product {kt bnd} (anything made or created)
Min grupp har alltså lämnat in ändringsförslag som alla utgår från principen om att kulturella alster, bl.a. film- och TV-program, inte får behandlas som andra produkter.
My group has therefore tabled amendments that are all based on the principle that cultural works, especially films and television programmes, cannot be treated like other products.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "alster":

alster

Contoh penggunaan untuk "alster" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishVilket skulle innebära att man behandlade kulturella alster som vilken vara som helst.
This amounts to treating cultural works in the same way as any type of goods.
SwedishVi måste kunna skapa och se våra egna alster, det må vara Kommissarie Morse eller Derrick.
We must be able to create and see our own stories, be it Inspector Morse or Derrick.
SwedishOfta finns också alster i mindre upplagor som knyter an till aktuell utställning.
Occasionally you may also find artworks in small editions coinciding with current exhibition.
SwedishVälj det här alternativet om du hellre vill se ditt alster i gråskalor.
If you prefer a grayscale display quality, choose this option.
SwedishInte minst tacksam är jag för att ni publicerat mina små alster -
I'm grateful you allowed me to publish my own small works -
SwedishJag har också noterat att min käre vän Dell'Alba från parlamentet har fått sina alster tryckta som bilaga till mitt yttrande.
I have also noted that my dear friend, Mr Dell'Alba, has had his grumbles printed as an appendix to my opinion.
SwedishLedamöterna borde ha möjlighet att tillgå dessa EU-producerade alster i syfte att tillgängliggöra dem för skolor, universitet och andra berörda parter.
Members should be given the opportunity to access these EU-made productions in order to make them available to schools, universities and interested parties.
SwedishNär man säljer material via Internet är det mycket viktigt att kunna garantera ett system där upphovsrättsinnehavaren kan erhålla lämplig ersättning för sina alster.
When content is sold on line it is very important to guarantee a system where the copyright holder can receive proper royalties for his production.
Swedish. - (EN) Betänkandet är ett förskönande alster avsett att upprätthålla falska förhoppningar hos hundratals framställare i en tid då valet till Europaparlamentet närmar sig.
in writing. - The report is a cosmetic exercise designed to maintain false hopes, among hundreds of petitioners, during the approach to the EU assembly's elections.
SwedishMin grupp har alltså lämnat in ändringsförslag som alla utgår från principen om att kulturella alster, bl.a. film- och TV-program, inte får behandlas som andra produkter.
My group has therefore tabled amendments that are all based on the principle that cultural works, especially films and television programmes, cannot be treated like other products.