Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "applåd"

SV

"applåd" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
applåd {jender umum}

SV applåd
volume_up
{jender umum}

1. lazim

applåd (juga: erfarenhet, sjöman, hand, kvarter)
volume_up
hand {kt bnd}
En stor applåd för Tjeckiens premiärminister.
Ladies and gentlemen, a big hand please for the Prime Minister of the Czech Republic.
Seriöst -- ge den en applåd, den är ganska lysande.
Seriously -- give that one a hand, it's pretty great.
Ge en stor applåd för president Ashley Roach Clip!
let's have a big hand for President Ashley Roach Clip!
applåd (juga: smäll, skräll, knall, dunk)
volume_up
clap {kt bnd}
(Musik) (Applåd) Ok, nu kanske ni undrar, kanske ni undrar varför jag klappar.
(Music) (Applause) Now, you may be wondering, you may be wondering why I'm clapping.
(Applåder) Och det kommer uppenbarligen att sprida sig.
(Claps) And obviously now that's going to catch on.

2. "handklappning"

applåd
volume_up
applause {kt bnd} (clapping (of hands))
(applåd) Vill ni testa en enklare miniräknare kanske? ~~~ För säkerhets skull?
(Applause) Would you like to try a more standard calculator, just in case?
Detta förslag till kodifiering förtjänar därför min applåd och mitt fulla stöd.
This proposal for codification therefore warrants my applause and full support.
(Applåd) Och under det första året, var jag tvungen att avskeda hälften av männen.
(Applause) And in the first year, I had to fire half of the men.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "applåd":

applåd

Contoh penggunaan untuk "applåd" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishI denna ålder har de kommit ända till Strasbourg och jag tycker att de förtjänar en applåd.
They have travelled to Strasbourg despite their age and I think they deserve a welcome.
SwedishNu när den har kommit kan vi verkligen inte säga att den är värd en applåd för hur den ser ut.
Now that it has arrived, the manner of its presentation hardly makes us reach for the champagne.
SwedishEn applåd för kalenderflickorna från Knapely i England.
Please welcome, from Knapely, England, the Calendar Girls.
Swedish(Skratt) (Applåd) CA: Jag är också nyfiken på...
(Laughter) RB: We couldn't find any customers.
SwedishNi ger henne en applåd, men det kunde inte ha varit på något annat sätt.
You are applauding her, but it could not have been any other way: we have trained her well within our group.
SwedishJag tror att det kanske skulle vara bra, herr ordförande, om vi här gav denna trevliga och kunniga kollega en varm applåd som inledning på bemärkelsedagen.
I think it might be nice, Mr President, to offer her our warmest congratulations.
Swedish(Skratt) (Applåd) Ok.
SwedishGe panelen en varm applåd.
SwedishEn applåd för Petey!
SwedishGe Handy en applåd.
SwedishDen sittande ordföranden sade att José Manuel Barroso förtjänar en applåd för att ha lärt sig läxan från förra månadens diskussion om kommissionen.
The President-in-Office said that Mr Barroso is to be applauded for drawing the appropriate lessons from last month's debate on the Commission.
SwedishSammanfattningsvis en applåd för ansträngningarna att införa soft legislation-instrument och därmed självreglering från medlemsstaternas sida.
In conclusion, as regards the legal instruments to use, I welcome the effort to introduce soft legislation and therefore self-regulation by the Member States.
SwedishSåsom nämns i Readbetänkandet så är kommissionens förslag fullt av generaliseringar och avsiktsförklaringar, som förvisso förtjänar en applåd men som brister i konkreta och följdriktiga åtgärder.
As the Read report correctly points out, the document put forward by the Commission is full of general guidelines and laudable intentions, but it is weak on concrete measures and ensuing actions.