Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "får vara med"

SV

"får vara med" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "får vara med".

Contoh penggunaan untuk "får vara med" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

SwedishVi har konsekvent motarbetat ändringar där parlamentet bara får vara med och nosa på frågan.
We have consistently counselled against amendments that simply allow Parliament to meddle.
SwedishDet gläder mig att jag får vara med och uppleva detta historiska ögonblick.
I rejoice to be able to be present at this historic moment.
SwedishDen som vill ha den rättsstaten får vara med, annars får de inte det.
There is a place for countries which seek to become based on the rule of law, but not for those that do not.
SwedishVi tycker inte att det är roligt, men vi har nu en gång avtalat att vi inte får vara med och påverka rådets budget.
This is not to our liking, but the agreement is that we are not to touch the Council's budget.
SwedishVi får vara med och stifta lagar och det på lika villkor.
SwedishVem bestämmer vilka skolor som får vara med?
Who decides which schools are able to participate?
SwedishSolidariteten och den fria marknaden och nödvändigheten av förnyelse fungerar endast om alla får vara med.
The solidarity, free market and need for reform we have spoken of, will only work if we keep everyone on the same track.
SwedishLandet förlorade visserligen sin plats i gruppen av först tillträdande stater men får vara med vid Europakonferensen.
It is true, the country has lost its place in the leading group of applicants, but it is allowed to join the European Conference.
SwedishResultatet av all denna rädsla är ECB:s förslag om att begränsa antalet centralbankschefer som får vara med och utforma penningpolitiken.
The result of all these fears is the ECB proposal to restrict the number of governors deciding on monetary policy.
SwedishResultatet av all denna rädsla är ECB: s förslag om att begränsa antalet centralbankschefer som får vara med och utforma penningpolitiken.
The result of all these fears is the ECB proposal to restrict the number of governors deciding on monetary policy.
SwedishAtt regionala regeringar får vara med vid fördelningen av statligt stöd är mycket positivt, eftersom detta garanterar en öppen fördelning av dessa medel.
We are, however, critical of quite a few of the measures proposed in the report, for example the following:
SwedishDärför tycker jag att det är rimligt att man, när man vill utveckla den sociala dialogen, betänker att en sådan organisation som CEMR får vara med som fullvärdig medlem.
It therefore makes sense in my view to envisage taking CEMR on board as a full and equal partner.
SwedishNär det gäller insyn i användningen av klimatfonden är det viktigaste att utvecklingsländerna själva får vara med och bestämma.
The most important thing is that the developing countries themselves be given a say when it comes to spending the Climate Fund transparently.
SwedishExperimentera med allmänna råd där konsumenterna får vara med och påverka utvecklingen av nya produkttekniker och produktionssätt.
Experiment with public forums too where consumers can contribute ideas about the development of new production techniques and production methods.
SwedishBeträffande det interinstitutionella avtalet har vi uppnått att vi i framtiden på ett avgörande sätt får vara med och bestämma om jordbrukspolitiken.
Within the interinstitutional agreement, we have established that, in future, agricultural policy too can be definitively co-decided by us.
SwedishVi möter gärna denna konkurrens när vi får ett resultat som innebär att många, snarare än ett fåtal, får vara med och dela på det växande välståndet.
We are perfectly happy to face up to this competition once we have an outcome with many, rather than the few, sharing in growing prosperity.
SwedishSå, för det första skulle jag vilja utlysa en tävling - alla som ser det här får vara med - och kan försöka komma på ett namn på det nere till höger.
So the first thing I'd like is a competition -- to anybody watching this as a film -- is to come up with a name for that stuff on the bottom right.
SwedishVi har i år skäl att vara optimistiska, eftersom vi för första gången får vara med om att Europeiska unionen äntligen tillmötesgår våra upprepade krav på åtgärder.
The virtue which is in greatest danger, the poet stresses, is not prosperity or health but the dignity of the immigrant and his family.
SwedishDärför vill jag uppmana kommissionen att särskilt bevaka att de nya medlemsländerna också får vara med när det gäller att utforma projekten.
I should therefore like to urge the Commission to ensure in particular that the new Member States also have the opportunity to be present when the project is devised.

Terjemahan serupa untuk "får vara med" dalam bahasa Inggris

får kata kerja
English
får kata benda
English
med kata benda
English
med kata depan
English
med keterangan
English
vara kata benda
vara kata kerja
inte vilja vara med kata kerja
English