Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "generation"

SV

"generation" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
generation {jender umum}
EN

"generation" bahasa Swedia terjemahan

SV generation
volume_up
{jender umum}

Syftet är att förhindra att våldet förs över från generation till generation.
The aim is to prevent violence being passed on from generation to generation.
Det kräver färdigheter och kunskaper som förs över från generation till generation i familjer.
It requires skills and knowledge passed from generation to generation of families.
Det har berättats från generation till generation.
From generation to generation there stories have been past on, why?

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "generation":

generation
Swedish

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "generation":

generation

Contoh penggunaan untuk "generation" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishFörenta staterna, Ryssland och Frankrike har börjat utveckla en ny generation kärnvapen.
We must make the attempt to persuade our Chinese friends to use their influence.
SwedishVidden av tragedin kan värderas utifrån det faktum att en hel generation gick till spillo.
It has to be acknowledged that local political progress was rather slower.
SwedishDetta är ett hårt slag mot alla dem som troget har tjänat industrin generation efter generation.
This is a cruel blow for all those who faithfully served the industry for generations.
SwedishFörenta staterna, Ryssland och Frankrike har alla börjat förbereda en ny generation kärnvapen.
Despite recent successes with regard to Libya and Iran, there is little cause for optimism.
SwedishI alla fall arbetar man på frågan och på generation 4, och kommissionen spelar sin roll i det.
Although I mention this only in passing, that too is not something that should be ruled out.
SwedishDen demografiska utvecklingen handlar om att vi skall vara solidariska också med nästa generation.
The two great challenges today are demographic change and globalisation.
SwedishOckså vår generation står inför en utmaning, nämligen globaliseringen.
Ours too is facing a challenge, namely that of globalisation.
SwedishMen saker håller på att förändras, och en av anledningarna till det är de digitala infödingarna, generation Y.
But things are changing, and one of the reasons why is the digital natives, or Gen-Y.
SwedishDetta kommer att leda till förnyat hat och en ny generation flyktingar.
Does the European Union know anything about this plan?
SwedishTyskland är därför också en symbol för Europa och om vår generation har någon skyldighet så är det att säga sanningen.
Oradour-sur-Glane, which demonstrated what a military occupation can give rise to.
SwedishSkyldigheten att minnas är stor, särskilt för dem som är födda efter andra världskriget, män och kvinnor i min generation.
The next item is the statements on the future of Europe sixty years after the Second World War.
SwedishDen sistnämnda gruppen bör få särskilt skydd, eftersom det är de som bär ansvaret för att fostra nästa generation.
Stressful working conditions and the exploitation of workers mean that the future appears ever more uncertain.
SwedishVi måste därför se till att vår yngre generation lär sig att tolka språket i våra filmer.
This is why the Commission is investing in search engines and in research in general in order to ensure that old films are better preserved.
SwedishDet betänkande som intresserar oss är av en s.k. ny generation.
The main objectives of the agreement are as follows. Firstly, the establishment of an area of free trade between Egypt and the European Union.
SwedishDet är väsentligt att en institution som vår tjänar mer än en generation och att den inger hopp.
Indeed, it will never be possible for our modern economy, based on, among other things, respect for human dignity, to compete faced with such abuses.
SwedishMålet måste vara en trygg framtid, värdighet, arbete, hälsa och en god miljö att överlämna till nästa generation.
It must also be possible for every country that wishes to do so and that fulfils the stated requirements to become a Member of the EU.
SwedishI förordningen anges att det krävs produktion under en generation för att en produkt ska kunna betraktas som tillverkad enligt traditionella metoder.
( Mr President, today we are discussing how to protect traditional, speciality agricultural products.
SwedishDenna övergång gav en ny generation irländare en möjlighet som tidigare funnits endast för vår betydande utvandrarkoloni.
Even in Mr Berlusconi's absence, this summit must deliver an agreement that takes away regulatory barriers to closer trade and investment.
SwedishMin generation var därför inte fri att besluta om vilket socialt och ekonomiskt system den ville leva med.
Talking about the future of our economic and social model, I would like to draw your attention to the fact that we will not be the ones who decide the future.
SwedishVi är skyldiga att inte svika den unga generationen, en generation som vill leva i en demokrati där man respekterar varandras idéer.
We have a duty not to disappoint a young population, a population aspiring to live in a democracy and to respect each other's ideas.