Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "grann"

SV

"grann" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
grann {kt sft}
volume_up
grann- {kt sft}

SV grann
volume_up
{kata sifat}

1. lazim

grann (juga: utmärkt, modig, djärv, skön)
volume_up
brave {kt sft}
grann (juga: prålig, braskande)
volume_up
showy {kt sft}

2. ironis

grann (juga: finfin)

Contoh penggunaan untuk "grann" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishÄnnu längre ner kan du prova på algebra 1 och algebra 2, och lite grann om ekvationer.
Further down, you start getting into algebra one, algebra two, a little bit of precalculus.
SwedishOm man äter lite grann, hälften ungefär, då vill man ha den styrkan.
So if you're eating a small amount, half a can, you want that strength.
SwedishVad gäller ansvarigheten, vill jag bara beröra den lite grann.
As for the question of responsibilities, I have just a small comment to add.
SwedishUtvidgningen till våra grann- och vänstater förbereds just nu intensivt.
Intensive preparations are underway to enlarge the Union to include our friends and neighbours.
SwedishMed andra ord verkar galna ko-lektionen ha glömts bort lite grann...
In other words, the " mad-cow ' lesson seems to have been forgotten.
SwedishOm de ändras lite grann kan kommissionen acceptera ändringsförslag 1, 2, 3, 4 och 6.
Subject to a certain amount of redrafting, the Commission can accept Amendments Nos 1, 2, 3, 4 and 6.
SwedishAvtalet befäster de nuvarande metoderna och inskränker till och med offentligheten lite grann.
The agreement bears out existing practice and even limits public access to a certain extent.
SwedishMed andra ord verkar galna ko-lektionen ha glömts bort lite grann...
In other words, the "mad-cow' lesson seems to have been forgotten.
SwedishVi bör särskilt fokusera på grann- och transitländer.
Our concern should focus in particular on neighbouring and transit countries.
SwedishEuropeiska unionen sätter sitt ljus lite grann under skäppan.
The European Union is hiding its light under a bushel to some extent.
SwedishFörst och främst tycker jag att det verkar som om vi lite grann glömmer bort varför vi sitter här.
Firstly, I think we seem to be forgetting a little why we are here.
SwedishJag tror att vi verkligen har kommit till en punkt där vi kan slå näven i bordet litet grann.
I believe we have well and truly reached a point where we can start banging the table for a while.
SwedishDet går inte att vara för yttrandefrihet lite grann.
It is impossible to be a little in favour of the free expression of opinion.
SwedishDet vi såg, var istället många människor som fuskade lite grann.
Instead, what we saw is a lot of people who cheat a little bit.
SwedishDe pratar lite grann, och sen frågar en av dem, "Har nån provat att lyssna efter den här manicken?
And they start talking, and one of them says, "Hey, has anybody tried to listen for this thing?
SwedishJag skulle nu vilja kommentera de tre betänkandena lite grann.
I would now like to make a few comments on the three reports.
SwedishÅterigen, många fuskade bara lite grann, och de var oberörda av ekonomiska incitament.
Again, a lot of people cheated by just by a little bit, and they were insensitive to these economic incentives.
SwedishMetoden vid regeringskonferensen påminner lite grann om påveval.
The method for the Intergovernmental Conference is rather reminiscent of that for choosing a new pope.
SwedishJag tror inte att det möter några hinder eftersom de andra två frågorna bara försenas litet grann.
I assume there are no objections, as this only entails a very slight delay for the other two questions.
Swedish(Skratt) Jag ser lite grann som Moses, eller Ted Kaczynski.
(Laughter) I look a little like Moses, or Ted Kaczynski.