Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "grannskap"

SV

"grannskap" bahasa Inggris terjemahan

SV grannskap
volume_up
{netral}

grannskap (juga: närhet, omgivning, bostadsområde)
volume_up
neighbourhood {kt bnd} [bhs Ingg. Ingg.]
Om inte Maastricht ses över kommer Europa att utvecklas till ett fattigt grannskap.
Unless Maastricht is revised, Europe will develop into a poor neighbourhood.
EU bör ta itu med hela sitt grannskap och inte prioritera vissa grannar.
Europe should deal with its neighbourhood, and not with prioritised neighbours.
Den andra punkten jag vill ta upp är vårt södra grannskap och då särskilt Libyen.
My second point relates to our southern neighbourhood and Libya in particular.
grannskap (juga: närbelägenhet)
volume_up
adjacency {kt bnd}
grannskap (juga: närhet, omgivning, bostadsområde)
volume_up
neighborhood {kt bnd} [bhs Ingg. Amr]
Lyckliga familjer i ett grannskap bildar ett lyckligt grannskap.
A bunch of happy families in a neighborhood is a happy community.
Och sen ägnar du dessa timmar på eftermiddagen åt eleverna i grannskapet.
You give those hours in the afternoon to the students in the neighborhood.
Grannskapet säger åt oss, föräldrarna säger åt oss.
The neighborhood's going to tell us, the parents are going to tell us.
grannskap (juga: närhet)
volume_up
vicinity {kt bnd}
Grunden för EU:s grannskapspolitik är att skapa förtroende i EU:s närmaste grannskap.
The basis for the European neighbourhood policy is the creation of a climate of trust in the immediate vicinity of the European Union.
Jag vill be er att hjälpa och stödja de EU-vänliga krafterna överallt i vårt närmaste grannskap.
Mrs Ashton, I would ask you to help and encourage pro-European forces everywhere in our immediate vicinity.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "grannskap":

grannskap

Contoh penggunaan untuk "grannskap" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishLyckliga grannskap bildar tillsammans en lycklig stad och en lycklig värld.
A bunch of happy communities tied together is a happy city and a happy world.
Swedish(SL) Fru talman, vi bevittnar en ny humanitär tragedi i EU:s närmaste grannskap.
(SL) Madam President, we are witnessing a new humanitarian tragedy on the European Union's doorstep.
SwedishÖvriga delar av området ligger i EU:s omedelbara grannskap i norr.
Other parts of the region are the EU's immediate neighbours to the north.
SwedishDra upp gränser kring grannskap, städer och länder och skära av dem från världen utanför?
Draw boundaries around neighbourhoods, cities and countries and cut them off from the outside world?
SwedishUnder dagens diskussion om Turkiet kan vi inte nonchalera den omfattande utvecklingen i dess grannskap.
Speaking about Turkey today, we cannot ignore the major developments in its wider region.
SwedishSkulle ordet grannskap nu ersätta ordet partnerskap?
Would the word 'neighbours ' then be replaced with the word 'partnership '?
SwedishSkulle ordet grannskap nu ersätta ordet partnerskap?
Would the word 'neighbours' then be replaced with the word 'partnership'?
SwedishRådet kommer att följa upp samtliga frågor om grannskap.
The Council will ensure these matters are monitored.
SwedishDet östra partnerskapet är ett viktigt instrument för att stärka demokratin i vårt omedelbara grannskap.
The eastern partnership is an important instrument for strengthening democracy among our immediate neighbours.
SwedishJag anser inte att initiativet ”Ett utvidgat europeiskt grannskap/nya grannar” hittills har diskuterats tillräckligt.
I do not think that has so far been adequately discussed.
SwedishJu fler länder i vårt grannskap som lever i fred, stabilitet och välstånd, desto tryggare kommer vi själva att vara.
Neighbours, everybody needs good neighbours; with a little understanding you can find the perfect blend.
SwedishDet ligger förvisso i EU: s intresse att främja demokratisk utveckling i sitt omedelbara grannskap.
The EU must not overlook its duty to champion respect for international law and the development of a social market economy.
SwedishDet är bra att Georgien, Armenien och Azerbajdzjan omfattas av vår politik för gott grannskap, men det räcker inte.
It is good that Georgia, Armenia and Azerbaijan are covered by our good neighbour policy, but that is not enough.
SwedishStrategin för ett utvidgat europeiskt grannskap är en blandning av Barcelonaprocessen och våra planer för grannarna i öster.
The wider Europe strategy is a mixture of the Barcelona Process and our plans for our eastern neighbours.
SwedishI praktiken omfattar politiken för ett utvidgat europeiskt grannskap förbindelserna med våra grannar i öster, som tillhör Europa.
In practice the Wider Europe policy covers relations with our eastern neighbours which are in Europe.
SwedishDet nya initiativet för ett utvidgat europeiskt grannskap, som vi diskuterade alldeles nyss, kommer att stärka EU: s nordliga dimension.
This forthcoming programme for the period 2002 – 2006 will hopefully eliminate these problems.
SwedishDet är säkert någon som visar prov på uppriktigt, gott grannskap inklusive faktisk politisk och ekonomisk hjälp.
Certainly one that bears witness to genuine good neighbourliness, which includes providing political and economic support.
Swedish   – Den allmänna debatten fortsätter nu med rådets och kommissionens uttalanden om det utvidgade EU och dess grannskap.
   The general debate will continue with the Council and Commission declarations on enlarged Europe and its neighbours.
SwedishMänniskor i bostadsområden skall inte behöva stå ut med förfulande och potentiellt farliga platser i sitt grannskap.
People in residential areas should not have to put up with unsightly and potentially dangerous sites in their neighbourhoods.
SwedishI ett dokument om EU: s säkerhetsstrategi 2003 sammanfattade Javier Solana betydelsen av och det känsliga läget för Europas nya grannskap.
It gave meaning to the preamble to the Maastricht Treaty concerning the EU's foreign policy priorities.