Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "komma upp"

SV

"komma upp" bahasa Inggris terjemahan

SV

komma upp {kata kerja}

volume_up
Tvinga mig inte komma upp och sopa till dig, Sid.
Don't make me come up there and kick your ass, Sid.
Frågan kommer att komma upp igen i Bali.
This question will come up again in Bali.
Om dessa delegationer vill komma upp, ordförande, då måste de, precis som vi vara ute i god tid.
If these delegations want to come up, Mr President, they should be punctual just as we have to be.

Contoh penggunaan untuk "komma upp" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

SwedishVi visste att den här frågan skulle komma upp.
Commissioner, ladies and gentlemen, we knew that this matter would arise.
SwedishJag skulle vilja hjälpa dem som är i den lägre kategorin att komma upp några pinnhål.
I would like to bring those who are in the very low category up the ladder.
SwedishDenna fråga kommer med nödvändighet att komma upp, särskilt i den franska valkampanjen.
This will inevitably be a major issue in the French election campaign in particular.
SwedishFlygbolagen kan komma att föras upp på den svarta listan av följande skäl:
Air carriers will be included on the blacklist on the basis of the following criteria:
SwedishJag kom ända vägen hit för...... att se dig komma upp på fötter igen.
I came all the way out here to your house, just to see you get back on your feet.
SwedishDet är alltså också en aspek som säkert kommer att komma upp i den första tranchen.
This is, therefore, one aspect which will definitely be on the agenda during the first stage.
SwedishDet går inte att komma upp på andra våningen utan att backa i kurvan.
You cannot get to Level 2 if you don ' t reverse in order to take the bend.
SwedishDet går inte att komma upp på andra våningen utan att backa i kurvan.
You cannot get to Level 2 if you don' t reverse in order to take the bend.
SwedishI våra överläggningar med Ryssland måste vi komma ihåg och ta upp detta.
In discussions with Russia, we must remember this and talk about it.
SwedishHaiti måste återfödas, återuppstå, komma tillbaka och byggas upp igen.
What we need is the rebirth, the resurgence, the re-emergence and the redevelopment of Haiti.
SwedishDet här är inte någon fullständig eller uttömmande lista; andra frågor kan också komma att tas upp.
This is not a full or exclusive list; other aspects could be discussed too.
SwedishNågon måste komma och plocka upp skärvorna och driva saker framåt.
Someone needs to come and pick up the pieces and drive things forward.
SwedishDet måste komma upp på dagordningen, det skulle vara modigt.
That is what we need to see on the agenda, and that is what would testify to courage.
SwedishMontenegros myndigheter arbetar effektivt för att komma upp till europeisk standard.
The Montenegrin authorities are working speedily to bring themselves into line with European standards.
SwedishVi vet alla att de flesta länder med vett och vilja helt enkelt inte vill komma upp till den nivån.
We all know that most of the countries, willingly or unwillingly, will never achieve this.
Swedish. – Jag kan inte på förhand bedöma vad som eventuellt kan komma upp till ytan i samband med dessa utredningar.
I will not prejudge what could possibly come to light during those inquiries.
SwedishKriser kan dock komma att trappas upp till omfattande fientligheter.
Crises can, however, escalate into full-scale hostilities.
SwedishOm dessa delegationer vill komma upp, ordförande, då måste de, precis som vi vara ute i god tid.
If these delegations want to come up, Mr President, they should be punctual just as we have to be.
Swedish. – Jag kan inte på förhand bedöma vad som eventuellt kan komma upp till ytan i samband med dessa utredningar.
   . I will not prejudge what could possibly come to light during those inquiries.
SwedishNågon måste komma och plocka upp skärvorna och driva saker framåt.
We must avoid protectionism and we must avoid nationalism.

Terjemahan serupa untuk "komma upp" dalam bahasa Inggris

upp kata kerja
English
upp keterangan
English
upp kata depan
English
komma kata kerja
komma kata benda
English
dra upp kata kerja
English
tappa upp kata kerja
English
komma fram till kata kerja
English
pumpa upp kata kerja
English