Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "näringsgren"

SV

"näringsgren" bahasa Inggris terjemahan

SV

näringsgren {jender umum}

volume_up
Finansiella tjänster är Storbritanniens största och mest framgångsrika näringsgren.
Financial services is Britain's biggest and most successful industry.
Den andra näringsgren som påverkas är uppfödningen av fjäderfä, får och boskap.
The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
Som många av mina kolleger har nämnt är turismen en mycket viktig näringsgren.
As many of my colleagues have mentioned, tourism is a very important industry.

Contoh penggunaan untuk "näringsgren" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishSom många av mina kolleger har nämnt är turismen en mycket viktig näringsgren.
As many of my colleagues have mentioned, tourism is a very important industry.
SwedishFinansiella tjänster är Storbritanniens största och mest framgångsrika näringsgren.
It is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
SwedishExport av levande djur är en enormt viktig och legitim näringsgren för Irland.
Live animal exports are a hugely important, legitimate business for Ireland.
SwedishDen andra näringsgren som påverkas är uppfödningen av fjäderfä, får och boskap.
The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
SwedishKnappast någon annan näringsgren är lika komplex som turismen.
   . Mr President, scarcely any other sector of the economy is as complex as tourism.
SwedishDet är bara en näringsgren, men hela världsekonomin blev lidande på grund av detta.
This is one industry, but the entire world economy suffered as a result.
SwedishFinansiella tjänster är Storbritanniens största och mest framgångsrika näringsgren.
Financial services is Britain's biggest and most successful industry.
SwedishDessutom måste vi ta upp några av de huvudsakliga problem som drabbar denna näringsgren.
We also need to address some of the key problems affecting the industry.
SwedishHur det är möjligt i en näringsgren som säger att kunden alltid har rätt, är en gåta för mig.
I find this completely baffling in a sector which claims that the customer comes first.
SwedishLikväl är kulturen som näringsgren ett område som utvecklas kraftigt.
However, culture as a means of livelihood is an area which is rapidly growing in importance.
SwedishFastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) (omröstning)
A new statistical classification of products by activity (CPA) (vote)
SwedishI detta betänkande talar man i positiva ordalag om denna näringsgren och dess mål i framtiden.
The report talks positively about the industry and future objectives.
SwedishHur vågar någon påstå att jordbrukare är bäst på att fatta beslut om denna viktiga näringsgren!
How dare anybody suggest that farmers are the best people to decide about this vital industry!
SwedishByggsektorn är en mycket viktig näringsgren i varje lands ekonomi.
(PL) Mr President, the building industry constitutes a very important branch of the economy of every country.
SwedishEn viktig och historisk näringsgren för våra kustregioner hamnar alltmer i farozonen.
The future of an important and historical sector of the economy in our coastal regions is increasingly at risk.
SwedishDå är det verkligen störande att denna näringsgren alls inte nämns i föreliggande dokument.
So it is somewhat upsetting that there is not so much as a mention of this branch of the economy is this paper.
SwedishDet är också den näringsgren som har gjort det möjligt för generation efter generation att leva på ön.
It is also the branch of industry that has made it possible for generation after generation to live on the island.
SwedishKommissionen har helt glömt bort sjöfarten som näringsgren.
Shipping has been forgotten as an industry.
SwedishI Spanien är detta vår andra största näringsgren.
In Spain, this is our second-largest industry.
SwedishTurismen är en viktig näringsgren i Europeiska unionen.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, tourism is an important economic sector in the European Union.