Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "nog"

SV

"nog" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
nog {kt sft}
EN
SV

nog {kata sifat}

volume_up
Det får vara nog med tomma ord, nog med påståenden, nog med analyser och nog med litteratur...
Enough of words, enough of statements, enough of analysis, enough of literature...
Och om jag bara kan få ihop nog med pengar för att berätta för nog många, då säljer jag tillräckligt.
And if I can just get enough money to tell enough people, I'll sell enough."
Det kan inte betonas ofta nog, att det är nödvändigt med internationellt samarbete.
It cannot be stressed often enough that international cooperation is essential.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "nog":

nog

Contoh penggunaan untuk "nog" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishUtvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
Development of international transit rail networks is understandably a priority.
SwedishGutenberg, som levde i Strasbourg, men även Goethe, vänder sig nog i sina gravar.
Gutenberg, who lived in Strasbourg, and Goethe, must be turning in their graves.
SwedishPå onsdagen var människor arga och rädda, förståeligt nog, och det var vi också.
By Wednesday, people were angry and frightened, understandably, and so were we.
SwedishEfter nära nog fyra år har äntligen detta rationaliseringsarbete gett resultat.
After nearly four years, these rationalisation attempts have finally borne fruit.
SwedishDen ena är, paradoxalt nog, att den leder till förlamning istället för befrielse.
One effect, paradoxically, is that it produces paralysis, rather than liberation.
SwedishFaktum är att han nog var 15 cm längre än mig, och hon var ungefär så här hög.
In fact, he was probably six inches taller than me, and she was about this tall.
SwedishEfter femtio år tror jag nog man kan göra en kritisk utvärdering.
Mr President, I think that after 50 years we can take stock with a critical eye.
SwedishDet kommer nog att bli föremål för diskussion, och även vi har några synpunkter.
There will doubtless be quite a debate on it, and we too have one or two comments.
SwedishDet kommer nog inte som en överraskning att vi är välvilligt inställda i frågan.
It should come as no surprise that our thoughts on the matter are favourable.
SwedishBeklagligt nog har Rumänien blivit Europas vilda gränsområde.
(RO) Madam President, unfortunately, Romania has become Europe's wild frontier.
SwedishFörstår man inte detta i medlemsstaterna och i kommissionen så nog är det konstigt.
If the Member States and the Commission do not realise this, it is very strange.
SwedishTråkigt nog är det ofta svårt att samarbeta med medlemsstaterna på dessa områden.
Sadly, it is an area where cooperation with Member States is often difficult.
SwedishMånga människor var naiva nog att tro på detta, men nu är det tid för eftertanke.
Many people were naive and believed this, but the time for reflection has now come.
SwedishBeklagligt nog har vädret varit obarmhärtigt i andra europeiska länder i sommar.
Regrettably, the weather has been merciless in other European countries this summer.
SwedishAtt försöka reformera rådet är nog den svåraste uppgift som finns.
Mr President, reforming the Council is probably the most difficult task of all.
SwedishIroniskt nog understöddes vissa av råden genom bidrag från EU och medlemsstaterna.
Ironically, some of that advice was supported through EU and Member State funding.
SwedishNära nog samtliga medlemsstater ställer sig positiva till att vidta denna åtgärd.
Almost all the Member States take a positive position on this measure in principle.
SwedishInte nog med att de inte har avskaffats, utan det förekommer en massiv spridning.
Not only have they not been got rid of, but there is a massive proliferation.
SwedishFöräldraledighet är nog det enda som inte har tagits upp i detta betänkande.
Baby leave is just about the only thing that has not been covered in this report.
SwedishSå, till exempel är nog de flesta av er familjära med uttrycket flockimmunitet.
So, for example, most of you are probably familiar with the notion of herd immunity.