Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "nogräknad"

SV

"nogräknad" bahasa Inggris terjemahan

SV

nogräknad {kata sifat}

volume_up
nogräknad (juga: ärlig, noga, sorgfällig)
Regler av den typen gör det möjligt för den berörda branschen att utvecklas och avlägsna mindre nogräknade aktörer.
These types of controls should enable bona fide businesses to develop and eliminate less scrupulous operators.
Vi kritiserar emellertid den överdrivet nogräknade tonen i texten, framför allt den tidsfrist som ges åt tillverkarna för att tillämpa detta direktiv.
We condemn the over-scrupulous nature of the text, however, and particularly the lengthy timeframe given to manufacturers to apply this directive.

Contoh penggunaan untuk "nogräknad" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishEuropeiska unionen blir mer och mer nogräknad när det gäller de bidrag som delas ut till vissa verksamhetssektorer.
The European Union is becoming fussier and fussier about the help given to certain areas of activity.
SwedishOffentliga programföretag bör även vara solidariska mot tittare med mer krävande och nogräknad smak.
Public broadcasting services should operate in solidarity with viewers of more demanding or fastidious tastes as well.
Swedishen mindre nogräknad man
SwedishI en tid av inåtvändhet blir den allmänna opinionen alltmer nogräknad, vilket beror på de sociala svårigheter som de flesta av Europas länder möter.
So, within the context of withdrawal, caused by the social problems encountered in most European countries, it is true that public opinion is becoming more and more contemptuous.